Sularahatehingud üle 15 000 PLN

Veebisait

Praegu kehtivad maksuseaduste siduvad sätted kehtestavad uued limiidid ettevõtjate vahel pangakonto kaudu tehtavatele tehingutele. Senise õigusliku staatuse kohaselt pidid ettevõtjad tegema makseid pangaülekandega, kui nende väärtus ületas 15 000 eurot. Alates 1. jaanuarist 2017 vähendati limiiti 15 000 Poola zlottile. Uute regulatsioonide valguses tasub kaaluda üle 15 000 zlotti suuruste sularahatehingute maksutagajärge.

Sularahatehingud üle 15 000 PLN – uued määrused ja faktilised juhtumid

Vastavalt Art. 22p lõik. 1 PIT seaduse ja Art. 15d mittepõllumajandusliku majandustegevusega tegelev maksumaksja ei arvesta kulu osasse, milles tasutakse art. 2. juuli 2004. a majandustegevuse vabaduse seaduse § 22 (Ajakirja 2015, punkt 584, muudetud kujul) tehti ilma maksekontot kasutamata.

Vastavalt Art. 22 sek. 2. juuli 2004. a majandustegevuse vabaduse seaduse (2016. a. punkt 1829) 1. jaanuarist 2017 kehtivas redaktsioonis 1 kohaselt toimub ettevõtlusega seotud väljamaksete tegemine või vastuvõtmine majandustegevusega seotud maksete tegemisel või vastuvõtmisel. maksekonto ettevõtjad, kui:

  • makse tulemuseks oleva tehingu pool on teine ​​ettevõtja ja

  • ühekordse tehingu väärtus, olenemata sellest tulenevate maksete arvust, ületab 15 000 Poola zlotti ekvivalenti, samas kui välisvaluutas tehtud tehingud konverteeritakse zlottidesse Poola keskpanga poolt viimasel päeval teatatud välisvaluutade keskmise vahetuskursi alusel. tehingupäevale eelnev tööpäev.

Uued regulatsioonid kehtivad ainult maksevormis kohustuste lahendamisel. Neid ei kohaldata aga muude kohustuste arveldamise (aeguvate) vormide suhtes, mis oma olemuselt ei ole makse ja ei ole seotud maksekontoga (nt hüvitis).

Eeltoodu kontekstis on uute regulatsioonide sõnastuse kohaselt võimalus arvata kulu selles osas, milles majandustegevusvabaduse seaduses nimetatud tehinguga seotud makse summa tehti ilma maksekonto kasutamine välistati.

Siiski tuleb meeles pidada, et eeskirjade ülesehitus ei välista kuludest ainult üle 15 000 zlotti maksete ülejääki, vaid kõiki ilma pangakontota tehtud makseid, kui tehakse sularahatehinguid üle 15 000 zlotti.

Sularahatehingud näidete varal

Näide 1.

Ettevõtjad sõlmisid auto müügilepingu. Sõiduki väärtuseks hinnati 20 000 Poola zlotti. Kauba eest tasuti ainult sularahas. Sellest tulenevalt ei saa ostja ostetud kauba väärtust (ja mitte ainult üle 15 000 Poola zlotti) maksusoodustuse kulude hulka arvata, kuna makse tehti ilma pangakontota.

Lisaks tuleb märkida, et maksuregulatsioonide struktuur võimaldab kajastada tasumata nõudeid mahaarvatavate kuludena. Kui hilisem väljamakse tehakse ilma maksekontot kasutamata, on maksumaksja kohustatud:

  • maksudest mahaarvatavate kulude vähendamine või

  • tulude suurendamine – kui maksudest mahaarvatavaid kulusid ei ole võimalik vähendada

- sellel kuul, mil makse tehti ilma maksekontot kasutamata.

Näide 2.

Aprillis ostis maksumaksja kaupa 18 000 Poola zlotti väärtuses. Pooled leppisid kokku, et kauba eest tasumine toimub mais. Kauba väärtuse arvas maksumaksja aprillikuu maksukulusse. Lepingu järgi tasus ta kogu tasumisele kuuluva summa mais, kuid sularahas. Sellest tulenevalt on maksumaksja kohustatud mais vähendama mahaarvatavaid kulusid 18 000 Poola zlotti võrra.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Näide 3.

Aprillis ostis maksumaksja kaupa 18 000 Poola zlotti väärtuses. Pooled leppisid kokku, et kauba eest tasumine toimub mais. Kauba väärtuse arvas maksumaksja aprillikuu maksukulusse. Lepingu järgi tasus ta kogu tasumisele kuuluva summa mais, kuid sularahas. Mais maksumaksjal muid mahaarvatavaid kulusid ei tekkinud. Selle tulemusena on maksumaksja kohustatud sel kuul tulusid suurendama 18 000 Poola zlotti.

Huvitav kaalutlemist vääriv juhtum võib olla see, kui ostja arveldab makse alguses täielikult sularahas, seejärel tagastab müüja sularaha ning ostja teeb makse vastavalt seadusele pangakonto kaudu. Nõuete eest tasumise viisi muutmine ja selle seadusega kooskõlas tegemine ei pruugi välistada tehingu väärtuse maksukuludes kajastamise võimalust. Tuleb märkida, et ükski seaduse säte ei keela maksumaksjal algset makset korrigeerida.

Näide 4.

Maksumaksja ostis 50 000 Poola zlotti väärtuses ehitusmasina. Tehingu eest tasuti täielikult sularahas. Maksumaksja märkas oma viga ja palus töövõtjal sularaha tagastada. Seejärel tasus maksumaksja kogu summa pangakonto kaudu. Kui maksumaksja oma vea parandas, ei ole vastunäidustusi makse täies mahus mahaarvatavate kulude hulka arvamiseks.