Pöördmaksustamine – põhiteave

Teenistusmaksu

Seoses kaupade nimekirja laienemisega ja pöördmaksustatavate teenuste loetelusse toomisega võib üha enam ettevõtjaid kohustada kohaldama oma kaubatarnete või teenuste osutamisel pöördmaksustamise korda. Kas teate, millal saab pöördmaksustamist rakendada? Artiklis on märgitud, millal peab käibemaksu tasuma ostja, mitte müüja.

Pöördmaksustamine - mis see on?

Pöördmaksustamine on käibemaksu tasumise kohustuse nihutamine müüjalt ostjale. Riigisiseste pöördmaksustamisele kuuluvate tehingute kaupade loetelu on toodud käibemaksuseaduse lisas 11. Seevastu pöördmaksustamisele kuuluvate teenuste loetelu lisati seaduse lisasse 14. Alates 1. novembrist 2019 kaotatakse pöördmaksustamise mehhanism kohustusliku osamakse kasuks. Seetõttu kaotatakse ära ka seaduse lisad 11 ja 14, mis asendatakse lisaga 15, mille kohta saate täpsemalt lugeda artiklist: Kohustuslik osamakse - novembrist 2019? Kuidas valmistuda?

Pöördmaksustamine kaubavahetuses

Pöördmaksustamise korra kohaldamise küsimus on reguleeritud Art. 17 sek. KMS 1 punkt 7. Vastavalt selle sisule kasutatakse seda mehhanismi, kui:

 • müüja on aktiivne käibemaksukohustuslane,

 • ostja on aktiivne käibemaksukohustuslane,

 • tarne ei kuulu artiklis nimetatud vabastuse alla. 43 sek. 1 lõige 2 või artikkel. 122.

Kui müük toimub:

 • protsessorid (alates 2017. aastast);

 • kaasaskantavad automaatsed andmetöötlusmasinad, mis kaaluvad <= 10 kg, näiteks: sülearvutid ja sülearvutid; taskuarvutid (nt arvutisülearvutid) jms - eranditult kaasaskantavad arvutid, nagu tahvelarvutid, sülearvutid, sülearvutid;

 • mobiiltelefonid mobiilsidevõrkude või muude traadita võrkude jaoks - ainult mobiiltelefonid, sealhulgas nutitelefonid;

 • videomängukonsoolid (kasutatakse koos televiisori või eraldiseisva ekraaniga) ja muud elektroonilise kuvaga mängusaali- või hasartmänguseadmed – va osad ja tarvikud;

- pöördmaksustamist rakendatakse, kui lisaks ülaltoodule ületab nende kaupade koguväärtus nende kaupadega majanduslikult ühtse tehingu raames ilma maksusummata 20 000 Poola zlotti. Majanduslikult ühtne tehing
Seda loetakse tehinguks, mis hõlmab lepingut, mille puhul on üks või mitu punktis loetletud kauba tarnet seaduse lisa 11 punktides 28-28c (loetletud ülaltoodud lahtris), isegi kui need on tehtud eraldi tellimuste alusel või väljastatakse rohkem üksikuid tarneid dokumenteerivaid arveid.
Lisaks on majanduslikult ühetaoline tehing ka tehing, mis hõlmab rohkem kui ühte eespool nimetatud lepingut, kui selle tehingu asjaolud või tingimused, mille alusel see tehti, erinesid nendest asjaoludest või tingimustest, mis tavaliselt esinevad nimetatud kaubaga kauplemisel. üksus seaduse lisa 11 p 28-28c.

Pöördmaksustamine ja ehitusteenused

Teenustes pöördmaksustamise korra kohaldamise küsimust on reguleeritud Art. 17 sek. KMS 1 punkt 8. Sisult hakkab see mehhanism kehtima käibemaksuseaduse lisas 14 loetletud teenustele tingimusel, et nii ostja kui müüja on aktiivsed käibemaksukohustuslased. Punktis loetletud teenuste puhul Seaduse lisa 14 punktides 2-48 (ehitusteenused) kohaldatakse pöördmaksustamist, kui teenuseosutaja osutab neid teenuseid alltöövõtjana.

Pöördmaksustamismenetlusega hõlmatud teenused hõlmavad järgmist:

 • elamute ehitamisega seotud ehitustööd (uute hoonete ehitamise, olemasolevate hoonete rekonstrueerimise või renoveerimisega seotud tööd);

 • ehitiste lammutamise ja lammutamisega seotud tööd;

 • krohvimistööd;

 • põrandate ja välisseinte vooderdamisega seotud tööd;

 • värvimistööd.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Pöördmaksustamine – arvele pole vaja märkusi teha

Millised andmed peavad olema arvel, reguleerib Art. KMS § 106e. Puudulike andmetega arve ei ole regulatsiooni valguses arve. Veelgi enam – selles sisalduvad andmed, mitte nimi, määravad, millise dokumendiga me tegeleme.

Juhtub, et ostja saab arve, millel on märge "pöördmaksustamine". Tasub meeles pidada, et see säte on ainult informatiivne ja ei ole õiguslikult siduv. See tähendab, et isegi kui müüja seda märget arvele ei lisa, tuleb ostjal maksutagajärjed kanda, kui seadus nõuab selliseid, mitte muid maksustamisreegleid. See reegel töötab ka vastupidi. Olukorras, kus müüja sisaldab "pöördmaksustamise" klauslit ja seadus ei näe ette selle mehhanismi kasutamist müüdud kauba suhtes, ei kanna ostja maksutagajärgi.

Pöördmaksustamine - VAT-27 kokkuvõtlik teave

Pöördmaksustamise menetlust kohaldama kohustatud ettevõtjad on kohustatud koostama pöördmaksustatavate tehingute kohta kokkuvõtliku teabe. Müüja esitab perioodilised deklaratsioonid koos koondandmetega eelmise kuu kohta kuu 25. kuupäevaks. Kokkuvõte teave peaks sisaldama järgmist teavet:

 • andmeid esitava maksumaksja ees- ja perekonnanimi või nimi ja maksukohustuslasena registreerimisnumber,

 • kaupu või teenuseid ostva maksumaksja ees- ja perekonnanimi või nimi ja maksukohustuslase number,

 • tarnitud kaupade ja osutatud teenuste koguväärtus.