Uus maksuskaala – mis kasu see iga-aastases maksudeklaratsioonis toob?

Teenistusmaksu

Populaarseim maksustamisvorm - maksuskaala - on tänu tulumaksuseaduse muudatusele alates 2020. aastast uue, madalama maksumääraga esimesele maksumäärale ja madalam maksuvaba summa. Kuidas arvutatakse 2020. aastal uut maksuskaalat? Tutvustame 2019. aasta maksumäära alandamise eeliseid ja selgitame, mida mõistetakse kolmanda maksukünnise all.

Uus maksuskaala ja 2019. aasta 1. maksumäära alandamine

Seadusandja kehtestas tulumaksuseaduse muudatusega esimesele maksumäärale uue tulumaksumäära - 17,75% (kuni 2018. aasta lõpuni oli kasutusel 18%). Seoses muudatusega on kogu 2019. aasta maksuskaala järgmine:

 • 1. maksulävi (kuni 85 528 Poola zlotti tulust):
  tulu x 17,75% - maksu vähendav summa;
 • 2. maksulävi (üle 85 528 PLN tulust):
  15 181,22 zlotti + 32% tulude ülejäägist üle 85 528 zlotti – maksu vähendav summa.

Maksu vähendav summa 2019. aastal on:

 • 1420 zlotti – maksubaasile, mis ei ületa 8000 zlotti;
 • 1420 zlotti vähendatud summa võrra, mis on arvutatud valemi järgi: 871,70 zlotti (maksubaas - 8000 zlotti) ÷ 5000 zlotti - maksubaasile, mis on suurem kui 8000 zlotti ja mitte üle 13 000 zlotti;
 • 548,30 Poola zlotti – maksubaasi puhul, mis on suurem kui 13 000 Poola zlotti ja ei ületa 85 528 zlotti;
 • 548,30 zlotti vähendatud summa võrra, mis on arvutatud vastavalt valemile: 548,30 zlotti × (maksubaas - 85 528 zlotti) ÷ 41 472 zlotti - maksubaasi puhul, mis on suurem kui 85 528 zlotti ja ei ületa 127 000 zlotti. 2019. aasta maksuskaalat kirjeldasime näitajas: Maksuskaala - 2019. Määr 17,75% 2019. aastal rakendub alates septembri perioodist maksuskaala järgi arvutatud tulumaksu ettemaksetele, s.o juhul, kui:
 • igakuised arveldused - septembri, oktoobri, novembri ja detsembri eest,
 • kvartaliarveldused - III kvartali ja IV kvartali eest.

Seevastu 2019. aastal enne uue määra kehtestamist arvestatud tulumaksu avansilisi makseid kohaldatakse 18% määraga ning selle määra järgi tehakse perioodi ettemakseid:

 • jaanuarist augustini (kuiste arveldustega) või
 • I kvartalist II kvartalini (kvartaalsete arveldustega).

Seega, kuna 2019. aasta aastaarvelduses arvestati osa ettemakseid 18% ja osa 17,75% (kuna kogu maksustatakse 17,75% maksumääraga), võib maksumaksjatele saada väiksem maks või enammakse, mida maksuamet naaseb maksumaksja kontole. Selle tulemuseks on märkimisväärne erinevus võrreldes muudatusteta arveldamisega - 18%. Seega on see muudatus maksumaksjatele kindlasti kasulik.

Näide 1.
2019. aastal teenis hr Jacek seoses oma äritegevusega tulu 52 706,39 Poola zlotti. 2019. aastal kasutas ta väikest ZUS-i. Tasumisele kuuluv ja makstud ettemakse suurus oli 5374,00 Poola zlotti. Seetõttu tuleks 2019. aasta maksu arvutamisel kasutada järgmisi andmeid:

 • Sissetulek = 52 706,39 PLN
 • Sotsiaalmaksed = 1379,21 PLN
 • Tervisemaksed (arvestatakse maha) = 3518,09 PLN
 • Aasta jooksul makstud ettemaksed = 5374,00 PLN
 • Aasta jooksul tasumisele kuuluvad ettemaksed = 5374,00 PLN
 • Tulu pärast mahaarvamisi = 51 327,18 PLN
 • Maksubaas = 51 327,00 PLN.

Vana 2019. aasta maksuskaala – 18%

Uus 2019. aasta maksuskaala – 17,75%

Maksubaas - 51 327,00 PLN

Maksumäär: 18%

Maks – 8682,84 PLN (51 327 x 18% – 556,02 PLN)

Tasumisele kuuluv maks (pärast mahaarvamisi, ümardatud) –
5165,00 PLN (8682,84–3518,09 PLN)

Enammakstud maksud – 209,00 PLN (5165,00 – 5374,00 PLN)

Maksubaas - 51 327,00 PLN

Maksumäär: 17,75%

Maks – 8562,24 PLN (51 327 x 17,75% – 548,30 PLN)

Tasumisele kuuluv maks (pärast mahaarvamisi, ümardatud) –
5044,15 PLN (8562,24–3518,09 PLN)

Enammakstud maksud – 330,00 PLN (5044,15 – 5374,00 PLN)

Eeltoodu kohaselt saab hr Jacek 2019. aasta eest tulumaksu enammaksmise tõttu aastaarvelduses tagasi 330 zlotti. Kui aga uus maksuskaala ei kehtiks, saaks hr Jacek aastaarvestuses enammakstud tulumaksu tõttu tagasi 209 Poola zlotti. Erinevus - 121 PLN.

Milline on uus maksuskaala 2020. aastal?

Maksumaksjad, kes hakkavad 2020. aastal kasutama maksuskaalaga maksustamise vormi, saavad esimese maksukünniseks kasutada 17% määra. Seetõttu on kogu 2020. aasta maksuskaala järgmine:

 • 1. maksulävi (kuni 85 528 Poola zlotti tulust):
  tulu x 17% - maksu vähendav summa;
 • 2. maksulävi (üle 85 528 PLN tulust):
  14 539,76 zlotti + 32% ülejäägist üle 85 528 zlotti – maksu vähendav summa.

Maksu vähendav summa 2020. aastal on:

 • 1360 zlotti – maksubaasile, mis ei ületa 8000 zlotti;
 • 1360 zlotti vähendatud summa võrra, mis on arvutatud järgmise valemi järgi: 834,80 zlotti (maksubaas - 8000 zlotti) ÷ 5000 zlotti maksubaasilt, mis on suurem kui 8000 zlotti ja mitte üle 13 000 zlotti;
 • 525,12 Poola zlotti – maksubaasi puhul, mis on suurem kui 13 000 zlotti ja ei ületa 85 528 zlotti;
 • 525,12 zlotti vähendatud summa võrra, mis on arvutatud vastavalt valemile: 525,12 zlotti × (maksubaas - 85 528 zlotti) ÷ 41 472 zlotti, kui maksubaas on suurem kui 85 528 zlotti ja ei ületa 127 000 zlotti.

Nagu näha, on uuel maksuskaalal ühe protsendipunkti võrra madalam maksumäär ja adekvaatne maksuvaba summa. Kuigi maksuvaba summa on madalamast maksumäärast madalam, on see maksumaksjale siiski kasulik.

Näide 2.
2020. aastal teenis Mariola seoses oma äritegevusega 64 701,63 Poola zlotti. 2020. aastal sai ta kasu väikesest ZUS-ist. 2020. aastal olid tasumisele kuuluvad ettemaksed kokku 7238,00 Poola zlotti.

Seetõttu peab Mariola 2020. aastal tasuma aastaarveldusega makse summas 2738,29 Poola zlotti.

Arvutused:
Tulu - 64 701,63 PLN
Sotsiaalmaksed - 2928,37 PLN
Tervisemaksed – 2020. aasta näitaja puudumise tõttu mitte
Aasta jooksul makstud ettemaksed - 7238,00 PLN
Aasta jooksul tasumisele kuuluvad ettemaksed - 7238,00 PLN
Tulu pärast mahaarvamisi - 61 773,26 PLN
Maksubaas - 61 773,00 PLN
Maksumäär: 17%
Maks – 9976,29 PLN (61 773 x 17% – 525,12 PLN)
Tasumisele kuuluv maks – 2738,00 PLN (9976,29–7238,00 PLN)

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Uus maksuskaala ja kolmas maksulävi

Maksumuudatuste juures tuleb märkida, et 2019. aastal ei jõustunud mitte ainult uus maksuskaala, vaid ka solidaarsusmaks, üldtuntud kui "III maksulävi".See maks hõlmab maksumaksjaid, kelle aastasissetulek ületab 1 miljonit Poola zlotti. Solidaarsusmaks on 4% ja see arvutatakse üle 1 miljoni Poola zloti suuruse ülejäägi alusel.

Solidaarsusmaks kehtib ainult alates 1. jaanuarist 2019 saadud või kättesaadavaks tehtud tuludele. Maksustamine 3. maksukünnisega võib hõlmata erinevaid tululiike, olenemata nende päritoluallikast – nii maksuskaalas, kindlasummalises maksus kui ka registreeritud kindlasummalises summas.
Seda makstakse kord aastas (ei tasu ettemaksena) ja arveldatakse vormil DSF-1. Lõiv tuleb tasuda arveldamisele järgneva aasta 30. aprillil, st samal ajal iga-aastase maksudeklaratsiooni esitamisega. 2019. aasta arvelduse korral on lõivu tasumise ja vormi DSF-1 esitamise tähtaeg 30. aprill 2020. Täpsemalt on solidaarsusmaksust juttu artiklis: Solidaarsusmaks – mis see on ja kellele see kehtib? Näide 3.
Helena äritegevus maksustati 2019. aastal maksuskaalaga ja teenis tulu 1 420 000 Poola zlotti. Kuna 2019. aastal kehtib uus maksuskaala, on maks 459 012 Poola zlotti.

Arvutused:
Maks skaala järgi:
17,75% * 85 528 zlotti + 32% * 1 334 472 zlotti = 15 181,22 zlotti + 427 031,04 zlotti = 442 212,26 zlotti

Solidaarsusmaks:
1 420 000 zlotti – 1 000 000 zlotti = 420 000 zlotti
420 000 zlotti * 4% = 16 800 zlotti

Maks kokku:
442 212,26 PLN + 16 800 PLN = 459 012,26 PLN ≈ 459 012 PLN

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!