Mis on rändlus?

Teenistusmaksu

Piiride avanemine on muutnud reisimise lihtsamaks. Tehnoloogia ja Interneti-juurdepääsu samaaegne areng tingis vajaduse lihtsalt ja samal ajal soodsalt ligi pääseda telefoni- ja internetiteenustele nii riigis kui ka välismaal. Kas teate, mis on rändlus ja kuidas selle teenuse eest arveldada?

Rändlus

Rändlus on traadita telekommunikatsioonivõrkude kogum, mis võimaldab kasutada välisvõrke, kui koduvõrk on levialast väljas. See kehtib nii telekommunikatsiooni- kui ka internetiteenuste kohta. Lihtsamalt öeldes on see mobiilsideoperaatorite pakutav teenus, mis võimaldab teil oma telefoni välismaal kasutada. Võimalik on helistada ja kõnesid vastu võtta kui ka saata ja vastu võtta lühisõnumeid - SMS. Selle põhjuseks on kodumaiste mobiilioperaatorite sõlmitud lepingud välismaiste operaatoritega.

Rändlusasula

Rändlus on lahendatud tänu kodumaiste ja välismaiste operaatorite suhtlusele. Välismaa teenusepakkuja saadab arve kodumaisele operaatorile, kes saadab oma klientidele arve kokkulepitud kuupäeval. Hinnakiri on olenevalt operaatorist ja riigist erinev. Soovitatav on enne välismaale minekut tutvuda hinnakirjaga, et vältida üllatusi telefoniarve summaga.

Rändlus - tüübid

Rändlust on kahte tüüpi:

  • rahvusvaheline rändlus – kasutatakse juhul, kui abonent asub muus riigis kui operaatori võrgu riik ja soovib kasutada telekommunikatsiooniteenuseid,

  • riiklik või piirkondlik rändlus – seda tüüpi rändlust kasutatakse samas riigis asuvate operaatorite võrkude vahel. Reeglina pole sellised toimingud lubatud. Need on lubatud juhul, kui turule sooviks tulla uus operaator, kuid see oleks raskendatud olemasolevate operaatorite turgu valitseva seisundi tõttu.

Rändluse lõpp?

Euroopa Liidu organid on alustanud kõnelusi rändlustasude kaotamise üle EL-is. Plaanis on, et 2017. aasta juuni keskpaigaks kaotatakse rändlustasud täielikult ning välismaal tehtud kõned maksavad sama palju kui siseriiklikud kõned, samuti kõnede vastuvõtmine või lühisõnumite saatmine. Rändluse lõpetamine peaks toimuma järk-järgult. Plaanitakse, et alates 30. aprillist 2016 langevad rändluses saadetud telefonikõne minuti ja megabaidi andmeside tasud 5 sendi tasemele ning SMS-sõnumite saatmine 2 sendile. Rändlustasude kaotamise läbirääkimistel ei unustatud ka mobiilioperaatorite huve. Kui operaator leiab, et antud kasutaja saadab liigselt tekstisõnumeid, edastab andmeid või helistab, s.t et see ületab puhkuse ajal teenuste juhuslikku kasutamist välismaal, on tal õigus nõuda kasutajalt lisakulusid. Tasub rõhutada, et rändluse kaotamine kehtib EL-i liikmesriikide territooriumil. Kui kasutaja soovib kasutada telekommunikatsiooniteenuseid mõnest teisest Euroopa riigist väljaspool EL-i, peaks ta küsima operaatorilt selliste ühenduste maksumust.

Rändlusarve

Nagu eelnevalt mainitud, arveldab kodumaine telekommunikatsiooniteenuse pakkuja otsearveldusi välismaise üksusega, kelle võrku tema klient kasutas. Vastavalt sellele, mida välismaal rändlev Interneti-teenuste ostja Poola arveldab oma kodumaise telekommunikatsiooniteenuste pakkujaga. Enamiku telekommunikatsiooniettevõtete arvetel ei tehta vahet sise- ja välistasudel. Alles laiendatud üksikasjalikust arvest leiate teavet sise- ja väliskõnedega seotud kulude, nende kuupäevade ja kõne kestuse kohta.

Rändlustasusid sisaldavaid arveid arvestatakse samamoodi nagu teisi telekommunikatsiooniteenuste arveid, mis selliseid tasusid ei sisalda.

Süsteemis wFirma.pl kommunaalteenuste arve esitamiseks minge KULUD >> KULUD >> LISA KULUD >> KÄIBEMAKSUARVE / ARVE ILMA KÄIBEMAKSUTA, kulu liigist valige MEEDIAKULUD JA SIDETEENUSED.