Suhkrumaks ja ahvimaks rahandusministeeriumi pädevuses

Teenistusmaksu

Pärast aktsiisimääruste ning rahvatervise ning kainuse ja alkoholismi tõkestamise seaduste muutmist ei jää määruste tõlgendamise vastutus tervishoiuministeeriumi pädevusse. Suhkrumaks ja ahvimaks lähevad rahandusministeeriumi omandisse. Artiklis käsitletakse Rahandusministeeriumi esitatud eeldusi kehtestatud muudatuse raames.

Suhkrumaks ja ahvimaks – kahtlus sätete kohaldamises

Suhkru- ja ahvimaksu sätete kohaldamine tekitas ettevõtjatele palju raskusi nii maksustatavate toodete kvalifitseerimise kui ka nende arveldamise õigsuse osas. Ettevõtjad esitasid hulgaliselt küsimusi kehtestatud tasude sätete tõlgendamise eest vastutavale tervishoiuministeeriumile ja ka riigi maksuinfole.

Vastutava asutuse vahetus, suhkrumaks ja ahvimaks

Vastutus pärast käesoleva aasta 30. märtsil presidendi kinnitatud seadusemuudatust. anti üle Rahandusministeeriumile. Nagu rahandusministeerium rõhutas - määruste tõlgendamise eest vastutava asutuse vahetumine tagab ettevõtjatele kindlustunde suhkru- ja ahvimaksumääruse korrektse kohaldamise vallas.

Suhkrumaks ja ahvimaks – mis on seaduses sätestatud?

Seadusemuudatus viitab sellele, et nii suhkru- kui ka ahvimaksule kohaldatakse maksumääruse seaduse sätteid. Järgmistel maksuhalduritel on selleks õigus:

  • maksuameti juhataja;

  • maksuhalduskoja direktor;

  • riikliku maksuinfo direktor;

  • maksuameti juhataja;

  • riigi rahandusminister.

Seadus täpsustab ka muudele kui muudetud seaduses nimetatud asutustele suunatud individuaalse tõlgenduse taotluste menetlemise tähtaegu ja vormi. Sätete jõustumise seisuga käesoleva aasta 30. märtsi seaduse avaldamisele järgneval päeval. ajakirjas Journal of Laws on üksikute tõlgenduste väljastamise eest vastutav asutus riikliku maksuteabe direktor.