Kas WZ dokument on ostutõend, millel pole samal ajal arvet?

Veebisait

Ettevõtjad ostavad oma äritegevuses kasutamiseks vajalikke materjale ja kaupu. Eelnimetatud ostude puhul saavad nad tehingu tõestuseks tavaliselt arve. Mõnikord on olukordi, kus nad saavad ainult saatelehe. Kas selline dokument on lähtetõend, mis võimaldab selle ettevõtte kulude hulka arvata?

Dokumendid, mis on PKPiR-i kande aluseks

Seadusandja, §-s 12 p. Rahandusministri 26. augusti 2003. a määruse § 3. tulude ja kulude maksuraamatu pidamise kohta, edaspidi määrus, määras kindlaks, millised dokumendid on tõendiks ettevõtja poolt kauba soetamise kohta ning on samas ka maksuraamatusse kandmise alusdokumendiks. tulud ja kulud - need on pädeva tolliasutuse ja tolliasutuste poolt eraldi määruste kohaselt väljastatud arved, käibemaksuarved, arved ja tollidokumendid.

Tuleb märkida, et määruses on märgitud ka muud PKPiR-i kande aluseks olevad algdokumendid, milles on märgitud mahaarvatavate kulude vähendamine või tulude suurenemine, st pangaväljavõte või kassaaruanne ja muud tasumist kajastavad dokumendid. tehing, mis dokumenteerivad tehingu tasumist väärtusega üle ja alla 15 000 Poola zlotti ning on aluseks kulude vähendamisele või suurendamisele. Ülaltoodud dokumendid peavad sisaldama:

 1. dokumendi väljastamise kuupäev ja mahaarvatavate kulude vähendamise või tulude suurendamise kuu;

 2. arve märge ning arve väljastamise kohustuse puudumisel viide lepingule või muule dokumendile, mis on aluseks art. Ettevõtjaseaduse § 19, mis on tehtud ilma maksekontot kasutamata,

 3. märge summa kohta, mille võrra maksumaksja vähendab mahaarvatavaid kulusid või suurendab tulusid,

 4. dokumendi koostaja allkiri.

Mitte ainult arveid ja maksekviitungeid

Lisaks ülaltoodud lähtetõenditele on määruse § 12 lg. 3 pk 2 loetleb muude tõendite tunnused (mis moodustavad siseriiklikud tõendid ja on loetletud järgmises punktis), mis kinnitavad asjaolu, et äritehing tehti vastavalt selle tegelikule kulgemisele ja on samas kande aluseks olevad lähtetõendid. PKPiR. Need dokumendid peavad teatud registrisse kandmiseks sisaldama:

 

 1. väljaandja usaldusväärne identifitseerimine või tõendiga seotud äritegevuses osalevate osapoolte (nimi ja aadressid) andmed,

 2. tõendi väljaandmise kuupäev ja selle majandustoimingu kuupäev või periood, mille kohta tõend on seotud, tingimusel, et kui majandustehingu kuupäev ühtib tõendi väljaandmise kuupäevaga, piisab ühe kuupäeva märkimisest,

 3. majandustoimingu objekt ja selle väärtus, samuti selle kvantifitseerimine, kui toimingu objekt on mõõdetav looduslikes ühikutes,

 4. äritegevust nõuetekohaselt dokumenteerima volitatud isikute allkirjad

- tähistatud numbriga või muul viisil, mis võimaldab tõendit siduda selle alusel tehtud raamatupidamiskannetega.

Muud PKPiR-i kandmise aluseks olevad raamatupidamisvautšerid

Määruse §-s 13 loetleb seadusandja täiendavalt muud raamatupidamistšekid, mis on ühtlasi aluseks PKPiR-i kandmisel. Need tõendid on:

 1. igapäevased koondkandega postitamiseks koostatud tõendid (müügiarved),

 2. Välisriigi või enda isikutunnistusest tuleneva majandustehingu kande parandamiseks koostatud raamatupidamisarvestus, mis on saadud maksumaksja töövõtjalt või antud töövõtjale,

 3. tõendid nihketest,

 4. tõendid posti- ja pangatasude kohta,

 5. muud tasu tõendid, sh makseraamatute alusel tehtud tõendid ja § 12 lg.-s nimetatud andmeid sisaldavad dokumendid 3 punkt 2.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Mis on WZ-dokument?

WZ-dokument on ettevõtte siselaodokument ja tähendab kaupade, materjalide, muude abimaterjalide, seadmete, tööriistade ja muude asjade väljastamist väljaspool ettevõtet. Ülaltoodud üksuste vabastamine võib hõlmata üleandmist töövõtjale, töötajale või teistele üksustele.

WZ dokument väljastatakse seoses konkreetse kauba laost väljastamisega ning väljastamine ise on seotud kauba müügiga. Pärast selle väljastamist väljastab müügi-/finantsosakond tavaliselt saatelehe alusel müügiarve.

WZ-dokument sisaldab kõige sagedamini:

 1. väljastamise kuupäev

 2. kauba väljastamise kuupäev,

 3. WZ-dokumendi järjekorranumber,

 4. väljastatud kauba tüüp,

 5. ühiku hind,

 6. väljastatud kauba summa,

 7. väljaandja aadressiandmed ja maksukohustuslasena registreerimise number,

 8. saaja aadressi üksikasjad ja NIP-number,

 9. WZ-dokumendi väljastamiseks volitatud isiku allkiri.

Nimetatud tõendite olemus ja WZ-dokument PKPiR-i kande aluseks

Seadusandja ei maininud WZ-dokumenti PKPiR-i kande aluseks oleva algdokumendina. Poznańi maksukoja direktor 10. jaanuari 2014 individuaalses tõlgenduses. koos viitenumbriga ILPB1 / 415-1140 / 13-2 / AMN selgitas, et WZ dokument ei saa olla PKPiR-is kulude kajastamise aluseks, kuna see ei sisalda kõiki määruses sisalduvaid elemente, mis on vajalikud raamatupidamisdokumendina kajastamiseks.