Tööaeg – kuidas määrata tööaega?

Teenus

Töötajate tööaeg on seadusega rangelt reguleeritud. Tööseadustik sisaldab norme ja üldist tööaega käsitlevaid sätteid. Lisaks standardisätetele on regulatsioonide seisukohalt väga olulised pausid ja töötaja puhkevõimalus. Tööaja planeerimine on seega igas ettevõttes väga oluline protsess.

Mis on tööaeg?

Tööaeg on vastuvõetud arveldusperioodil kehtiv tundide norm. See mõõde sõltub pühade ja nädalavahetuste korraldusest. Töökoodeks määratleb need normid rangelt artiklis.Tööseadustiku § 129 kohaselt ei või vastuvõetud arveldusperioodil tööaeg ületada 8 tundi päevas ja keskmiselt 40 tundi keskmises viiepäevases töönädalas. Tööaeg on aeg, mille jooksul töötaja viibib tööandja käsutuses tööandja määratud kohas (TLS art 128 lg 1). Tööseadustiku artikli 130 kohaselt määratakse tööaja kindlaksmääramine antud arveldusperioodil järgmiselt:

 • peate 40 tundi korrutama arveldusperioodi nädalate arvuga,

 • liites saadud tundide arvule 8 tunni ja arveldusperioodi lõpuni jäänud päevade korrutis, mis langeb esmaspäevast reedeni.

Oluline on see, et iga arveldusperioodil esinev ja muule päevale kui pühapäevale langev püha vähendab tööaega 8 tunni võrra. Praktikas töötab täiskohaga töötaja 8 tundi päevas, keskmiselt 5 päeva nädalas, s.o 40 tundi nädalas. Kuu arvestuses võib tööpäevade arv varieeruda 19-st kuni maksimaalselt 23-ni. Seega võib töötaja töötada 152 tunnist 184 tunnini kuus.

Tööaeg 2020 aastal

Kuu

Töötundide arv

Tööpäevade arv

Töövabade päevade arv

jaanuaril

168

21

10

veebruar

160

20

9

märtsil

176

22

9

aprill

168

21

9

mai

160

20

11

juunini

168

21

9

juulil

184

23

8

august

160

20

11 * 1 puhkepäev laupäevaste pühade puhul on hinna sees

septembril

176

22

8

oktoober

176

22

9

novembril

160

20

10

detsembril

168

21

10 * sisaldab 1 puhkepäeva laupäevaste pühade puhul

Koos

2024

253

113

Tööaeg – kuidas määrata osalise tööajaga töötaja dimensiooni?

Täistööajaga töötaja tööaeg on rangelt määratletud. Paljudel töötajatel on nad aga tööl osalise tööajaga ja siis tuleb sellise töötaja summa määramiseks teha vastavad arvutused. Osalise tööajaga töötajate tööaega tuleks proportsionaalselt vähendada. Näiteks osalise tööajaga töötaja ja antud kuus on tööaeg 160 tundi, on sellise töötaja tööaeg arvutuse järgi 80 tundi: 160x1 / 2 = 80 tundi.

Riigipühad 2020

Töötajate tööaeg on tihedalt seotud antud aastal esinevate puhkepäevade ja pühadega. 2020. aastal teevad töötajad tööd 253 päeva ehk 2 päeva kauem kui 2019. aastal. Tööst vabaks jääb koguni 113 päeva. 2020. aastal on kaks püha laupäeval. Need on:

 • Pühima Neitsi Maarja taevaminemine – 15. august,

 • Jõulude teine ​​päev - 26. detsember.

Vastavalt Tööseadustikule (§ 130 lg 2) lühendab iga arvestusperioodil esinev ja muule päevale kui pühapäevale langev puhkus tööaega 8 tunni võrra ning siis peaks tööandja reeglina andma puhkepäeva teine ​​kuupäev.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Puhkepäevade ja pühade esinemine 2020. aastal:

 • 1. jaanuar – uusaasta

 • 6. jaanuar – kolmekuningapäev,

 • 12. aprill - lihavõttepühade esimene päev,

 • 13. aprill - lihavõttepühade teine ​​päev,

 • 1. mai – riigipüha,

 • 3. mai – kolmanda mai rahvuspüha

 • 31. mai – nelipüha esimene päev,

 • 11. juuni – Corpus Christi päev,

 • 15. august – Pühima Neitsi Maarja taevaminemine,

 • 1. november – kõik pühakud,

 • 11. november – riiklik iseseisvuspäev,

 • 25. detsember – jõulude esimene päev,

 • 26. detsember – jõulude teine ​​päev.