Arvutiprogramm – milline amortisatsioonimäär?

Veebisait

Ettevõtte tarbeks ostetud kommunaalarvutitarkvara, mille väärtus ületab 3500 Poola zlotti, käsitletakse tavaliselt immateriaalse ja juriidilise varana. See kvalifitseerub varaliste autoriõiguste või litsentsina. Sellise kvalifitseerimise tõttu on programmi minimaalne amortisatsiooniperiood rangelt määratletud üksikisiku tulumaksuseaduse sätetes.

Arvutiprogramm kui immateriaalne ja juriidiline vara

Enamasti ostab ettevõtja arvutiprogrammi ostes litsentsi selle kasutamiseks. See võib olla piiratud ajaks või kogu eluks. Arvutitarkvara on immateriaalne vara, kui:

  • osteti ärilistel eesmärkidel,
  • on omandatud litsents või autoriõigus,
  • see sobib kasutamiseks,
  • eeldatav kasutusiga on vähemalt üks aasta,
  • see on rakendusprogramm, mitte süsteemiprogramm.

Erandina rakenduskava

Süsteemitarkvara käsitletakse erinevalt rakendusprogrammist. Üha sagedamini ostetakse seda koos arvuti endaga ja see on otseselt seotud selle tööga. Seetõttu tõstab see ostetud põhivara – s.o arvuti (arvutikomplekti) – väärtust ja ei ole eraldi vara – immateriaalne vara – nagu rakendusprogramm.

Algne väärtus

Omandiõiguste ja litsentside algväärtus on nende ostuhind. Nagu põhivara algväärtuse määramisel, nii ka immateriaalse põhivara puhul lisanduvad ostuhinnale ostuga seotud kulud, mis on kogunenud kuni tarkvara ettevõttes kasutamiseks üleandmise kuupäevani. Seetõttu võivad algväärtust mõjutada tarkvara installimise, käitamise ja testimise kulud.

Arvutitarkvara kulutuste maksuklassifikatsioon sõltub algväärtusest. Kui ostuväärtus on väiksem kui 3500 Poola zlotti, võib ettevõtja kvalifitseerida kulutused otse maksudest mahaarvatavateks kuludeks.Kui aga väärtus on üle 3500 Poola zlotti, klassifitseeritakse see immateriaalseks ja juriidiliseks varaks ning kulud sisaldavad perioodilist amortisatsiooni, mille suurus sõltub vastuvõetud amortisatsioonimäärast.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Tarkvara amortisatsiooni meetod ja määr

Immateriaalset põhivara saab amortiseerida ainult lineaarsel meetodil. Vähenev või ühekordne amortisatsioon on vastuvõetamatu. Seetõttu ei saa ettevõtjal selles osas kahtlusi tekkida. Need ilmnevad aga juba aastase amortisatsiooninormi määramisel.

Immateriaalse põhivara puhul ei ole rangelt määratud põhiamortisatsiooninorme. Seega on määra määramine ettevõtja enda otsustada. Küll aga peab ta arvestama üksikisiku tulumaksuseadusega antud küsimuses seatud piirangutega. Eeskirjad ütlevad, et litsentsi või autoriõiguse vormis arvutitarkvara amortisatsiooniperiood ei tohi olla lühem kui 24 kuud. See tähendab ka seda, et kõrgeim amortisatsioonimäär, mida arvutiprogrammi puhul kasutada saab, on 50% amortisatsioonimäär. Selle vastuvõtmine vastab eeskirjadele, sest sellise määraga immateriaalne vara amortiseeritakse täielikult pärast seadusega ettenähtud 24 kuud. Ettevõtjat piirab amortisatsioonimäära valimisel sel juhul ainult ülempiir. Seetõttu ei ole vastunäidustusi alla 50% määraga nõustumiseks.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!