Vahetus – kõik, mida pead teadma!

Teenindustegevus

Maksekaart on mugav, kiire ja turvaline viis ostetud toodete eest tasumiseks. Pangakaardid on populaarseim sularahata makseviis, kuid nende kasutamisel tasub end kurssi viia vahetuskuluga. Mis on vahetus? Vastuse leiate artiklist!

Mis on vahetustasu?

Vahetustasu on vahendustasu, mida pank saab igalt nii deebet- kui krediitkaarti kasutades tarbija tehtud tehinguväärtuselt. Seda tasu kogutakse otse omandajalt, s.o ettevõtetelt, kes opereerivad makseterminale, sh. First Data ehk Elavon. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/751, 29. aprill 2015, kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta, punkt 10:
Vahendustasusid rakendatakse tavaliselt konkreetsesse maksekaardiskeemi kuuluvate vastuvõtvate makseteenuse pakkujate ja väljastanud makseteenuse pakkujate vahel. Vahendustasud on üks peamisi tasusid, mida kaupmeestelt võtavad vastuvõtvad makseteenuse pakkujad iga kaardipõhise maksetehingu eest. Kaupmehed omakorda lisavad need kaardikulud – nagu ka kõik muud nendega kaasnevad kulud – kaupade ja teenuste üldhindadesse.". Vahetustasu on ka üks kolmest MSC (kaupmehe teenustasu) komponendist, st tasu, mida reguleerivad jae- ja teeninduspunktid, nt kauplused. Selle vahendustasu maksumus sisaldab:

  • vahendustasu - panga tegelik kasum kaardimaksetest;
  • omandaja, st terminale teenindava ettevõtte individuaalselt määratud marginaal;
  • süsteemitasud, mis kantakse üle kaarditootjale, sh. Visa või Mastercard.

Vastavalt Art. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määruse 2015/751 kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta artiklitega 3 ja 4 kehtestati vahendustasu ülempiir. Deebetkaarditehingute puhul on vahendustasu maksimumlimiit 0,2% tehingu väärtusest, krediitkaarditehingute puhul aga 0,3% tehingu väärtusest.

Kes maksab vahendustasu?

Vahetustasu kannab omandaja ehk makseterminale teenindavad ettevõtted. Majanduslikust aspektist aga võetakse seda tegelikult kaupmehelt, nt kaupluselt, ja kaudselt ka tarbijalt kauba hinna sisse. Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Näide 1.

Mr.Michał ostab toote maksekaardiga, mis tähendab, et maksesumma debiteeritakse tema pangakontolt.

  1. Mr.Michałi pank kannab ostetud toodete summa üle omandajale (terminalioperaatorile) ja võtab siinkohal endalt vahendustasu.
  2. Seejärel kannab omandaja saadud raha müügikohta – kaupmehele, kus hr.Michał ostu sooritas –, mis võtab ka endalt vastava tasu/marginaali ja tasu kaarditootjalt.
  3. Müüja sai kolme vahendustasu võrra vähendatud summa, et ta müügiga ei kaotaks.

Ostetud toote eest tasumise ajal maksab hr Michał vahetustasu.

Vahetus - kehtestatud tasulimiidi eesmärk

Makse- või krediitkaardiga tehtavate tehingute puhul kehtestatud vahendustasu limiidi eesmärk on arendada sularahata tehinguid, vähendades kaupmeeste (poodide), eelkõige väikeste jaemüügipunktide kulusid. Madal tasu suurendab eeldatavasti ka teenindus- ja kaubanduspunktide arvu, mis aktsepteeriksid krediitkaardimakseid, makstes madalama vahendustasu. Selle tulemusena suureneb kohtade arv, kus saab ostetud kauba või teenuse eest tasuda maksekaardiga.