PPP ehk Sõbraliku Õiguse pakett – tarbijaõigused ettevõtjatele!

Teenus

Märtsis avaldas BIP seaduseelnõu teatud seaduste muutmiseks, et vähendada regulatiivset koormust. Kavandatavad muudatused toovad sisse tarbijaõiguse kasutamise võimaluse füüsilisest isikust ettevõtjatele ning see kõik on osa PPP paketist ehk sõbraliku õiguse paketist. Kas ja millal hakatakse ettevõtjat tegelikult tarbijana käsitlema?

Tarbijaõiguse kasutamine ettevõtjatele

Kavandatavad tsiviilseadustiku muudatused eeldavad, et tarbijakaitse sätteid kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjale, kes ostab teiselt ettevõtjalt, kuid teatud tingimusega - tehing ei saa olla kutsealase iseloomuga.

Tarbijakaitse sätteid kohaldatakse ettevõtjale, kes on füüsiline isik, kes teeb õigustehingut teise ettevõtjaga, kui selle tegevuse sisust nähtub, et see ei ole tema jaoks kutsealane iseloom, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse esemest. , tehtud kättesaadavaks keskregistri ja majandustegevuse teabe sätete alusel.

See tähendab, et kauplejat koheldaks tarbijana tegevuste puhul, mis ei ole tema jaoks professionaalsed. Muudel juhtudel ei ole ettevõtjal tarbija staatust.

Ettepanek tarbija uue määratluse kohta

Muudatused hõlmavad ka konkurentsi- ja tarbijakaitseseadust tarbija mõiste osas:

Tarbijast rääkides - selle all mõistetakse tarbijat 23. aprilli 1964. a seaduse - tsiviilseadustiku (Õigusajakiri 2018, p 1025, muudetud kujul18) sätete tähenduses ja ettevõtjat, kellele kehtivad tarbijakaitse sätted. seaduse – tsiviilseadustiku sätete alusel.