Kuidas WNT-s maksubaasi õigesti määrata?

Teenistusmaksu

Käibemaksu maksubaas on summa, mille ostja peab ostetud kauba eest tasuma (ostuhind või selle puudumisel tootmiskulu). See summa sisaldab:

  • kauba soetamisega seotud maksud, lõivud, lõivud ja muud tasud, va käibemaks
  • vahendustasud, pakkimis-, transpordi- ja kindlustuskulud, mida tarnija kogub ühendusesiseseid soetamisi sooritavatelt üksustelt.

Maksud ja lõivud, mis võivad sisalduda WNT-ga seotud kuludes

Teistest EL riikidest pärit vastaspooled maksustavad tehingu sageli käibemaksuga vastavalt oma riigis kehtivatele määradele. Siis peaks Poola ostja suurendama ühendusesisese maksu maksubaasi välisriigi maksu võrra. See reegel kehtib kõigi maksude kohta, mida võtab teisest ELi riigist pärit tarnija, välja arvatud Poola kaupade ja teenuste maks.

Maksumaksjad võivad kauba ühendusesisese soetamise hulka arvata ka kauba ühendusesiseselt soetamiselt makstud aktsiisi. Olukorras, kus tasumisele kuuluva aktsiisi summat vähendab tolliameti juhataja, on maksumaksjal kohustus korrigeerida kauba ühendusesisesel soetamisel kavandatavat maksustamisbaasi.

Maksubaas võib sisaldada ka käibemaksu ja tollimaksu Poola ekvivalenti.

Tasud ja muud tasud

Lisakulud, mis ostjal võivad tekkida, on kõikvõimalikud tasud. Kõige levinumad neist on haldustasud. Kui ostetud kaubaga seotud haldustasude kulud kanduvad üle Poola ostjale, peaksid need suurendama kauba ühendusesisese soetamise maksubaasi.

Pakkimis- ja transpordikulud

Ostetud kauba transpordi arveldamisel on meil kaks võimalust, kui:

  • kauba tarnib tarnija, siis transpordikulud tõstavad WNT maksubaasi
  • Poola ostja tellib EL-i töövõtjalt ostetud kauba transpordi väliselt ettevõttelt, siis transpordikulud ei suurenda kauba ühendusesisese soetamise maksubaasi

Kindlustuskulud

Kui Poola ostja ostetud kaubad on tema tarnija poolt kindlustatud, siis kindlustuskulud suurendavad maksustatavat summat. Kui Poola ostja ise sõlmib ostetud kaubale kindlustuslepingu ja kannab kulusid, siis ei saa ta maksubaasi tõsta.