Maksustamine maksukaardiga ja töötajate töölevõtmine tsiviilõigusliku lepingu alusel

Teenistusmaksu

Maksu mahaarvamise kaart on lihtsaim maksustamisvorm. Seda kasutavatel maksumaksjatel on palju privileege ja mugavusi ning piiranguid. Näiteks ei pea nad pidama maksuraamatuid ega esitama aasta tuluaruannet, mis on kindel pluss. Kuid teisalt kaasnevad maksukaardiga maksustamisega piirangud töötajate töölevõtmisel. Mida? Vastame allpool.

Maksukaardiga maksustamine - töötamise vormid

Maksukaardiga maksustamine välistab töötajate töölevõtmise tsiviilõiguslike lepingute alusel - s.o konkreetse töö lepingud ja käsunduslepingud. Keeld kehtib ka teiste ettevõtete ja asutuste teenuste kasutamisel. Sellise kokkuleppe alusel töötaja tööle võtmine toob kaasa selle maksustamisviisi kasutamise õiguse kaotuse. Tuleb rõhutada, et keeld ei kehti eriteenustele.

Eriteenuste all mõistetakse teostatava tegevusega seoses osutatavaid teenuseid, mille tegemist ei ole tegevusobjektina kajastatud, kuid mis on vajalikud oma äritegevuseks.

Ainus aktsepteeritav töötamise vorm maksukaardi puhul on tööleping.

Maksustamine maksukaardiga ja töötaja limiit

Töötamise piirmäär maksukaardiga maksustamisel tähendab, et maksukaardiga maksva maksumaksja juures on piiratud töötajate arv. See piirang on 5 inimest ja teatud tüüpi tegevuste puhul vähendatakse seda 3 inimeseni.

Töötajate arvu määramisel maksukaardiga seotud otstarbel töölepingu alusel töötavad isikud, tulumaksulepingu alusel töötavad isikud ja maksumaksjast erineva alalise või tähtajalise elukohaga perekonnaliikmed, samuti tsiviilõiguslikud partnerid partnerlust arvestatakse.

Töötajate limiidi väljaarvamised maksukaardiga maksustamisel

Ülaltoodud limiit hõlmab ainult kõnealuste teenuste osutamiseks palgatud töötajaid. Näiteks ilusalongis on kosmeetikute töölevõtmisel piirang, kuna tegemist on töötajatega, kes vastavaid teenuseid osutavad. See piirmäär ei hõlma aga töötajaid, kes töötavad ainult:

  • toodete müük,
  • teenuste tellimuste vastuvõtmine,
  • puhtuse säilitamine tehases,
  • kassaaparaadi ja raamatupidamise pidamine,
  • autojuhid ja saatjad,

- tingimusel, et tööandja on kirjalikult täpsustanud nende töötajate tegevusala.

Piirang ei piirdu töölevõtmisega:

  • maksumaksjaga ühises leibkonnas elavad pereliikmed ja kui äritegevusega tegelevad partnerid, siis ainult ühe partneri pereliikmed,

  • üliõpilased õpipoisiõppe või õpipoisiõppe eesmärgil,

  • isikud, kelle arvel toimub tegevus pärast maksumaksja surma, kui need isikud ettevõtluses ei osale;

  • mitte rohkem kui neli lõpetanud töötut, kelle pädev tööhõiveamet on suunanud tööandja juurde praktikale kuni kaheteistkümneks kuuks,

  • kokku mitte rohkem kui kolm töötavat töötut või tööbüroos registreeritud koolilõpetajat, kusjuures töötuna arveloleku periood tööbüroos peab kestma vähemalt 6 kuud tema tööle asumisele vahetult eelnenud perioodil.

Viidates ilusalongi näitele, mille omanik kasutab maksukaardiga maksustamist, võib ta tööle võtta 5 kosmeetikateenust osutavat töötajat (kosmeetikut), kuna nende kosmeetikute teenused on tema tegevusalaga tihedalt seotud ja mis tahes töötajad, kes tegelevad näiteks koristamise, kauba kohaletoomise või kassaaparaadi käitamisega ja klientide registreerimisega, sest need teenused ei ole eriteenused, vaid on vajalikud äritegevuseks.