Taksojuhtide käibemaksumäär – käibemaksuga maksustamise vormid

Teenistusmaksu

Reisijatetaksoteenuse osutamisega tegeleval maksumaksjal on valida kahe käibemaksu maksustamise vormi vahel – üldreeglid või lihtsustatud vorm – ühekordne makse. Ettevõtlust ajades seisavad maksumaksjad sageli silmitsi probleemiga, milline on taksojuhtidele õige käibemaksumäär? Kontrollime.

Taksojuhtidele kindlasummaline käibemaks

Kui ettevõtja otsustab maksustada käibemaksu valdkonnas ühekordse summana, kehtib see vorm ühe aasta. See tähendab, et sel perioodil ei saa ta naasta üldiste reeglite alusel maksustamisele. Taksojuhtide ühtne käibemaks on 4%, mis võrreldes üldreeglitele kehtiva määraga - 8%, tundub ahvatlev variant. Vähendatud käibemaksumäära kasutamisel on aga omad tagajärjed, kuna ostuarvetest tuleneva sisendkäibemaksu võrra ei ole võimalik väljastusmaksu vähendada. Tasub aga mainida, et ka üldreeglite valikul on maksumaksjal piiratud käibemaksu mahaarvamise õigus:

  • sõiduautode ostmiseks,
  • sõiduautode käitamiseks kasutatava kütuse, diislikütuse ja gaasi ostmisest.

Seetõttu tasub kaaluda soodusmaksumäära valimise võimalust, kui ettevõtjal ei teki seoses läbiviidud tegevusega muid kulutusi peale eelpool loetletud. Teisest küljest, kui maksumaksjal tekivad näiteks sõiduki remondiga seotud märkimisväärsed kulud, mille pealt oleks õigus sisendkäibemaks maha arvata, võib kindlasummaline vorm osutuda kahjumlikuks.

Siiski on oluline, et kindla maksumääraga käibemaksuga arveldamine tuleks teha vormil VAT-12 ja sellest ei saa loobuda enne 12 kuu möödumist sellisel kujul arvelduse alustamise hetkest.