Millised on 2014. aasta arvete esitamise tähtajad?

Teenistusmaksu

Selle aasta esimesest päevast kehtima hakanud käibemaksuseaduse muudatus tõi olulisi muudatusi arvete väljastamise tähtaegadesse. Muudatused puudutasid nii üldmäärusi kui ka erisätteid, mida kohaldatakse valitud ja seadusandja poolt konkreetselt märgitud juhtudel.

Üldreeglid

Varem sisaldusid arvete väljastamise regulatsioonid rahandusministri 28. märtsi 2011. a määruses teatud maksumaksjatele maksutagastuste, arvete väljastamise, nende hoidmise ning käibemaksuvabastuse kaupade ja teenuste loetelu kohta. ei kehti. ja teenused. Par. 9 sek. 1 ütles, et ettevõtja oli kohustatud väljastama arve hiljemalt 7. päeval alates kauba üleandmisest või teenuse osutamisest.

Alates 2014. aastast leiate selleteemalised määrused artiklist. 106i lõik. Kauba- ja teenustemaksu seaduse § 1 alusel. Selle sõnastuse kohaselt on maksumaksjal kohustus väljastada arve hiljemalt kauba kohaletoimetamise või teenuse osutamise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval.

Sama kehtib ka ettemaksete, ettemaksete jms kohta – st nõuded, mis ettevõtja saab enne müüki (kauba tarnimist/teenuse osutamist). Kuni eelmise aasta lõpuni tuli ennetähtaegse tasumise ettemaksuarved väljastada 7 päeva jooksul alates selle laekumisest. Praegu on see tähtaeg pikenenud ettemaksu laekumise kuule järgneva kuu 15. kuupäevani.

Erireeglid

Käibemaksuseaduse muudatusega muudetakse ka seadusandja valitud ja märgitud tegevusliikidega seotud erireegleid.

Ja nii kehtib ehitus- ja ehitus-montaažiteenuste puhul 30-päevane arveperiood, mida hakatakse arvestama teenuse osutamise kuupäevast.

Trükitud raamatute (PKWiU ex 58.11.1), ajalehtede, ajakirjade ja trükitud ajakirjade (PKWiU ex 58.13.1 ja PKWiU ex 58.14.1), välja arvatud kaardid ja voldikud, tarnimine annab ettevõtjale arve väljastamiseks kaks korda pikema arve - 60 päeva alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast. Tagastamislepingu puhul on see periood veelgi pikem, kuna see on maksimaalselt 120 päeva alates kauba kättetoimetamise esimesest päevast. Eelpool mainitud materjalide trükkimisel on tähtaeg 90 päeva – alates tegevuste läbiviimise päevast.

Meedia- ja telekommunikatsiooniteenuste – sealhulgas elektrienergia, telekommunikatsiooni- või raadiosideteenuste – puhul on arve väljastamise lõppkuupäevaks nende teenuste eest tasumise tähtaja lõppemise kuupäev.

Kaupade ja teenuste maksuseadus reguleerib peale viimase arve väljastamise kuupäeva ka selle, millal saab neid kõige varem väljastada. Eeskirjad ütlevad, et sellist dokumenti ei saa koostada varem kui 30 päeva enne kauba kohaletoimetamist/teenuse osutamist või makse laekumist (täielikult või osaliselt).

Interneti-näpunäited

Kas juhite ettevõtet ja teil on küsimusi?

Kasutage Ettevõtja juhendi asjatundlikke nõuandeid

Interneti-nõuanded ettevõtetele

Sellest reeglist on aga erandeid - arved, mis dokumenteerivad pidevaid teenuseid, s.o teenuseid, mille osutamisega seoses on kehtestatud järjestikused makse- või arvelduskuupäevad, samuti artiklis ülalkirjeldatud kommunaal- ja telekommunikatsiooniteenuste arved. Viimase puhul on aga üks tingimus - sisestada väljastatud arvele info, millise arveldusperioodi kohta see käib.