Ettevõtte likvideerimine - CEIDG-1 vorm ülevaatega

Veebisait

Ettevõtlusega tegelemise käigus võib selguda, et ettevõtmine ei too loodetud kasumit või on lausa kahjumlik. Sellises olukorras otsustavad ettevõtjad sageli oma äritegevuse lõpetada. Ettevõtte likvideerimisega kaasneb aga mitmete formaalsuste täitmine. Vaatame, kuidas ettevõtet CEIDG-1 vormi abil likvideerida.

Ettevõtte likvideerimine – millised on ettevõtja kohustused?

Ettevõtja, kes otsustab oma äritegevuse lõpetada, on kohustatud teatud tegevusi tegema. See on peamiselt seotud vajadusega:

 • CEIDG-1 värskendamise taotluse esitamine,
 • arveldused maksuametiga (USA) käibemaksu ja tulumaksu valdkonnas,
 • füüsilise inventuuri koostamine ja sellest 7 päeva jooksul maksuameti pädevale juhile teatamine,
 • varade nimekirja koostamine,
 • maksuraamatu ja käibemaksuregistrite sulgemine,
 • kassaaparaadi töö lõpetamine (kui see on olemas),
 • tagastama soodustuse kassasse, kui selle kasutamine on lõpetatud 3 aasta jooksul alates salvestamise kuupäevast,
 • raamatupidamisarvestuse säilitamine vähemalt kuus aastat ettevõtte likvideerimise päevast arvates.

Kui ettevõtte likvideerimine toimub aasta jooksul, tekib maksumaksjal kohustus esitada maksuaasta lõpus iga-aastane ettevõtluse maksudeklaratsioon. Ettevõtluse likvideerimise deklaratsioon vormil CEIDG-1 esitada linna- või vallakantseleile 7 päeva jooksul alates äritegevuse lõpetamise kuupäevast. Vormi saab esitada isiklikult või elektroonilisel kujul CEIDG veebisaidil tingimusel, et ettevõtjal on:

 • ePUAP usaldusväärne profiil
 • enda kvalifitseeritud allkiri

Värskendatud vorm on ka taotlus eemaldada olem CEIDG-st. Selle alusel koostab ZUS vormi ZUS ZWPA, et ettevõtja sissemakse maksjaks registreerida. Lisaks on ettevõtja kohustatud 7 päeva jooksul alates CEIDG-1 avalduse esitamise kuupäevast esitama avalduse ZUS ZWUA kindlustuse registrist kustutamiseks, samuti perekonnaliikmete registreerimisest kustutamise avalduse ZUS ZCNA-st, kui eelnevalt registreeritud. Majandustegevuse likvideerimine võib toimuda nii selle toimimise ajal kui ka peatamise ajal.
Aktiivne käibemaksukohustuslane peaks lisaks 7 päeva jooksul ettevõtte likvideerimisest teavitama maksustatava tegevuse lõpetamisest vormil KM-Z.

Ettevõtte likvideerimine – kuidas värskendada vormi CEIGD-1?

Tegevuse likvideerimine on seotud sellega, et ettevõtjal on kohustus esitada linnakantseleisse uuendatud vorm CEIDG-1. Seetõttu tuleks enne CEIGD-st kande kustutamise avalduse esitamist täita vormi vastavad väljad. Allpool on märgitud, millised kohustuslikud väljad tuleks ettevõtte likvideerimisel täita ja millistele valdkondadele pöörata erilist tähelepanu. Kui ettevõtja otsustab vormistada avalduse Keskregistri ja Majandustegevuse Teabe (osaliseriigi) poolt, kantakse suurem osa kohustuslikest andmetest vormile pärast NIP-i sisestamist automaatselt.

Alla laadida:

pdf
CEIDG-1.pdf vorm Kirjeldus: trükk käsitsi täitmiseks

Taotluse esitamise eesmärk

Tegevuse likvideerimiseks valige lahtris 01 "Taotluse liik" valik 5 - TAOTLUS ETTEVÕTJA CEIDGIST VÄLJANEMISEKS.

Taotluse esitaja andmed

Järgmise sammuna on maksumaksjal kohustus esitada oma isikuandmed punktis 03 "Taotleja andmed". Kohustuslik on täita väljad, mis puudutavad PESEL numbrit, NIP numbrit ja REGON numbrit, samuti maksumaksja perekonnanime, eesnime ja sünniaega.

Samuti on vaja esitada deklaratsioon täieliku majandustegevuse keelamise ja kinnistule juriidilise omandiõiguse kohta, mis tuleb kanda CEIDG-sse punktis 15 - JAH, ESITAN DEKLARATSIOON.

Ettevõtja ettevõtte andmed

Lahtrisse 06 „Ettevõtja äriühing, keda taotlus puudutab, palun märkida lahtrisse 07 ettevõtte täisnimi ja lühinimi.

Samuti on vaja lahtrisse 10 "Ettevõtlustegevusega seotud aadressid" täita andmed äritegevuse aadresside kohta.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Maksumaksja kindlustusandmed

Koht, kus maksumaksjal on kohustuslik kindlustus, on märgitud punktis 12 "Olen kohustuslik kindlustus aastal", kus tuleb märkida üks järgmistest väljadest:

 • Sotsiaalkindlustusasutus (ZUS)
 • Põllumajanduse Sotsiaalkindlustusfond (KRUS)
 • kindlustus välismaal (valik "Olen välismaal kindlustatud").

Kui maksumaksja kasutab KRUS-i alusel kindlustust, on ta kohustatud punktis 13 deklareerima oma valmisoleku või loobumise selle kindlustusvormi edasisest kasutamisest.

Äritegevuse lõppkuupäev ja lisateave

Ettevõtlustegevuse lõpetamise andmete sisestamine toimub lahtrisse 16 „Teave ettevõtluse lõpetamise kohta” kõrval. Punktis 1 tuleks märkida majandustegevuse püsiva lõpetamise kuupäev.

Väljal 17 "Maksuameti juhi andmed" esitatakse antud ettevõtja kohta kehtiva maksuameti juhi andmed.

Väljale 29 märgib maksumaksja andmed avaldusele esitatavate lisade liikide ja arvu kohta (tsiviilseltsingu puhul CEIDG - SC) ning taotleja kuupäeva ja allkirja.