Interneti-kassad – paigalduse edasilükkamise tähtaeg

Co-Suuruse Muutmine

Alates selle aasta 1. juulist. teised ettevõtjad on kohustatud kasutusele võtma veebikassad. Siiski on neil õigus pärast edasilükkamise taotlemist paigaldus edasi lükata. Millal on selle esitamise tähtaeg? Kontrollisime!

Online fiskaalkassad alates selle aasta 1. juulist. ja kohustatud isikud

Alates selle aasta 1. juulist. vastavalt rahandusministri määrusele müügiarvestuse pidamise tähtaegade pikendamise kohta elektroonilise või paberkoopia kandega kassaaparaatidega kehtestatakse järgmistele kutserühmadele veebikassa omamise kohustus. See hõlmab järgmist teenuste osutamise laadi tegevusi:

  • Ehitus;

  • juuksuriteenused;

  • kosmeetiline ja kosmetoloogiline;

  • seaduslik;

  • seotud arstide ja hambaarstide poolt osutatava arstiabiga;

  • osana füüsilist seisundit parandavate rajatiste tegevustest.

Pikemalt veebikassade juurutamise kohustusest artiklis: Veebikassad - rakendamise tähtaeg.

Online fiskaalkassad ja rakendamise kuupäeva edasilükkamine

Ettevõtjad, kes on kohustatud käesoleva aasta 1. juulil veebikassad kasutusele võtma, on rahandusministri määrusega veebikassade kohta kohustatud kasutusele võtma veebikassad, neil on võimalus paigalduskuupäeva edasi lükata. Rakendamise edasilükkamine on teostatav, kui ettevõtja esitab aegsasti taotluse kassa paigalduskuupäeva edasilükkamiseks.

Ettevõtja, kes otsustab veebikassa paigaldamise edasi lükata, on kohustatud eelnimetatud avalduse esitama pädevale maksuametile juuni lõpuks.

Esitatud taotlus peaks sisaldama üksikasjalikku põhjendust paigaldustähtaja edasilükkamise kohta vastavalt artiklile. Maksumääruse 48 lg 1 kohaselt võib maksuhaldur maksumaksja taotlusel maksumaksja olulisest huvist või avalikust huvist tulenevatel juhtudel maksuseaduse sätetes sätestatud tähtaegu edasi lükata – pealegi on maksumaksja ka maksumaksja olulisest huvist või avalikust huvist lähtuvalt põhjendatud. kohustatud märkima uue kuupäeva, milleks online-kassa kasutusele võetakse”.

Maksuhaldur teeb avalduse koos nõutavate dokumentide komplektiga kättesaamisel asja kohta otsuse 30 päeva jooksul alates selle laekumisest. Pärast edasilükkamise tähtaega on ettevõtjal kohustus paigaldada veebikassa alates käesoleva aasta 1. juulist. Märkimist väärib aga see, et internetikassa mitteõigeaegne kasutuselevõtt toob kaasa elektroonilise kassaaparaadi ostmisel maksusoodustuse kasutamise õiguse puudumise.