Miinimumpalk on kogu Euroopas kehtestatud ühtmoodi

Co-Suuruse Muutmine

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et kõik riigid kohaldaksid miinimumpalga määramisel samu standardeid. See aga ei tähenda, et miinimumpalk Euroopas oleks sama. See ettepanek tehti koronaviiruse pandeemia põhjustatud kriisi ajal, mis mõjutas madalaima sissetulekuga töötajaid, nagu koristamine, jaekaubandus, toitlustus ja tervishoid.

Miinimumpalk Poolas

Miinimumpalk on madalaim palk, mida saab Poolas töölepingu alusel töötades. 2020. aastal on miinimumpalk 2600 zlotti bruto kuus, samas kui 2021. aastal tõstetakse seda 2800 zlottile bruto. See määratakse kindlaks miinimumpalga seaduse alusel. Kõnealune õigusakt sisaldab riikliku madalaima määra määramisel arvessevõetavaid tegureid, selle kehtestamise eest vastutavaid ametiasutusi ja olulisi kuupäevi.

Ühtsete standardite juurutamine

Enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivad miinimumpalga taset reguleerivad seadused. Kuid ainult 21 riigis on see seadusandlik regulatsioon, teistes riikides on miinimumpalk kaitstud kollektiivlepingutega.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen märkis oma ametnike koostatud direktiivide paketist teavitades: „Töötajatel peaks olema piisav miinimumpalk ja inimväärne elatustase. Täna pakume välja miinimumpalga raamistiku, austades täielikult riiklikke traditsioone […]. Töö- ja elamistingimuste parandamine ei kaitse mitte ainult meie töötajaid, vaid ka korralikku palka maksvaid tööandjaid.

Euroopa Liit ei saa ühelegi liikmesriigile peale suruda otsust alampalga suuruse üle, küll aga saab sundida neid selle määramisel kasutama ühtseid regulatsioone. Kavandatavates direktiivides pakkus Euroopa Komisjon välja, et miinimumpalga määramise kriteeriumid peaksid olema:

  • läbipaistev,
  • stabiilne,
  • ajakohastatakse regulaarselt ja õigeaegselt.

Euroopa Komisjoni direktiivides on välja pakutud sätted, mis suurendavad alampalga kohaldamise jõustamise võimalusi nt. andes teavet selle kohta, kuidas miinimumpalka kaitstakse.

Ettepanek ühtlustada regulatsioone Euroopa Liidu liikmesriikides on katse kaitsta miinimumpalka saavaid töötajaid. Praeguses olukorras tuleks iga töötajat kaitsvat ettepanekut põhjalikult analüüsida ja mõelda, kas see on positiivne muutus.