Turistilaenutus – kas kassaaparaat on vajalik?

Veebisait

Paljud ettevõtjad, kes omavad kortereid, maju või majutuskohti, otsustavad turistidele välja üürida. Enamasti tehakse seda aga füüsiliste isikute hüvanguks, kes ettevõtlusega ei tegele, mistõttu tekib küsimus, kas turismirendi tulu tuleks kassasse kajastada. Vastame allpool!

Turistirent ja objektiivne kassavabastus

Paragrahvi sätetest. 2 klausel 1 sätestatud maksuvabastuste määrusest tuleneb, et kassaaparaadi kasutamise üle arvestuse pidamise kohustus antud maksuaastal, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2018, vabastab määruse lisas loetletud tegevused, nt. turistide rentimine.

Sel juhul on müügi kassas registreerimisest vabastamise kohaldamise võtmeküsimuseks kindlaks teha, kas turistide renditeenused kuuluvad mõnda eelnimetatud lisas märgitud PKWiU gruppi. määrus.

Need tegevused hõlmavad vaid üksikuid majutusteenuseid. Need on järgmised teenused:

  1. hotellide, motellide, pansionaatide ja muude hotellirajatiste pakutavad majutus- ja kaasnevad teenused – kehtib ainult lastelaagrite teenuste kohta (PKWiU ex 55.10.10.0, lisa punkt 19),
  2. muud majutusettevõtete teenused ja lühiajaline majutus ilma teenuseta - kehtib ainult lastelaagrite teenustele (PKWiU ex 55.20.19.0, lisa punkt 20),
  3. muud majutusega seotud teenused, v.a PKWiU 55.90.13.0 - kehtib ainult: lühiajalised majutusteenused, muud, mujal klassifitseerimata, välja arvatud hotelli- ja turismiteenused (PKWiU ex 55.90.1, lisa punkt 21), kui säte on sätestatud nendest teenustest on täielikult dokumenteeritud arve

Manuse vastavatesse punktidesse on otse kantud kohustus dokumenteerida müük arvega.

Samuti tuleb märkida, et maksumaksja on kohustatud koostama tema poolt osutatavate teenuste kohta sõltumatu statistilise klassifikaatori ja vastutab õige liigituse eest. Raskuste korral võib ta paluda abi Łódźi statistikaametilt.

Samas olukorras, kus turisti rentimine on lühiajaline (puhkus, turist), liigitatakse sellega seotud teenused PKWiU 55.20 alla tavaliselt "Majutus- ja lühimajutusasutused". See rühmitus hõlmab muu hulgas:

  • noortehostelite, mägihostelite, suvilate või suvilate pakutavad teenused,
  • teenused, mida osutavad puhkemajad, mille alalisest elukohast eemal viibivatel külalistel on ühiskasutusõigus igal aastal kindlaksmääratud perioodiks,
  • majutus igapäevase või iganädalase tsüklina koos majutusega kaasnevate miinimumteenuste pakkumisega või ilma spetsiaalselt sisustatud tubades või ruumides, mis võimaldavad majutust puhkuse puhkerajatistes (nt suvelaagrites, puhkekeskustes, ekskursioonimajades), külalistekorterites, bangalotes, koolituskeskustes - vaba aeg, talud (agroturism) ja suvevaheajal õpilaskodudes, pansionaatides ja kooliõpilaskodudes.

PKWiU 55.20 klassifikatsiooniga teenuseid ei ole ülalmainitud lisas loetletud määrus esitamisest vabastatuna (välja arvatud lastelaagrite pakutavad teenused). Seega, kui maksumaksja osutab sellesse rühmitusse kuuluvaid teenuseid, ei saa ta kasutada §-s sätestatud registreerimiskohustusest vabastamist. 2 klausel 1 eespool määrus.

Tähelepanu väärib aga see, et on ka teisi maksuvabastusi, mis ei sõltu teenuste klassifikatsioonist, mida maksumaksja saab kasutada. Üks neist vabastustest on vabastusmääruse lisa punktis 39 toodud makseviis.

Selle vabastuse kasutamiseks tuleb teostatud tegevuse eest tasuda posti, panga või krediidiühistute kaudu (vastavalt maksumaksja pangakontole või maksumaksja kontole krediidi- ja hoiuühistus, mille liige ta on). Samas peavad makset dokumenteerivad dokumendid ja tõendid selgelt näitama, millise konkreetse tegevusega see oli seotud. Siiski tuleb meeles pidada, et salvestamisest vabastamise õiguse kaotamiseks piisab sularahamakse vastuvõtmisest vähemalt korra. Selles olukorras jääb maksumaksjale seega ainult subjektiivne erand salvestamisest.

Ainevabastus kassast ja turistilaenutusest

Par. Erandite määruse artikkel 3 määratleb subjektiivse erandi ulatuse. Kassavabastus kehtib üksustele, kelle käive müügist füüsilistele isikutele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele 2017. aastal ei ületanud 20 000 Poola zlotti. Kui maksumaksja alustas turismirenti eelmisel maksuaastal, arvestatakse piirmäära proportsionaalselt rendiperioodiga.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Ka äsja 2018. aastal füüsilisele isikule turismirenti alustanud maksumaksjad peavad tegema proportsionaalse arvestuse registreerimisest vabastamise kohta. Olenevalt sellest, mis kuust üürimine algab, tuleb arvutada proportsioon alates esimese üüritulu laekumise kuupäevast kuni maksuaasta lõpuni.

Näide 1.

Maksumaksja alustas füüsilistele isikutele turismirenti 1. märtsil 2018. Antud olukorras kehtestatakse registreerimisest vabastamise piirmäär järgmiselt:

20 000 x 306 (müügipäevade arv aasta lõpuni): 365 (päevade arv aastas) = ​​16 767,12 PLN.

Kui 2018. aasta jooksul ületatakse maksuvabastuse piirmäär, kaotab maksumaksja õiguse maksuvabastusele kahe kuu möödumisel piirmäära ületamise kuule.

Näide 2.

26. märtsil 2018 ületas maksumaksja oma piirmäära.Kassa tuleb seega kasutusele võtta 1. juuliks 2018. a.

Olukorras, kus maksumaksja teostab turistirenti ainult puhkuseperioodil, ei pea ta ka pärast puhkuseperioodi lõppu piirmäära ületamisel kohe kassasse sisestama, eeldusel, et jooksval aastal ei jätka rentimine füüsiliste isikute kasuks. Sel juhul on maksumaksjal kohustus pidada arvestust järgmisel aastal, enne esimese renditeenuse osutamist.

Turistilaenutus - müügiregistrid kassas

Maksumaksjad, kellel ei ole füüsilistele isikutele turismirendi andmisel kassavabastust, on kohustatud müügi kassas fikseerima.

Samuti tasub meeles pidada, et kassasse tasuks fikseerida ka laekunud ettemaksed, sissemaksed või ettemaksud, sest nende saamine toob kaasa käibemaksukohustuse.