Enne Facebookis reklaamiteenuse ostmist tuleb registreeruda VAT-EU liikmeks

Teenistusmaksu

Lisaks traditsioonilistele oma ettevõtte reklaamivormidele – ajakirjades või voldikutel – reklaamib üha rohkem ettevõtjaid oma tegevust sotsiaalvõrgustike kaudu. Facebookis kuulutuse ostmisel saame arve poola keeles, kuid ilma sisendkäibemaksuta. Lugege, kuidas arveldada sotsiaalvõrgustikus pakutavat reklaamiteenust.

Ettevõtja kohustused seoses reklaamiteenuste käibemaksu tasumisega

  1. Käibemaksu sissenõudmine on ettevõtja kohustus. Vastavalt riiklikule määrale on see reklaamiteenuste maks 23%.

Näiteks kui reklaamiteenuse maksumus oli 300 zlotti, on maks 69 zlotti.

  1. Reklaamiteenuse ostu peab ettevõtja näitama käibedeklaratsioonis, lahtrites 29 ja 30 (KM-7 versioon 17) maksusoodustusena, samuti 45 ja 46 ostu maksusoodustusena. Kui internetiteenuse ostmine on seotud maksustatava tegevusega, siis on tehing käibemaksuneutraalne.

Märkus: Tehingu esitamine on vajalik vaatamata kauba- ja teenusemaksu tasumise kohustuse puudumisele antud juhul. Selle tegemata jätmine toob kaasa vajaduse käibedeklaratsiooni parandada.

3. Kui ettevõtja on käibemaksuvaba, on ta kohustatud deklaratsiooni esitama niikuinii. Sel juhul aga täidab ettevõtte omanik VAT-9M deklaratsiooni ja saadab selle elektrooniliselt kontorisse. Ostule järgneva kuu 25. kuupäevaks on ta kohustatud tasuma maksu maksuametile. Kui maksumaksja peab kulude ja tulude raamatut, loetakse tasutud käibemaks kuluks.

Käibemaksuseaduse artikli 28b alusel:

 

Teenuse osutamise koht maksumaksjale teenuste osutamise korral on koht, kus on teenuse saaja maksumaksja registrijärgne asukoht, kui lõikest ei tulene teisiti. 2-4 ja art. 28e, art. Lõige 28f. 1 ja 1a, art. 28 g lõikest 1. 1, art. 28i, art. 28j lõige. 1 ja 2 ning artikkel. 28n, Interneti- (reklaami)teenuse ostmine maksustatakse riigis, kus ettevõtlusega tegeletakse. Iga ettevõtja on kohustatud maksu tasuma nii aktiivse maksumaksjana kui ka käibemaksu mahaarvamisest vabastamisel.

Registreerimine ühendusesiseste käibemaksu-EL tehingute jaoks

Iga ettevõtja kohustus on registreeruda kogukonnasiseste tehingute jaoks, sest Facebooki aluseks on Poolast pärit töövõtjad Iirimaal. Ühendusesiseste tehingute sooritamise õiguse saamiseks tuleb enne ostu sooritamist täita käibemaksu-R deklaratsioon (täida osa C.3 siin). See paneb PL-i eesliide NIP-numbri ette.

Kui plaanite osta reklaamiteenuseid Facebooki sotsiaalvõrgustiku kaudu, ärge unustage end esmalt registreerida VAT-EU liikmeks. Kui ettevõtja on aktiivne käibemaksukohuslane, on tehing tema jaoks käibemaksu osas neutraalne, muudel juhtudel on tal aga kohustus arvestada ja tasuda maksu 23% määraga.