Kas kinnisvara ostuks võetud laenu intressid on mahaarvatavad kulud?

Teenistusmaksu

Ettevõtte juhtimiseks vajavad maksumaksjad sobivat asukohta – korterit või suuremat korterit, nt tervet hoonet. Tavaliselt rahastatakse nende ruumide ja hoonete ostmist tänu laenudele ja laenudele saadud vahenditest. Kui kapitali osamakseid KPiR-is kuludena ei kajastata, siis kinnisvara ostmiseks võetud laenu intressid võivad nendes sisalduda. Siiski peavad olema täidetud teatud tingimused.

Kulude määratlus

Vastavalt Art. 22 sek. Isiku tulumaksuseaduse 1 kohaselt on mahaarvatavad kulud tuluallika saavutamiseks või säilitamiseks või kindlustamiseks tehtud kulud, välja arvatud art. 23 (s.o nt maa soetamise kulud, fiskaalkriminaalmenetluses väljamõistetud trahvid ja sunniraha, tulumaks).

Sellest sättest lähtuvalt võib eeldada, et mahaarvatavad kulud on kõik tulude saavutamisega seotud asjakohaselt põhjendatud kulud. Iga kulu puhul tuleks eraldi kehtestada tuluga seotud põhjus-tagajärg, mille koormuse kannab iga maksumaksja individuaalselt. Kuidas on lood laenuintressidega?

Laenu intressid

Art 23 sek. TuMS-i seaduse 1 punkt 8a ütleb, et laenude (krediidi) tagasimaksmiseks tehtud kulutusi ei loeta mahaarvatavateks kuludeks, välja arvatud nende laenude (krediidi) kapitaliseeritud intressid. Sama artikli punkt 32 jätab maksust maha ka kohustuste, sealhulgas laenude (krediidi) kogunenud, kuid tasumata või lunastatud intressid.

Vastavalt Art. 22 ja 23, loetakse, et laenu intresside arvestamine maksukuluna sõltub põhjus-tagajärg seose olemasolust kinnisvara ostmiseks võetud laenu ja ettevõtlusest saadud tulu vahel, samuti laenu intresside arvestamine maksukuluna. sellise intressi maksmine. Laenu põhjus-tagajärg-seos saavutatud tuluga tähendab, et kinnisvara, mille jaoks laenu võeti, tuleb kasutada äritegevuseks ja ettevõtja peaks tänu sellele tulu saama.

Siiski tuleb meeles pidada, et intresside maksukuluks liigitamisel tuleb Art. 23 SKS § 1 punkt 33. Selle sätte kohaselt ei sisalda mahaarvatavad kulud laenude (krediidi) intressi, vahendustasu ja kursivahesid, mis suurendavad nende investeeringute perioodil investeerimiskulusid. See tähendab, et kui kinnisvara on ehitamisel (rekonstrueerimisel või kohandamisel) ja ettevõtja tasub investeeringu ajal laenu koos intressidega, siis see intress ei kuulu maksusoodustuse alla. See intress tõstab kinnisvara väärtust kuni selle ehitamise lõpuni.

Kokkuvõttes peavad kinnisvara ostu laenu intresside kajastamiseks jooksval perioodil maksukuluna olema täidetud järgmised tingimused:

  • võetud laen on põhjus-tagajärg-seos maksumaksja äritegevusest saadud tuluga,
  • intress on makstud,
  • intressid ei suurenda investeeringu maksumust.

Broneering on tehtud tulude ja kulude maksuraamatu veergu 13 - muud kulud.

Eraldi laenu intress

Kui ettevõtja kasutab osa oma erakorterist ettevõtluse tarbeks ja on selle ostmiseks võtnud eralaenu, võib kuluna arvestada ka selle konto intressid. Tingimuseks on määrata kindlaks asjakohane osa intressist, mis on seotud ettevõttega. Kulude hulka kuuluv intressisumma arvutatakse proportsionaalselt äritegevuseks kasutatava korteri pindala ja korteri üldpinnaga. Sel juhul tuleks intresside maksusoodustuse kuludena arvestamiseks meeles pidada nõuetekohast dokumentatsiooni korteri era- ja ettevõtluse tarbeks jagamise kohta, laenudokumentatsiooni ja intresside tegelikku tasumist. Lisaks, kui ettevõtja võtab eralaenu, mida kasutatakse täielikult ärilistel eesmärkidel (nt masinate, arvutite ostmine), võivad maksusoodustuse kulud olla ka intressid. Sellises olukorras on vaja vaid laenu otstarve nõuetekohaselt dokumenteerida ja intressi võib lugeda maksukuluks.