Mis on e-arvete platvorm ja kes see on?

Teenus

Poolas on loomisel e-arvete platvorm, mille ülesandeks saab olema ettevõtjate sidumine avalike institutsioonidega e-arvete valdkonnas. Loe meie artiklit ja saa teada, mis on elektrooniline arveldusplatvorm ja kes see on!

Elektroonilise arvelduse platvormi eesmärk - PeF

Projekti põhieesmärk on rakendada ettevõtjate (ettevõtjate) saadetavate ja riigihaldusse laekuvate elektrooniliste arvete kohustuslikku kogumist. See eesmärk tuleneb Poolale ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele pandud kohustusest rakendada riigihangetes direktiivi 2014/55/EL elektrooniliste arvete kohta. Projektil on aga kaugem perspektiiv, nimelt mitte ainult ettevõtluse ühendamine avalike institutsioonidega, vaid ka äri ettevõtlusega, s.t ka nn. B2B.

Ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri asetäitja Tadeusz Kościński teatab:
"Elektroonilise arvelduse platvormi hakatakse kasutama riigihangete läbiviimisega seotud elektrooniliselt struktureeritud elektrooniliste arvete ja muude struktureeritud elektrooniliste dokumentide saatmiseks. Samuti võimaldab uus tööriist töödelda ja jagada nende lepingute täitmisega seotud teavet.".

Kes on kohustatud PEFi kasutama?

Kõik üksused, kes kohaldavad 29. jaanuari 2004 riigihangete seadust ja on loetletud Art. 3 sek. 1 käesoleva seaduse, s.o vallad, lasteaiad, koolid, ühistud. Kui need üksused peavad kohandama oma süsteeme e-arvete vastuvõtmiseks, siis kasvab struktureeritud arvetega tehingute dokumenteerimise populaarsus ja sellest tulenevalt ka ettevõtjate ehk ettevõtjate mobiliseerumine elektrooniliseks arveldamiseks.

Kuidas e-arvete platvorm töötab?

Elektroonilise arvelduse platvormi eesmärk on siduda ettevõtjate raamatupidamissüsteemid riigiasutuste süsteemidega ning seetõttu on PEF võimaldama struktureeritud elektrooniliste arvete vastuvõtmist ja saatmist Töövõtja (Ettevõtja) ja Tellija (avalik asutus) vahel.

Selleks, et ühendus elektroonilise arveldusplatvormi kaudu oleks võimalik, peab ettevõtja kasutatav raamatupidamissüsteem või arveldussüsteem võimaldama struktureeritud elektrooniliste arvete väljastamist. Seda võimalust pakub juba süsteem wfirma.pl, pakkudes funktsiooni: Struktureeritud elektrooniline arve.

Millised on PEFi tagajärjed Poolas?

Tehtavate muudatuste eesmärkideks on nn digitaalmajandus, paberikasutuse vähendamine ning ettevõtjate ja avalike institutsioonide aja ja raha säästmine. Rakendused tulenevad otseselt EL-i määrustest ja on osa meie valitsusprogrammi "paberist digitaalseks Poolaks" rakendamisest.

Ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Jadwiga Emilewicz ütleb: "Maksesulgude ning ringluses olevate ebaõigete ja valede arvete arvu vähendamine, dokumentide lihtsam arhiveerimine, aja ja raha kokkuhoid on vaid osa uute regulatsioonide mõjudest."

Vahepeal lisab aseminister Tadeusz Kościński: "Ettevõtjate jaoks tähendab see tehingute käsitlemise aja lühendamist ning praktikas võib see võimaldada ka kiiremaid maksetähtaegu. Platvormi kasutamine on tasuta. Enne 1. augustit 2019 ei pea tellija vastu võtma platvormi poolt alla 30 000 euro väärtuses arveid." – toonitab ettevõtlus- ja tehnoloogiaministeeriumi juhataja asetäitja.

Lisaks võimaldab e-arvete platvorm saata dokumente mitte ainult riigis, vaid ka Brüsselis asuva rahvusvahelise ühenduse OpenPEPPOLi hallatava IKT-süsteemi abil. Selle süsteemi ülesanne, millega ühendatakse ka meie Poola PeF, on muuhulgas Euroopa ettevõtjatele elektroonilise side pakkumine Euroopa avaliku sektori üksustega riigihankelepingute sõlmimise ja rakendamisega seotud protsessides. Selle tulemusena hõlbustab selline digiteerimine Poola ettevõtjate juurdepääsu teistes Euroopa Liidu riikides korraldatavatel riigihangetel.