Internetimüük - ettevõtjate valitud probleemid

Teenindustegevus

Interneti kaudu müüvad müüjad peavad olema põhjalikult kursis uue tarbijaõiguste seaduse sätetega. See toob kaasa palju muudatusi seoses kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingutega. Kõik need muudatused on suunatud suuremale tarbijakaitsele ja seeläbi - ettevõtjate kohustuste suurendamisele. See artikkel käsitleb ettevõtjate valitud probleeme – nii juriidilisi kui ka raamatupidamislikke –, mis praktikas kõige sagedamini esile kerkivad.

Internetimüük ja kassaaparaat

Müügi kassas kajastamise kohustus kehtib igal ettevõtjal, kes müüb äritegevusega mittetegelevatele füüsilistele isikutele ja kindla maksumääraga põllumeestele. Küll aga lubavad eeskirjad kassast vabastamist teatud teenuste või kaupade puhul (kõik need on loetletud rahandusministri 29. novembri 2012. a määruses kassaaparaati kasutades arvestuse pidamise kohustusest vabastamise kohta) ja mh. muuhulgas 20 000 Poola zlotti (neto) käibelimiidi mitte ületamise tõttu.

Alates 2015. aastast on kassavabastus ka ettevõtjal, kes laekub müügi eest kogu makse postkontori, panga või ühistu hoiu-laenuühistu kaudu (vastavalt maksumaksja pangakontole või maksumaksja ühistus asuvale arvele). hoiu- ja krediidiühistu, mille liige ta on) ning makset tõendavatest dokumentidest ja tõenditest nähtub selgelt, milline konkreetne tegevus oli müügiga seotud ja kelle nimel see tehti.

Seega, kui müügiobjekt ei kuulu erandite hulka ja müüja saab makse klientidelt pangakontole, hoiu-laenuühistu kontole või posti teel, ei pea tal kassaaparaati olema.

Tähelepanu!

Kui veebimüük eraisikutele ületab 20 000 Poola zlotti piiri, tuleb kassas tunnustada ka ühekordset statsionaarset müüki isikule, kes ei tegele ettevõtlusega.

Internetimüük ja saatmiskulud

Saatekulu küsimus Interneti kaudu müümisel on ettevõtjate seas üks levinumaid probleeme. Peamine küsimus on selles, kuidas arveldada täiendavaid transpordikulusid ja kas need üldse müügitulu hulka arvestatakse.

Määrused ei näita, kuidas kauplejad peaksid veebimüügi puhul saatmiskulusid näitama. Seega on transpordikulude esitamise otsus maksumaksjate teha ja siis on neil kaks võimalust:

  1. arvestama kauba saatmiskulu müüdud kauba hinna sisse, näidates seega arvel ainult kaubaga seotud kaubaartikleid;

  2. saate arvelt eraldi kirjena välja võtta (siis võib osutuda keeruliseks sobivate käibemaksumäärade rakendamine).

Maksustamise seisukohalt on mõlema lahenduse puhul sobivaks saatekulu käibemaksumääraks põhimüügiobjekti suhtes kohaldatav määr. Seega, kui interneti kaudu müük puudutab 23%-ga maksustatud kaupa, tuleks selliselt maksustada ka saatekulu.

Probleem tekib siis, kui müügiobjektiks on erinevate käibemaksumääradega, nt 23% ja 8% maksustatud kaup. Siis oleks lihtsaim lahendus sõlmida tarbijaga volikiri, mille järgi ettevõtja saadab paki tema nimel. Selle lahenduse kasutamisel ei kuvata müügiteatisel saatekulusid ning saateraha ei ole müüja tulu. Kui aga müüja ei kasuta kliendiga volikirja sõlmimise võimalust, peaks ta proportsionaalselt jagama saatekulu vastavalt kehtivatele käibemaksumääradele.

Kas tarbija võib kasutatud kauba tagastada?

Internetis müüvad müüjad näevad sageli ette, et kasutatud kauba tagastamine ei ole võimalik. Tähelepanu väärib aga see, et tarbijal on õigus kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul ning see õigus on absoluutne. Lepingust taganemist reguleerib vaid tarbijaõiguste seadus, mis tähendab, et müüja ei saa seda piirata ega kehtestada selle võimaldamiseks mingeid lisanõudeid. Tekib küsimus, kas tarbijal on õigus kaupa enne lepingust taganemist kasutada?

Vastavalt Art. 34 sek. Tarbija õiguste seaduse § 4 kohaselt vastutab klient asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud selle kasutamisest viisil, mis läheb kaugemale sellest, mis on vajalik asja olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks (v.a. ei ole müüja poolt lepingust taganemise õigusest teavitatud, siis pikeneb tagastamise võimalus kuni 12 kuu võrra, olenemata sellest, kas kaupa on kasutatud või mitte). See säte tähendab, et veebist ostu sooritaval tarbijal on õigus kasutada kaupa viisil, mis võimaldab tal tutvuda selle funktsionaalsuse ja omadustega. Juhul, kui see ületab selle piiri, mille tulemusel kauba väärtus väheneb, vastutab ta selle eest täielikult, eeldusel, et müüja on oma teavitamiskohustuse täitnud.

UOKiK täpsustas ülaltoodud akti sätet, selgitades, et tarbijal on õigus kaupa kasutada nii, nagu ta saaks seda teha statsionaarses kaupluses.

Tähelepanu!

Olenemata ostetud kaubaga tutvumise lubatud reeglite ületamisest on tarbijal siiski õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda.

Internetimüük - lepingust taganemine ja saatekulude hüvitamine

Veebimüük võimaldab tarbijal lepingust taganeda juhul, kui tarbija taganeb lepingust vastavalt Art. 32 lõike 1 kohaselt on ettevõtja kohustatud viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tarbija taganemisavalduse kättesaamise päevast, tagastama tarbijale kõik tema tehtud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud. Olukorras, kus tarbija on ostnud palju kaupa ja tagastab vaid ühe, on targem proportsionaalselt jagada saatekulu ostetud kaupade arvuga.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Kuidas postitada kauba tagastus maksukviitungi alusel?

Ettevõtja, kes registreerib kassaaparaadis online-müügi eraisikutele või kindla maksumääraga põllumajandustootjatele, on kohustatud pidama deklaratsioonide ja kaebuste üle arvestust, mis fikseerib kõik tagastused või kaebused. Kirjed võivad olla mis tahes kujul, kuid kõige parem on neid hoida eraldi märkmikuna.

Algselt fiskaalkviitungi alusel dokumenteeritud tulu tuleks korrigeerida lähtuvalt KPiR-i veerus 10 tulude ja kulude pearaamatu kirjetest või tulude kirjetest, sh miinusmärgiga tagastusväärtusest. Müüja peaks dokumentidele lisama müüki kinnitava dokumendi.

Kuidas postitada kauba tagastus mittefiskaalse kviitungi alusel?

Algselt mittefiskaalse kviitungi alusel dokumenteeritud tulud (veebimüügile võib kassavabastuse kohaldada) tuleks korrigeerida otse KPiR-i või tuluregistri veerus 10 tulude ja kulude raamatus, sealhulgas deklaratsioon. väärtus "miinusmärgiga". Kui ettevõtjal ei ole kohustust müüki kassaaparaadis registreerida, tasub koristamise eesmärgil pidada kauba tagastamise ja pretensioonide üle arvestust, mis saab nagu maksukviitungiga tagastamise puhulgi aluseks. deklaratsiooni kajastamine raamatupidamisdokumentatsioonis.

Kas tagastamise korral pean nõudma kviitungi tagastamist?

Nagu juba mainitud, on kassaaparaati omavad müüjad kohustatud pidama vastavat arvestust tagastuste dokumenteerimiseks. Vastavalt 14. märtsi 2013. aasta kassaaparaati käsitlevale määrusele peaks arvestus sisaldama järgmisi andmeid:

  • müügi kuupäev,

  • kauba nimetus,

  • tagastamise kuupäev,

  • kauba brutoväärtus,

  • tasumisele kuuluva maksu väärtus (eelmise tehingu kogusumma tagastamise korral),

  • tagastatud summa väärtus ja tagastatud osa eest tasumisele kuuluva maksu väärtus (kui osa tasutud summast tagastatakse),

  • müüki kinnitav dokument,

  • ostja ja müüja allkirjastatud vastuvõtuakt.

Seetõttu peaks vastavalt regulatsioonile olema tagastamise aluseks müüki kinnitav dokument. Enamasti on see muidugi kviitung, kuid määrustik sellist kohustust ei pane. Lubatud on kõik muud dokumendid, mis selgelt kinnitavad tehtud tehingut, nt ülekandekviitung või e-kirjavahetus. Kui aga kliendil on kviitung, on soovitav see tagastada.

Tagastatava kauba pakkimine ja veebimüük

Tuleb rõhutada, et ükski säte ei viita sellele, et tagastatav kaup peaks olema originaalpakendis. Viidata tuleb UOKiK selgitusele, et tarbijal on õigus kaupa kasutada (selle funktsionaalsust tundma õppida) nii, nagu seda teeks statsionaarses kaupluses. Samas näiteks poes riideid proovides ei eemaldata silte, kuid jalanõude proovimine nõuab pakendi avamist (ja selle tulemusena võib see näiteks kahjustada saada).

Tähelepanu!

Kõiki kaitsekile, millesse toode on pakitud, võib eemaldada ainult siis, kui see on hädavajalik toote kontrollimiseks.


Originaalpakendi puudumine ei tohi piirata taganemisõiguse kasutamist. Kõik määruse sätted, mis nõuavad toote originaalpakendi omamisest loobumist, loetakse ebaseaduslikeks klausliteks.

Internetimüük – isikupärastatud kaupade kaebus

Isikupärastatud kaupadele kehtivad samad kaebuste esitamise reeglid nagu kõikidele teistele toodetele. Teisest küljest võib toote isikupärastamine olla oluline lepingust taganemise õiguse seisukohalt, sest vastavalt Art. Tarbija õiguste seaduse § 38 kohaselt ei või isikustatud kaupa lepingust taganemise raames tagastada. See säte sätestab, et tarbijal ei ole õigust taganeda väljaspool äriruume või kauglepingust sõlmitud lepingust lepingu puhul, mille puhul teenuse esemeks on kokkupandamata ese, mis on valmistatud vastavalt tarbija nõudele. spetsifikatsioonid või teenindavad tema individuaalseid vajadusi.

Internetimüük muutub üha populaarsemaks. Seetõttu tasub läbi mõelda ja end kurssi viia ülaltoodud probleemidega, mis antud müügimudeli puhul võivad tekkida.