Riiklikus kohturegistris surnud ettevõtted hakkavad kaduma

Teenus

1. jaanuaril 2015 jõustus riikliku kohturegistri seaduse muudatus. See võimaldab likvideerida ettevõtteid, mis on kantud ametlikku nimekirja, kuigi nad enam ei tegutse ega täida oma seadusest tulenevaid kohustusi. Mis on surnud ettevõtted? Kõik varad nn "surnud ettevõtted" lähevad riigikassa kätte. Kas see on soodne muutus?

Millal loetakse ettevõte "surnuks"?

Olukorras, kus äriühingut kahtlustatakse oma kohustuste täitmata jätmises ja vara puudumises, võib algatada menetluse, mille käigus registrikohus teeb kindlaks, kas üksus täidab oma kohustusi (nt raamatupidamise aastaaruande esitamine) ja kas tal on võõrandatavat vara. Info uurimise kohta avalikustatakse, et kõik huvilised ja asjakohast teavet omavad saaksid kohtule teada anda ettevõtte registrist kustutamise poolt või vastu.

Surnud firmad ja registrikohus

Juhul, kui registrikohus alustab sundmenetlust, aga ilmnevad asjaolud, mis viitavad sellele, et läbiviidud menetlus ei too kaasa registreerimiskohustuse täitmist üksuse poolt, võib selle katkestada. See mõjutab positiivselt nii registreerimiskohtute tõhusust kui ka finantsmõõdet.

Kas varade arestimine mõjutab võlausaldajate olukorda?

Riigikassa saab ettevõtte varasid tasuta üle võtta alates 1. jaanuarist 2016. Võlausaldajate nõuete tähtaeg lõpeb aasta pärast vara ülevõtmist Riigikassasse.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl