Koroonaviirus, mida tööandjad tohivad teha – seadus epideemia ajal

Co-Suuruse Muutmine

Ainulaadne olukord riigis on proovilepanek kõigile, sealhulgas ettevõtjatele, kes seisavad silmitsi mitmete uute väljakutsetega. Kuidas töökohal turvaliselt püsida ja teha seda eeskirjade kohaselt? Kas tööandja saab mõõta töötajate temperatuuri? Kas keelduda puhkuse andmisest, kui tal on teavet selle kohta, et see kulub ohupiirkonnas? saata mind pärast sellisest kohast naasmist kohustuslikule puhkusele?

Tööinspektsiooni selgitused

Tööinspektsioon viitas mõnele kahtlusele. Vastavalt antud juhistele:

  • töötaja võib keelduda koronaviiruse riskipiirkondadesse lähetusse minemast;
  • kui töötaja otsustab reisida piirkondadesse, kus tal võib olla nakkusoht, peaks tööandja tagama talle asjakohased meetmed riski vähendamiseks ja võimalikult palju lühendama töötaja sellises kohas viibimise aega;
  • tööandja ei saa nõuda töötajalt täiendavat tervisekontrolli, isegi kui ta teab, et töötaja on elanud piirkonnas, kus ta sellise nakkusega kokku puutus.

Täiendavate tervisekontrollide määramine tööandja poolt eeldab seaduslikku alust. Ainuüksi asjaolu, et töötaja on elanud piirkonnas, kus on kõrge saastumise oht, ei anna tööandjale õigust selliseid teste tellida.

  • Samuti ei ole tööandjal õigust töötajale puhkuse andmisest keelduda (seoses asjaoluga, et töötaja läheb nakkusohuga piirkonda), samuti ei saa ta kohustada töötajat võtma puhkust pärast töökohast naasmist. on nakatumise oht.

Samuti tuleb meeles pidada, et vaatamata erandolukorrale peaks tööandja järgima isikuandmete kaitse sätteid. Tööandja toimingud ei tohi rikkuda töötaja privaatsust ega tohi seda segada. Isikuandmete kaitset piiravate sätete valguses tundub riskantne jälgida töötajate kehatemperatuuri või küsida, kus nad oma puhkust veedavad. Puudub õiguslik alus, millele tööandja saaks sellise tegevuse tugineda.

Mida saab tööandja teha?

Seda võimaldava tööliigi puhul tuleks ettevõtjal kasutada seaduses sätestatud tõhusat ja igati seaduslikku lahendust - kaugtöökäsku. Muudel juhtudel ei ole ettevõtjal palju tööriistu ja ta peab paljuski lootma oma töötajate tervele mõistusele

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!