Maksuvaba summa ja majandustegevus

Teenistusmaksu

Maksuvaba summa on tulu summa, mis ei nõua tulumaksu tasumist. Selle suurus sõltub maksumaksja teenitud tulu suurusest. Üksikisiku tulumaksuga maksustatakse ainult selle väärtuse ülejääk. Siiski tuleb meeles pidada, et maksuvaba summa ületamata jätmine ei vabasta maksumaksjat iga-aastase maksudeklaratsiooni esitamise kohustusest.

Maksuvaba summa – kellele?

Maksuvaba summat saavad kasutada vaid need maksumaksjad, kelle tulu maksustatakse üldistel põhimõtetel vastavalt maksuskaalale. Seetõttu ei saa ühekordsed summad ja maksukaardi või kindla maksuga maksustatud ettevõtjad maksusoodustust ära kasutada. Kui maksumaksja saab tulu mitmest allikast, mida maksustatakse erineval viisil, nt ühekordselt ja skaalal, saab ta saada ka maksuvaba mahaarvamise, kuid ainult skaala järgi tasaarveldatud tulu puhul.

Tulumaksu ettemaksu arvestamise alus

Maksumäära suurus ja maksu vähendava summa kajastamise õigus sõltub tulu suurusest.

Maksu arvutamise alus:

Maksud:

alla

eespool

85 528 PLN

 

18% – 556 PLN 02/100 (maksu vähendav summa)

 

85 528 PLN

15 395 04 zlotti + 32% ülejäägist üle 85 528 zlotti

Vastavalt Art. Maksumääruse artikli 63 kohaselt ümardatakse maksubaasi ja maksude, viiviste, pikendustasude, enammaksete intresside ning maksjatele ja sissenõudjatele makstava tasu suurus täiszlottideks. Alla 50 grossi suuruste summade lõpud jäetakse välja, 50 grossi ja suuremate summade lõpud aga tõstetakse täiszlottideks.

Maksuvaba summa alates 2018. aastast

2018. aastal jäid maksukünnised muutumatuks. Seetõttu on maksumaksjate puhul, kelle sissetulek ei ületa 85 528 zlotti, jooksvate ettemaksete puhul arvesse võetav maksu vähendav summa 556,02 Poola zlotti aastas. Seevastu maksumaksjate puhul, kelle sissetulek ületab 85 528 Poola zlotti, ei vähendata ettemakseid maksu vähendava summa võrra (556 02 zlotti).

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Maksumaksja arvestab maksuaasta jooksul maha maksusoodustuse summa vastavalt eeltoodud põhimõttele. Aastadeklaratsiooni koostamisel läheb aga maksu vähendav summa korrigeerimisele.

2017. aasta maksudeklaratsiooni koostamisel on maksusoodustuse summa:

Maksubaas (tulu)

2017. aasta maksusoodustuse summa

Maksubaas (tulu)

2018. aasta maksusoodustuse summa

kuni 6600 Poola zlotti

1188 PLN

mitte üle 8000 Poola zlotti

1440 PLN

alates 6600 zlotti ja mitte üle 11 000 zlotti

1188 zlotti, millest on maha arvatud järgmise valemi järgi arvutatud summa: 631 98 zlotti × (maksubaas – 6600 zlotti) ÷ 4400 zlotti

alates 8000 zlotti ja mitte üle 13 000 zlotti

1440 zlotti vähendatud summa võrra, mis on arvutatud järgmise valemi järgi: 883 98 zlotti × (maksubaas – 8000 zlotti) ÷ 5000 zlotti

suurem kui 11 000 zlotti ja mitte üle 85 528 zlotti

556 PLN 02 gr

suurem kui 13 000 zlotti ja mitte üle 85 528 zlotti

556 PLN 02 gr

suurem kui 85 528 zlotti ja mitte üle 127 000 zlotti

556 02 PLN, millest on maha arvatud järgmise valemi järgi arvutatud summa: 556 02 PLN × (maksu arvutamise alus - 85 528 PLN) ÷ 41 472 PLN

suurem kui 85 528 zlotti ja mitte üle 127 000 zlotti

556 02 PLN, millest on maha arvatud valemi järgi arvutatud summa: 556 02 PLN × (maksu arvutamise alus - 85 528 PLN) ÷ 41 472 PLN

suurem kui 127 000 Poola zlotti

puudub

suurem kui 127 000 Poola zlotti

puudub

Majandustegevus ja täistööaeg

Kui teil on sissetulek kahest erinevast allikast, pidage meeles, et teil on õigus ainult ühele maksuvabale summale. Üldreeglite alusel maksustatava oma ettevõtte pidamisel ja samal ajal täistööajaga töötades peaks maksumaksja teadma, et maksuvaba summa tuleks esmalt arvele võtta tehtud tegevuse arvelt.

Seoses eeltooduga peaks ettevõtja-töötaja tööandja poolt tasutud tulumaksu avansi arvestamisel teatama töökohale, et ta loobub maksuvaba summa mahaarvamise õigusest.

Aastadeklaratsiooni esitamise kohustus

Aastadeklaratsiooni esitamise kohustusest on vabastatud ainult isikud, kes ei ole antud aastal tulu saanud ega tegele ettevõtlusega. Seega, isegi kui ettevõtja ei saavuta antud maksuaastal maksuvaba summat ületavat tulu, tuleb deklaratsioon esitada maksuametile.Kui tulu ei ületa maksuvaba summat, siis maksumaksja maksu ei maksa ning aasta jooksul tasutud tulumaksu ettemaksete summa tagastatakse talle täies ulatuses.