Tõhusa läbirääkija omadused – millised need peaksid olema?

Teenindustegevus

Igaüks on milleski parem ja milleski halvem. Tänu oma eelsoodumustele leiame end antud erialal ja saame oma tegemistes asjatundjateks. Hea raamatupidaja peaks olema pedantne ja täpne, ettevõtja aga analüütiliselt mõtlema, suutma otsida ja kasutada tekkivaid võimalusi ja võimalusi. Millised on tõhusa läbirääkija omadused? Kuidas kirjeldada inimest, kes istub läbirääkimiste laua taga ja sõlmib mõlemale poolele kasuliku kokkuleppe? Kontrollige, millised eeldused teil peaksid olema, et lepingutingimuste üle tõhusalt läbi rääkida.

Tõhusa läbirääkija omadused - teadmised, isiksus, välimus

Kui soovite teada tõhusa läbirääkija omadusi, peaksite pöörama tähelepanu kolmele asjale: isiksuseomadused, välimus ja teadmised. Läbirääkimiste laua taga istuv inimene peaks lisaks läbirääkimistehnikatele oskama ka riietuda sobivalt, et rõhutada oma professionaalsust. Pilt, mille me loome oma riietumise, rääkimise või käitumisega, mõjutab seda, kas meid peetakse usaldusväärseks, ausaks ja usaldusväärseks töövõtjaks. Kui vastane meid selliselt hindab, siis tee eduni juba sillutab. Meil jääb üle vaid oskuslikult läbi rääkida.

Tõhus läbirääkija peaks olema teadlik

Tõhusal läbirääkijal peaksid olema nii teadmised ja pädevused kui ka laialdased kogemused läbirääkimiste läbiviimisel. Raske on ette kujutada, et lepingu oluliste tingimuste kindlaksmääramisega tegelev isik ei teaks, kuidas veenda vastast pakutud lahendusega nõustuma.

Läbirääkija peaks olema teadlik:

 • läbirääkimiste protsess,

 • läbirääkimisteks valmistumine,

 • läbirääkimistehnikad,

 • järeleandmiste tegemise viis,

 • vastase pakkumine,

 • konkursiettepanekud,

 • suhtlemise viis,

 • veenev taktika,

 • mitteverbaalne käitumine.

Läbirääkija peab teadma, kuidas antud olukorras käituda. Seetõttu on ärietiketi tundmine vajalik. Kui läbirääkimisi peetakse teiste rahvuste esindajatega, näiteks jaapanlastega, peaksid intervjueeritavad tutvuma Jaapani kultuuri tavade, traditsioonide ja käitumismallidega.

Tähtis!

Läbirääkija peaks ennekõike tutvuma enda pakkumise üksikasjadega. Ei tohiks tekkida olukorda, kus läbirääkija ei tea, milliseid järeleandmisi saab ta teisele poolele pakkuda.

Välimusega manipuleerimine kui tõhusa läbirääkija tunnusjoon

Välimus rõhutab tõhusa läbirääkija omadusi. Enda kuvandi kujundamine on oluline. Riietumise viis ja soeng võivad vestluste kulgu hõlbustada või takistada. Kujutage ette, et arutate olulist lepinguprobleemi naisega, kellel on väga suur dekoltee. Kui olete mees, on teil kindlasti raskusi kõnealusele punktile keskendumisega. Teisest küljest, kui teie vastane kannab elegantset ülikonda ja tema juuksed on vormitud selle hooaja moodsaima soengu järgi, siis arvate, et tegemist on professionaaliga. Te ei sea tema sõnu kahtluse alla ega nõustu mitme tema seisukohaga, kuna usute, et sellisel läbirääkijal on kindlasti õigus.

Tõhus läbirääkija ja tema isiksuseomadused

Tõhusa läbirääkija profiili analüüsimisel tuleks mainida ka isiksuseomadusi, mis tal peaksid olema. Kirjanduses on tavaliselt rõhutatud, et läbirääkijad peaksid:

 • suhtuma riskidesse mõõdukalt – mitte riskima, aga ka mitte kartma teha ebaturvalisi otsuseid,

 • ole kannatlik, usaldusväärne ja täpne,

 • oskama teist inimest kuulata

 • seadke endale ambitsioonikad, kuid saavutatavad eesmärgid,

 • püüdma oma eesmärke saavutada,

 • mõtle loovalt ja analüütiliselt,

 • kohaneda kiiresti uue olukorraga,

 • oskama töötada meeskonnas,

 • stressiga toimetulemiseks,

 • oskust organiseerida tööaega,

 • lihtne luua inimestevahelisi kontakte,

 • iseloomustaks küps isiksus.