Sisearve likvideerimine 2014.a

Teenistusmaksu

Kuni 2012. aasta lõpuni oli maksumaksjatel kohustus väljastada valitud - käibemaksuseaduses nimetatud - majandussündmuste korrektseks arveldamiseks ettevõttesisesed arved. Alates 2013. aastast andis seadusandja maksumaksjatele ettevalmistuse tegemisel teatava vabaduse. Järgmisest aastast kaob aga käibemaksuseaduse sätetest sisearve mõiste täielikult.

Sisearvete väljastamise vabadus kuni 2013. aasta lõpuni

Sisearvete väljastamise küsimus on reguleeritud Art. 106 sek. 7 käibemaksuseaduse. Vastavalt selle sisule võib seda tüüpi dokumendi väljastada järgmistel juhtudel:

  • artiklis loetletud tegevused. 7 sek. 2 ja art. 8 sek. 2 (sealhulgas kaupade tasuta kohaletoimetamine, tasuta teenuste osutamine),

  • kaupade ühendusesisene soetamine,

  • kaubatarne, mille ostja on maksumaksja, ja

  • teenuste osutamine, mille saaja on maksumaksja.

Oluline on see, et antud arveldusperioodi kohta võib maksumaksja väljastada ühe arve, mis dokumenteerib ühiselt näidatud perioodil tehtud tegevused. Sisearveid saab väljastada ka tagastatud toetuste, toetuste ja muude samalaadsete maksete summade dokumenteerimiseks.

2014. aastal sisemisi arveid ei olnud

Seoses käibemaksuseaduse muudatusega on Art. 106, mille tulemusena kehtestatakse selles valdkonnas uued regulatsioonid (art. 106a–106q), mis ei käsitle sisearvete väljastamist.

Seda tüüpi lahenduste eesmärk on kohandada Poola regulatsioone EL-i direktiividega, samuti kaotada teatud kohustused maksumaksjatelt ja seeläbi kaotada tarbetu bürokraatia.

Endiselt kohustab osa tehingute iseloom maksumaksjat käibemaksu tasuma, mis tähendab, et see tuleb siiski arvestada. Kõik maksukohustuse kindlaksmääramiseks vajalikud arvutused saab aga maksumaksja teha otse töövõtjalt saadud algsele arvele, nt teenuste importimisel või ühendusesisese soetamise tehingute tegemisel.

Tulenevalt asjaolust, et kaupade tasuta võõrandamise või tasuta teenuse osutamise korral kasutati ettevõttesiseseid arveid, puudub maksumaksjal dokument, mis oleks raamatupidamiskirjete tegemise aluseks. Seetõttu oleks maksu arvutamiseks vajalik koostada sisedokument, mis võimaldaks teha asjakohaseid arvestusi ja moodustaks ühtlasi raamatupidamisdokumendi, võimaldades kanda kandeid peetavasse arvestusse.