Arvete saatmine elektroonilisel kujul

Teenindustegevus

Kui ettevõtja kavatseb kasutada elektroonilist arveedastust, mitte paberkandjat, pidi ta seni järgima rahandusministri 14. juuli 2005. a määrust elektrooniliste arvete väljastamise ja saatmise kohta. Arve seaduslikku ringlusse võtmiseks peab elektroonilise ülekandena käsitlemise tingimustele vastama võimalus laadida originaalkäibemaksuarved otse veebilehelt alla või saata arveid e-posti teel. Vastasel juhul ei kaasne nendel arvetel õiguslikke tagajärgi, eelkõige arve saajal tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse osas.

Elektroonilisel kujul arvete väljastamise reeglid

Elektroonilisel kujul väljastatud arvete seaduslikku ringlusse võtmiseks oli vaja neid hoida samal kujul samal kujul. See on kooskõlas rahandusministri 14. juuli 2005. a seadusega ning on seotud kvalifitseeritud elektroonilise allkirja või EDI-süsteemi omamise kohustusega. Halduskohus võimaldas aga arveid elektrooniliselt saata ja paberkandjal säilitada. Kõik kahtlused ja ebaselgused lahendab rahandusministri uus 7. oktoobri 2010. a määrus elektrooniliste arvete kohta, mis jõustus 1. jaanuaril 2011. a.

Selle määruse kohaselt on lubatud arveid saata e-postiga ja hoida neid arvuti kõvakettal. Tingimuseks on töövõtja nõusoleku saamine ja tööriistade olemasolu päritolu autentsuse ja andmete terviklikkuse tagamiseks. Töövõtja aktsepteerimine ei nõua enam kvalifitseeritud elektroonilist allkirja ega elektroonilist EDI andmevahetust. Päritolu autentsus tähendab kindlust arve väljastaja identiteedi suhtes ja andmete terviklikkus nende andmete muutumatust, mida arve peaks sisaldama. Üksikute arvete ühiseid andmeid võib nende arvete ringluse lihtsustamiseks esitada ainult üks kord. Elektrooniliselt saadetud arvet võib säilitada igas liikmesriigis kuni maksustamistähtaja lõppemiseni. Peaksite aga meeles pidama nendele arvetele auditi eesmärgil veebijuurdepääsu võimaldamist. Uue määruse kohaselt ei pea elektroonilisel kujul väljastatud arvete parandusi väljastama samal kujul.

Rahandusministri uue määruse rakendamine oli suunatud elektrooniliste arvetega kauplemise reeglite kaasajastamisele ja nende käibe lihtsustamisele, võttes kasutusele tasuta elektroonilise vormingu, milles saab seda saata.