Kellel on õigus saada tööotsimise puhkepäevi?

Teenus

Töö kaotamine on tavaliselt üsna keeruline olukord, sest ettevõttest lahkumisega kaotab töötaja sissetulekuallika. Seetõttu näeb tööseadustik sellise sündmuse negatiivsete mõjude kõrvaldamiseks ette mehhanismi, mille eesmärk on hõlbustada uue töö leidmist – s.o vabad päevad töö otsimiseks.

Töövabade päevade mõõde

Teave uue ametikoha otsimiseks mõeldud puhkepäevade kohta sisaldub artiklis. Tööseadustiku artikkel 37. Selle sätte kohaselt on etteteatamistähtajal oleval töötajal õigus töö otsimiseks vallandada ning vallandamise ajal säilib õigus tavapärasele töötasule.

Päevade arv, mida töötaja sellises olukorras kasutada võib, sõltub etteteatamistähtaja pikkusest. Esiteks ei tohi see olla lühem kui kaks nädalat – vastasel juhul ei ole töötajal õigust vabadele päevadele. Kui etteteatamistähtaeg kestab kaks nädalat kuni üks kuu, on koondatud isikul õigus saada tööotsinguteks kaks vaba päeva. Kui aga ülesütlemisavaldus hõlmab kolme kuud, on võimalik kasutada kuni kolm päeva tasustatud puhkust.

Tähelepanu väärib ka asjaolu, et kolmepäevane tööotsingu puhkepäevade periood võib kehtida ka olukordades, kus etteteatamistähtaeg on lühem kui kolm kuud – eeldusel, et sellise olukorra põhjustavad siiski art.s toodud tingimused. 361 § 1 intsidendid. Tegemist on juhtumitega, kus ülesütlemisavaldus on seotud pankroti väljakuulutamise või ettevõtte likvideerimisega või muu, kuid töötajate endaga mitteseotud asjaoluga, mil tööandja võib etteteatamistähtaega lühendada vaid ühe kuuni.

Vabad päevad tööotsinguteks - andmise tingimused

Töötaja, kes on sunnitud praegusest töökohast lahkuma, peaks teadma, et võimalus kasutada uue töö otsimiseks eraldatud tasustatud päevi on üksikutes olukordades piiratud.

Esiteks viitab akt, et selline võimalus kehtib ainult tööandja antud ülesütlemisel. Seega, kui töötaja ise otsustab ettevõttest lahkuda, ei saa ta taotleda tööotsinguteks täistasustatud vabu päevi. Siiski tasub meeles pidada, et ka siis, kui ülesütlemine on tehtud tööandja poolt, ei ole puhkuseõiguse andmine kohustuslik – see toimub vaid töötaja enda soovil.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Lisaks viitab säte selgelt, et puhkepäevade olemasoluks peab etteteatamistähtaeg olema vähemalt kaks nädalat. Seega tähtajatu töölepinguga töötava töötaja puhul on see tingimus alati täidetud. Samuti võivad pooled (kuid ei pea) tähtajaliste lepingute puhul, mis sõlmitakse pikemaks ajaks kui kuus kuud, kokku leppida ennetähtaegse lõpetamise võimaluses, teatades sellest kaks nädalat ette.

Olukorras, kus tööleping oli sõlmitud katseajaks või tegemist on asenduslepinguga, ei täitu aga alati kahenädalase etteteatamistähtaja tingimus. Vastavalt Art. Seaduse 331 kohaselt on teise töötaja asenduslepingu etteteatamistähtaeg (vastavalt artikli 25 lõikele 1) kolm tööpäeva. Seetõttu oleks raske - nii lühikese etteteatamisaja juures - anda töötajale täiendavalt võimalus saada tasustatud puhkepäevi.

Katseperioodi lepingute olukord on sarnane - vastavalt Art. Koodeksi 34 järgi on etteteatamistähtaeg kolm tööpäeva, kui katseaeg ei ole pikem kui 14 päeva, ja kui katseaeg kestab kaks nädalat kuni kolm kuud, on etteteatamistähtaeg üks nädal. Ainult siis, kui katseajaks sõlmitud leping hõlmab tervelt kolme kuud, on töötajal õigus kahenädalasele etteteatamistähtajale, mis annab talle tööotsinguteks kaks vaba päeva.

Samuti tasub meeles pidada, et kui töötaja vastab tööotsimiseks vabade päevade saamise tingimustele, kehtib see eelis ka tööpäevadel. Seetõttu ei või tööandja kasutada päevi, mil töötaja muul põhjusel ei tööta – nt puhkuse- või puhkepäevad vastavalt seaduses sätestatud tööajale.