KM- ja JPK_V7 deklaratsioonides käibemaksuvaba teenuste import

Teenistusmaksu

Välisriigi maksumaksjalt teenuste ostmisel tegeleme tavaliselt teenuste impordiga, mis on Poolas käibemaksuga maksustatav vastavalt Art. Käibemaksuseaduse § 28b. Välisriigi töövõtjalt ostetud teenuse maksustamiskohaks on selle sisu järgi üldjuhul koht, kus on tellija asukoht. Sellest artiklis sätestatud üldreeglist on mitmeid erandeid. 28c-akt (need puudutavad muu hulgas turismiteenuseid, kinnisvarateenuseid jne). Artiklis tutvustame teenuste impordi arveldusviisi ja selle näitamist JPK V7 failis, käsitledes ka käibemaksuvaba teenuste importi.

Teenuste import – arveldusreeglid

Vastavalt kehtivatele määrustele teenuste impordi puhul, mille suhtes kehtivad artiklis sätestatud reeglid. Käibemaksuseaduse artikli 28b kohaselt on Poola maksumaksja, kelle registrijärgne asukoht on Poolas, oma territooriumil tehinguid maksustada.

Teenuste import tuleb maksustada kõnealuse teenuse suhtes kehtiva riikliku käibemaksumääraga. Enamasti on see baasmäär, praegu 23%.

Maksustamisbaasiks on reeglina arvel (arvel) väljendatud teenuse väärtus. Teenuste impordiga seotud maksu näitab aktiivne käibemaksukohuslane käibemaksukohustuslaste müügiregistris. Oluline on see, et kui maksumaksjal on õigus seda maha arvata, siis kantakse see ka käibemaksukohustuslaste osturegistrisse. Siis on tehing käibemaksu mõttes neutraalne.

Aktiivsel käibemaksukohustuslasel on õigus käibemaks maha arvata olukorras, kus ostetud teenused täidavad maksustatavat tegevust.

Artikliga reguleeritud teenuste import. 28b JPK V7M (kuised arveldused) või JPK V7K (kvartaliarveldused) näidatakse mõlemal väljastusmaksu poolel kirjel Käibemaksukohustuslastelt ostetud teenuste import, millele art. seaduse 28b,

samuti sisendkäibemaksu poolel kirjel Muude kaupade ja teenuste soetamine, kui ost tehakse seoses maksustatava tegevusega.

Käibemaksust vabastatud üksus on kohustatud arveldama ka teenuste impordi ja sellega maksustama. Sel juhul võib arveldada ühel kahest vormist: VAT-8 või VAT-9M. Esimene vorm ehk KM-8 on mõeldud aktiivse käibemaksukohustuslasena registreerimata üksustele, kes on lisaks teenuste importimisele otsustanud maksustada kauba ühendusesisest soetamist vastavalt Art. 10 sek. Käibemaksuseaduse § 6. Vormil VAT-8 näitab ettevõtja artikliga reguleeritud teenuste importi. 28b kirjel Käibemaksukohustuslastelt ostetud teenuste import, millele art. Vormi C osas seaduse § 28b.

Teised ettevõtjad, kes ei ole aktiivsed käibemaksukohustuslased, esitavad maksuametile VAT-9M deklaratsiooni. Asjakohased esemed, mis näitavad teenuste importi, millele artikkel. KMS 28b on ka punkt pealkirjaga Käibemaksukohustuslastelt ostetud teenuste import, millele art. Vormi C osas seaduse § 28b.

Käibemaksust vabastatud üksustel, kes maksustavad teenuste importi, võib tasutud maks kvalifitseeruda selle tasumise hetkel mahaarvatavateks kuludeks. See kulu tuleks näidata KPiR-i veerus 13 - muud kulud.

Teenuste importimisel, millele ei kehti art. 28b näitab ettevõtja seda ülaltoodud deklaratsioonidel (JPK V7M, JPK V7K, VAT-8, VAT-9M) teenuste importi puudutavatel ridadel. See rida on pealkirjastatud kui tavapärane teenuste import, va käibemaksukohustuslastelt ostetud teenused, millele art. seaduse 28b.

Kuna alates 2014. aastast ei kehti käibemaksuseaduse sätted sisemiste arvete väljastamise kohta, ei ole ettevõtjatel kohustust neid teenuste impordi maksustamiseks koostada. Algdokumendile saab teha vastavad märkused. Kui aga maksumaksja soovib selle asjaolu kohta sisedokumenti väljastada, ei takista seda miski - siis tuleks see ostuarvele lisada.

Euroopa Liidust töövõtjalt teenuseid importiv isik on kohustatud registreeruma EL-i käibemaksukohustuslaseks. Selleks tuleb maksuametile esitada KM-R vorm.

Kuidas arveldada Poolas käibemaksuvabade teenuste importi?

Majanduspraktikas juhtub, et Poola ettevõtjad ostavad välismaistelt töövõtjatelt teenuseid, mis on meie riigis käibemaksust vabastatud, näiteks finantsteenused või võõrkeelte õpetamine. Kas siis tuleb teenuste import näidata käibedeklaratsioonis ja JPK_V7?

Ükski määrus ei näe ette erandit käibemaksu avalikustamise ja arveldamise suhtes teenuste impordi puhul, mis on Poolas käibemaksust vabastatud. Teenuste importimisel on ettevõtja kohustatud tehingu maksustama vastavalt riigis kehtivale, antud teenuseliigile vastava maksumäära järgi. Olukorras, kus teenus on käibemaksu tasumise kohustusest vabastatud, tundub asjakohane näidata tehingut vastavalt siseriiklikele reeglitele, s.t käibemaksuga maksustamata. Maksumaksja peaks teenuste impordi väärtuse näitama vastavas deklaratsioonis JPK V7M / JPK V7K või VAT-8 või VAT-9M, kus nende tehingute tasumisele kuuluva maksu ja sisendi väljad jätke tühjaks.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Käibemaksuvabade teenuste import – broneeritud saidil wFirma.pl

Süsteem wFirma.pl on kohandatud võimaldama seda tüüpi kulusid võimalikult lihtsal viisil broneerida.

Selleks, et käibemaksuvaba teenuste import JPK_V7 failis korrektselt kuvada tuleks aktiivsete käibemaksukohustuslaste puhul arve süsteemi sisestada järgmiselt: KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSUARVE, kus valida sobivat kululiiki ja seejärel sisestage väljale net arve väärtus algses valuutas, käibemaksumäärade loendist valides "ex".

Järgmises etapis minge alamvahekaardile IMPORT VÄLISMAAST JA MUU TÄIENDATUD ja valige üksus Teenuste import - art. 28b või teenuste import, olenevalt riigist, kust teenus osteti. Sellel alamvahekaardil valitakse ka valuuta, milles arve väljastati. Pärast salvestamist teisendab süsteem end PLN-i.

Sisestades dokumendi ülalkirjeldatud viisil, kuvatakse käibemaksuvaba teenuste import vastaval kirjel JPK_V7 ilma käibemaksu väärtust näitamata.

Käibemaksust vabastatud maksumaksjad sisestavad arve süsteemi KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KULUD, kus tuleb valida sobiv kululiik. Seejärel minge alamvahekaardile Täpsemalt, valige õige valuuta ja valik Teenuste import, artikkel 28b või Teenuste import. Lisatakse käibemaksumäära valiku ja selle maksu väärtuse näitamise väljad. Käibemaksumääraga rippmenüüst vali "zw" ja sisesta netoväljale arve väärtus.

Kulu sellisel viisil sisestamisel märgitakse see VAT-8 / VAT-9M deklaratsioonis õigesti ja arvestatakse kuludesse.