Üürniku puudumisel ruumide amortisatsioon

Veebisait

Kinnisvara rentimine on sageli majandustegevuse objekt - see on siis üürileandja sissetulekuallikas, aga ka kulud, mida ettevõtja peab kandma (üks neist on ruumide amortisatsioon). Kui aga kinnisvara mõnda aega üürile ei anta, kas siis võib vara amortisatsiooni arvestada kinnisvara üürimise maksukulude hulka? Vastame oma artiklis!

Kulumi ja amortisatsiooni mahakandmine

Nagu iga ettevõtja väga hästi teab, kuulub amortisatsioonile maksumaksja omanduses või kaasomandis olev põhivara, samuti omal jõul soetatud või valmistatud vara. Nende kasutusiga peaks olema pikem kui üks aasta. Ettevõtja peaks neid kasutama ka ettevõtluses või andma kasutusse rendi-, liisingu- või liisingulepingu alusel. Amortisatsiooni mahakandmine tuleks teha alates esimesest kuust pärast põhivara registrisse kandmise kuud.

Üüritavate pindade amortisatsioon

Üüritavad ruumid võivad olla ka amortiseeritav põhivara. Tingimuseks on aga selle varustamine kõigi konstruktsioonielementidega, mis võimaldavad tal nii nagu ette nähtud. Lühidalt tähendab see, et kõik ruumi sisseseade elemendid peavad võimaldama selle tegelikku ja seaduslikku kasutamist.

Ruumide kulum enne üürilepingu algust

Łódźi maksukoja direktor märkis 8. augusti 2013. aasta üksikmääruses nr IPTPB1 / 415-294 / 13-4 / AG, et äritegevuseks mõeldud, kuid veel üürimata äripinda ei saa amortiseerida. .Seda ei kasutata seoses maksumaksja ettevõtlusega ning järelikult ei kasutata ka rendilepingu alusel.

Ruumide amortisatsioon ajutise üürnike puudumise ajal

Isiku tulumaksuseaduse art 22a ütleb, et üürilepingu kehtivuse ajal võib üürilepingu kehtivuse ajal maksukulude hulka arvata amortisatsiooni mahakandmise. See, et ruume keegi ei kasuta, tähendab, et need ei kulu juriidilises ja maksulises mõttes. Sellest võib järeldada, et kui ruume ei üürita, siis amortisatsiooni mahakandmist ruumides teha ei tohiks.

Art 22 sek. Sama seaduse § 1 heidab sellele veidi teistsuguse valguse – ta väidab, et kõik kulud, mis on tehtud selleks, et säilitada või kindlustada tuluallikat selliselt, et see tooks tulevikus tulu, võivad olla maksusoodustusega kulud. Seega, kui ruumi omanik ei hoidunud tegutsemast üürnike soetamiseks, saab üürniku puudumisel ruumide amortisatsiooni mahakandmist lugeda mahaarvatavateks kuludeks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üürile mõeldud, kuid mitte üürile antud kinnisvara amortisatsioon on võimalik, kui ettevõtja tegeleb kogu aeg äritegevusega ja otsib aktiivselt üürnikke.