Põllumehe kohustus omada kassaaparaati – mida tasub teada

Veebisait

Kassaaparaat on kohustatud omama iga ettevõtja, kes müüb füüsilistele isikutele, kes ei tegele ettevõtlusega, ja kindla maksumääraga põllumeestele. Kui talunik on aktiivne käibemaksukohustuslane ja müüb eraisikutele, siis on tal kohustus see müük kassaaparaadis registreerida.

Kui talunik kassast vabastatakse

Pärast teatud tingimuste täitmist võib põllumajandustootjal olla õigus kasutada vabastust müügi kassas registreerimisest. Vabastuste määruses loetles rahandusminister maksumaksjad ja tegevused, mida võib kassast vabastada. Otsustavaks teguriks, mis otsustab, kas põllumajandustootja saab sularaha väljastamist kasu saada, on tema müük ja käive.

Põllumehel on teatud juhtudel õigus ära kasutada objektiivset kassavabastust, s.o äritegevuse esemest (müügiliigist) tulenevat. Põllumajandustootja teostatavad kassast vabastatud tegevused on:

  • Põllumajanduse ja loomakasvatusega seotud teenused, v.a veterinaarteenused – v.a hobuserautamise teenused (PKWiU ex 01.62.10.0)

Seevastu kui talunik müüb oma toodangut, mis on maksuvabastusega tegevuste kataloogist välja jäetud, on tal õigus kasutada subjektiivset kassavabastust.

Subjektiivne kassavabastus on maksuvabastus, mis tuleneb müügist äritegevusega mittetegelevatele füüsilistele isikutele ja kindla maksumääraga põllumeestele saavutatud käibe suurusest. Maksuvabastuse saamise limiidi suurus on sel aastal 20 000 Poola zlotti. See puudutab nii maksumaksjaid, kes jätkavad müüki mitteärilistele ja kindla maksumääraga põllumeestele, kui ka neid, kes seda tüüpi müügiga alustavad.

Tähtis!

Isikud, kes alustavad müüki füüsilisele isikule, kes ei tegele ettevõtlusega, ja kindla maksumääraga põllumajandustootjad peaksid arvestama maksuvabastuse piirmäära proportsionaalselt eraisikutele antud maksuaastal müümise/teenuste osutamise perioodiga.

Subjektiivse kassavabastuse kasutamine kohustab talupidajat järgima seda liiki soodustuse piirangut.

Kassast vabastamise piirmäära ületamine

Kui äritegevuseta isikutele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele tehtud müügi väärtus ületab antud aastal 20 000 Poola zlotti, kaotab põllumajandustootja õiguse saada vabastus kassast ja ta on kohustatud omama kassaaparaati. kahe kuu pärast alates kuu esimesest kuupäevast, mis järgneb kuule, mil käibesumma 20 000 Poola zlotti ületati. Seega on põllumehel kaks kuud aega kassa ostmiseks ja maksustamiseks.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Soodustus kassaaparaadi ostmisel

Rahandusministeerium näeb ette soodustuse kassaaparaadi ostmisel, mida saavad kasutada maksumaksjad. Kassaaparaadi ostutoetus on 90% selle väärtusest, kuid mitte rohkem kui 700 Poola zlotti. Aktiivsed käibemaksukohustuslased saavad kassaaparaadi ostmise maksusoodustuse käibedeklaratsioonis maha arvata. Käibemaksuvabastust saavad ettevõtjad peaksid esitama maksuametile vastava avalduse.