Suhtekorraldus ja reklaam – suhted ja sõltuvused

Teenindustegevus

Nii suurkorporatsioonid kui ka turul tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei jääks ellu ilma vastava pakutavaid tooteid või teenuseid reklaamiva tegevuseta. Turunduse valdkond on ettevõttes kasutusele võetud juhtimissüsteemi lahutamatu osa. Võib tekkida kiusatus väita, et organisatsiooni olemasolu sõltub suuresti reklaamikampaaniate või tõhusa PR-i tulemuslikkusest. Paljud inimesed tuvastavad aga ekslikult üksteisega pealtnäha sarnased mõisted reklaamist ja suhtekorraldusest.

Suhtekorraldus ja reklaam – erinevused

On vale eeldada, et need kaks turundusvaldkonda on samad, kuna nende vahel on palju erinevusi, sh. sõnumi usaldusväärsuses, mida nad esindavad, ja avaldavad ka erinevat mõju keskkonnaga suhtlemise vormidele. Samas on neil eesmärkide sõnastamise ja efektiivsuse hindamise perioodid erinevad: pikaajalised või lühiajalised.

PWN Encyclopedia kohaselt määratletakse reklaami kui veenvat suhtlust, mis hõlmab tehnikaid ja tegevusi, mille eesmärk on juhtida tähelepanu tootele, teenusele või ideele. Praegu täidab ta järgmisi ülesandeid: esitlemine, nõudluse kujundamine, müügikohtade loomine ja hooldamine. Subjektiivse vormina kasutab see visuaalseid ja heliakustilisi vahendeid.

Suhtekorraldus seevastu, nagu on määratletud ülalmainitutes entsüklopeedia, on hoiakute kogum, nt arvamused, hoiakud, vaated, laiad suhtlusringkonnad antud asutuse, organisatsiooni tegevuse kohta. Seetõttu võib järeldada, et tegemist on tegevusega, mille eesmärk on luua ja hoida ettevõttes soovitud suhteid oma keskkonnaga ehk inimrühmade või üksustega, mis mõjutavad antud organisatsiooni arengut ja toimimist. Näiteks võivad need olla asutused, meedia, organisatsioonid, töötajad, aga ka kliendid jne.

Kuigi mõlemat valdkonda peetakse promotsioonikategooria komponentideks ja samas kasutatakse sotsiaalseks suhtluseks samu jaotuskanaleid, on peamised erinevused kindlasti maksete ja info edastajate näol. Reklaam on tasuline meetod teabe edastamiseks väliskeskkonnale, kiites ettevõtet või selle toodet. Suhtekorraldus on seevastu vaba tegevus, mis saab alguse organisatsiooni seest. See toimib dialoogina, mis on suunatud nii ettevõtte sees kui ka väljaspool. PR kasutab teabe edastajana ajakirjanikke ja avalikku arvamust, reklaam aga ühesuunaline teabeedastus raadio, ajakirjanduse, interneti või televisiooni kaudu.

Reklaami puuduseks on kindlasti see, et adressaadid peavad seda ebausaldusväärseks ettevõtte, teenuste või toodete kohta teabe edastamise vormiks. See teavitab ainult ettevõtte hetkepakkumisest. Teisest küljest annab PR teavet toodete ja teenuste kohta, mis on saajatele nii objektiivne kui ka usaldusväärne kuvand. Samal ajal püütakse saada positiivseid arvamusi, luua ettevõttest soodsat kuvandit ja reageerida kiiresti negatiivsetele nähtustele.

Suhtekorraldus ja reklaam – kokkuvõte

Arutlusel olnud teemade kaalutluste lõpus võib järeldada, et reklaam on suunatud eelkõige müügile, mis on lühiajaline tegevus. Suhtekorraldus on ettevõtte maine loomine vastuvõtjate peas, seetõttu määratleb see pikaajalised eesmärgid positiivsete suhete loomisel keskkonnaga. Nagu näete, ei ole PR reklaam, kuna see keskendub täiesti erinevatele eeldustele. Mõlemad vormid on aga kindlasti üksteist täiendavad, nimelt on neil ühine eesmärk – majandustegevuse püsimajäämine turul.