Teostatud äritegevuse PKD

Teenus

Tulevane ettevõtja peaks alustama oma ettevõtte loomist, esitades linnakantseleisse vormi CEIDG-1. Kaasatava teabe hulgas on asjakohaste PKD-koodide järgi liigitatud äritegevuse tüübid. Praktikas juhtub sageli, et sobiva klassifikatsiooni valimine, mis on kooskõlas tegevusvaldkonnaga, ei ole lihtne ülesanne. Selleks tasub õppida tundma PKD koodide olemust ja reegleid, mida nende defineerimisel rakendada.

PKD - mis see on?

Akronüüm PKD tähendab Poola tegevusalade klassifikaatorit (muidu PKD 2007) ja on koodide loetelu, mille järgi tehakse Poolas toimuva majandustegevuse jaotamine teatud tüüpideks. Klassifikaator on kehtinud alates 1. jaanuarist 2008 ja kehtestati ministrite nõukogu 24. detsembri 2007. aasta määruse kohaselt Poola tegevusalade klassifikaatori (PKD) kohta. Selle loomise põhieesmärk oli koodide kasutamine statistikas, arvestuses, dokumentatsioonis, raamatupidamises ning ametlikes avaliku halduse registrites, nagu Keskstatistikaamet.

Vormil CEIDG-1 ettevõtte registreeriv isik on nüüd kohustatud märkima koodid, mis vastavad täpselt teostatavate tegevuste liikidele. Seda tehakse osas 06. - "Ettevõtja ettevõte, keda taotlus puudutab", kus tulevase ettevõtja käsutuses on üheksa üksust, millesse tuleks sisestada klassifikatsioonile vastav 5-kohaline sümbol. Suurema koodide arvu korral on vaja neid jätkata CEIDG-RD lisas.

Tasub mainida, et maksumaksja ei ole piiratud valitud PKD koodide arvuga, tänu millele võib tegevusala olla tõeliselt lai. Siiski tuleb meeles pidada, et esimesse positsiooni sisestatud kood moodustab põhimõtteliselt peamise (valdav) majandustegevuse liigi.

PKD – kuidas valikut teha?

Koodide kasutamise hõlbustamiseks on PKD klassifikaator jagatud osadeks vastavalt majandustegevuse valdkondadele. Igale jaotisele on aga määratud järjestikused tähestikutähed A-st U-ni. Nagu mainitud, koosnevad koodid viiest märgist, mis omakorda määravad:

1 - lõik

2 - osakond (koosneb kahekohalisest numbrist),

3 - rühm,

4 - klass,

5 - alamklass.

Vastavalt ministrite nõukogu määruse lisale eristatakse PKD 2007 klassifikatsioonikoodide klassifikaatoris järgmisi jaotisi:

 

jaotis

Äri ala

Jaotis A

Põllumajandus, metsandus, jahindus ja kalapüük

Jaotis B

Kaevandamine ja kaevandamine

Jaotis C

Tööstuslik töötlemine

Jaotis D

Kliimasüsteemide elektri, gaasi, auru, sooja vee ja õhu tootmine ja tarnimine

Jaotis E

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätmekäitlus ja saneerimine

Jaotis F

Ehitus

Jaotis G.

hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, sh mootorrataste remont

Jaotis H.

Transpordi- ja laohaldus

I jaotis.

Majutus ja toitlustus

Jaotis J

Teave ja suhtlus

Jaotis K

Finants- ja kindlustustegevus

Jaotis L

Kinnisvaraalane tegevus

Jaotis M

Kutse-, teadus- ja tehniline tegevus

Jaotis N

Ärijuhtimine ja abitegevused

Jaotis O

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Jaotis P

Haridus

Jaotis Q

Tervishoid ja sotsiaalabi

Jaotis R.

Kultuuri, meelelahutuse ja vaba aja veetmisega seotud tegevused

Jaotis S

Muud teenindustegevused

Jaotis T

Töölisi palkavad leibkonnad; kodumajapidamised, kes toodavad kaupu ja osutavad teenuseid oma vajaduste rahuldamiseks

Jaotis U

Organisatsioonid ja eksterritoriaalsed meeskonnad

Eneseregistreerimise üks olulisemaid elemente on arutatud koodide õige määratlemine, seetõttu tuleks seda küsimust hoolikalt kaaluda. Kõigepealt tasub täpselt määratleda tegevuse liigid, mida ettevõtja kavatseb teha, ja seejärel teha need sobivate koodidega õigeks sobitamiseks. Kui konkreetsele tegevusele ei ole võimalik ühte koodi sobitada, siis võib ettevõtja valida mitu PKD koodi, mis on väga sarnased teostatava tegevuse iseloomuga.

Probleemide korral koodide õige enesemääramisega on võimalik kasutada interneti otsingumootori abi, kus peale märksõna sisestamist kuvatakse meie ärile vastavate kõige sarnasemate koodidega tulemus.

Interneti-näpunäited

Kas juhite ettevõtet ja teil on küsimusi?

Kasutage Ettevõtja juhendi asjatundlikke nõuandeid

Interneti-nõuanded ettevõtetele

Poola tegevusalade klassifikaatori koodide üksikasjalik loetelu on saadaval ka keskregistri ja majandustegevuse teabe veebisaidil.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

PKD ja majandustegevus

Milline on PKD koodide mõju läbiviidavale äritegevusele? Nagu selgub - üsna oluline, sest need määravad kindlaks tegevuste liigid, mida ettevõttes saab teha. Kahjuks ei ole väga sageli ettevõtte loomisel võimalik täpselt ette ennustada kõiki tegevusi, mida me tulevikus teha võime. Seetõttu oli võimalik CEIDG-1 vormi korralikult uuendada, tänu millele on hilisematel perioodidel võimalik nii vanast loobuda kui ka valida uued PKD koodid.

Tähelepanu! Ettevõtjat, kes müüb üle teatatud PKD-koodide liike, karistatakse väärteomenetluse sätete alusel rahatrahviga.

Teine ettevõtlust mõjutavate eeskirjade element on küsimus toetustest või pakkumistel osalemisest. Enamasti on pakkumised mõeldud konkreetset tüüpi majandustegevusega tegelevatele ettevõtjatele – teatatakse CEIDG-1-s. Seejärel võib ühe nõutava koodi puudumine kaasa aidata maksumaksja kandidaatide nimekirjast väljaarvamisele.

PKD-koodid võivad olla olulised ka nende ettevõtjate puhul, kes on valinud registreeritud tulude ühekordse maksustamise. Tegevuse ühekordse väljamaksega maksustamise üheks kriteeriumiks on teostatavate tegevuste ulatus. Kuigi määrustes on viide PKWiU klassifikatsioonile - aga see on seotud PKD-ga.

PKD-koodide valik – abiks individuaalne tõlgendamine

Praegu, kui maksumaksjal on probleeme teostatava äritegevuse täpsete PKD koodide määramisega, on tal võimalus taotleda individuaalset tõlgendust. Vastused annab Łódźis asuv statistikaameti klassifikatsiooni- ja nomenklatuurikeskus, kellele piisab avalduse esitamisest. Kuna deklaratsiooni vormi ei ole täpsustatud, tuleks avaldus esitada kirjalikult, sisaldades tehtud tegevuste üksikasjalikku kirjeldust ja loetavat allkirja. Seejärel tuleks see kohale toimetada ettevõtjale sobival ajal: isiklikult, tavapostiga, faksi või e-posti teel. Väljastatud tõlgete eest võtab keskus tasu, mille suurus sõltub väljastatud PKD koodide arvust.

Praktikas on taotluse läbivaatamise ja tõlke andmise ooteaeg 30 kalendripäeva, kuid suuremat tähelepanu nõudvate küsimuste puhul võib seda aega pikendada isegi 60 päevani. Lisateavet leiate Łódźi statistikaameti veebisaidilt.

Kokkuvõtteks - oma äri ajades peaksite pöörama erilist tähelepanu Poola tegevusalade klassifikaatori koodide määramise toimingule. Valitud klassifikatsioon peab olema kooskõlas ettevõttes teostatavate tegevuste tüübiga.