Ületunnitöö – kuidas määrata lisatasu?

Teenus

Mis kasu on ületunnitööst? Ületunnitöö võimaldab töötajal tegeleda võlgnevustega, leida aega omaalgatuseks ja - teenida lisatasu. Ületunnid arvatakse tööaja hulka, mis tasutakse erikorras. Püsiv töötaja, kes jääb kontorisse väljaspool nõutavat tööaega, võib teenida lisaks 50% või isegi 100% põhipalgast.

Ületunnitöö – tööseadustiku määratlus

Et teha kindlaks, mis täpselt ületunnid on, lugege palun tööseadustiku sätteid - täpsemalt art. 151 par. 1. Selle järgi loetakse ületunnitööks tööd, mis tehakse üle töötajale kehtivate tähtaegade. Standardid kehtestatakse antud ettevõttes kehtiva süsteemi ja töögraafiku alusel.

Töötaja võib ületunde teha ainult kahel tööseadustikus sätestatud juhul. Esiteks võib selline töö toimuda päästeoperatsioonil, et kaitsta inimeste elu või tervist, kaitsta vara või keskkonda või kõrvaldada rike. Teiseks võivad ületunnitööd õigustada tööandja erivajadused.

Tähelepanu!

Kui töötajale on antud töölt puhkust isiklike asjade lahendamiseks, on Art. 151 par. 2 kohaselt ei loeta ületunnitööks puhkuse hüvitamiseks kuluvat aega.

Ületunnitöö ja lisatasu

Ületunnitöö eest saab töötaja tavatasu, millele lisandub eritoetus 50% või 100% baasist. Lisatasu suurus sõltub päevast, mil töötaja ületunde teeb.

Vastavalt Art. 1511 par. 1 punkt Tööseadustiku 1 kohaselt on töötajal õigus saada 100% hüvitist, kui ületunnitöö langeb ööajale, pühapäevale ja riigipühadele (välja arvatud juhul, kui need on töötaja tööpäevad vastavalt temale kehtivale tööajakavale) ; ja töölt vaba päev, mis antakse vastutasuks töö eest pühapäeval või pühal. Ületunnitöö eest, mis on tehtud muul päeval kui varem märgitud (punkt 2), kohaldatakse lisatasu 50% põhimäärast.

Lisaks makstakse 100% lisatasust ka töötajale, kes teeb arveldusperioodil ületunde üle nädala tööajanormi. Erandiks on olukord, kui ületamine toimub ületunnitöö tulemusena, mille eest on töötajal õigus saada ülalkirjeldatud lisatasu.

Lisatasu määramisel võetakse aluseks tunni- või kuutasu, millele töötajal on õigus. Kui sellist määra pole märgitud, tuleks määrata lisapalk 60% saadavast töötasust.

Tähelepanu!

Kui töötaja töötab alaliselt väljaspool töökohta, võib lisatasu arveldada ühekordse väljamaksena. Selle suurus määratakse eeldatava ületunnitöö mahus.

Ületundide jaoks vaba päev

Üldlevinud on arusaam, et ületunnitöö hüvitamine on lisatasu. Vastavalt Art. 1512 par. Tööseadustiku 1 kohaselt võib töötaja ületundide eest saada ka töölt vaba aega - tehtud ületunnitööle vastavas summas.

Töölt vaba aega võib anda töötaja nõudmisel või ilma töötaja taotluseta. Viimasel juhul on tööandjal aga kohustus anda alluvale vaba aega poole võrra ületunnitööst. Selline tööajast vabastamine ei tohi mõjutada töötaja töötasu suurust.