Delegatsioonide tunnustamine KPiR-is - kuidas õigesti arveldada?

Veebisait

Nii töötaja kui ka tööandja töölähetus võib olla maksusoodustusega kulu, muidugi eeldusel, et see on nõuetekohaselt dokumenteeritud. Delegeerimise tunnustamine KPiR-is võib toimuda sisemiste tõendite, arvete, arvete, piletite, sõidukite läbisõiduarvestuse või muude esitatud dokumentide alusel.

Töötaja lähetuse kulud on tööandjale maksusoodustusega kulud kuni seaduses nimetatud summadeni. Seevastu ettevõtja reisi kulude maksusoodustuse kulude hulka arvamise aluseks on põhjendus, et ettevõtja reis oli tegelikult delegatsioon. Töötaja ja ettevõtja delegeerimisega seotud kulud, kuigi enamasti on need tõendatud samade dokumentidega, kajastatakse KPiR-is erinevalt.

Delegatsioonide tunnustamine KPiR-is ja dieedid

Töötajale ja tööandjale makstavad hüvitised on sisemiste tõendite alusel maksudest mahaarvatavad. Neid ei ole vaja arvetega dokumenteerida ja nende eest võetakse tasu vastavalt kehtivatele määradele, olenevalt reisi kestusest ja sellest, kas tööandja annab töötajale süüa või mitte. Tulu saamise kulu ei moodusta aga see, et ettevõtja toetus ületab osaliselt töötajate toetuse väärtust. Dieeti antakse olukorras, kus delegatsioon ei paku toitu, s.t on teatud asendus toitlustusteenuse kuludele, mida näiteks ettevõtja puhul kuludesse kanda ei saa.

Reisikulud

Põhivararegistrisse kantud ametiauto sõiduga seotud kulud arveldatakse esitatud arvete ja kütusetasude, kiirteesõitude, parkimistasude jms arvete alusel.

Töötaja või ettevõtja isikliku sõiduautoga saab sõita ka väljaspool ametiautot. Oma transpordivahendiga reisimisega seotud kulud võib kuni piirmäärani arvata mahaarvatavate kulude hulka nn. läbisõit, mis tuleneb sõiduki läbisõiduregistrist. Seda tüüpi kulude arvestamiseks on vaja pidada arvestust sõiduki läbisõidu kohta, kuhu on märgitud delegeeritud isiku läbitud kilomeetrite arv. Seetõttu sisaldavad kulud läbitud kilomeetrite arvu piirmäära, mis on korrutatud Töö- ja Sotsiaalministeeriumi kehtestatud kilomeetritariifiga.

Muul sidevahendil tehtud töölähetus kajastatakse nt piletite või arvete alusel.

Majutuskulud

Majutusega seotud kulud saab arveldada ühekordselt või arvete või arvete alusel. Tuleb meeles pidada, et KPiR-is postitatakse majutuse arved brutosummas, kuna nende puhul ei ole neil õigust käibemaksu maha arvata ja kogu summa on maksuvaba.

Kui aga tööandja ei paku majutust ja nende kulusid kinnitavaid arveid või arveid pole, arveldatakse need kindla määraga. Töötajale makstud kindlasummaline summa, nagu ka dieet, kajastatakse KPiR-is sisemiste tõendite alusel. Ettevõtjal ei ole õigust ühekordsele summale majutuse eest. Majutuskulude arveldamine ettevõtte omaniku puhul on võimalik ainult tegelikult tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulude alusel, s.o arvete või arvete alusel.

Muud kulud

Ettevõtjate delegatsioon

Kulude kajastamise erinevus on seotud muude kuludega. Ettevõtte omaniku puhul kajastatakse need arvete, arvete ja muude tüüpdokumentide alusel nagu jooksvate toimingute kulud. Reeglina neid kulusid sisemiste tõenditega ei tasandata. Siiski tuleb meeles pidada, et ettevõtja reisi puhul peab iga kulu olema nõuetekohaselt dokumenteeritud ja tehtud kulutusi põhjendatud.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

käibemaksu mahaarvamine

Samuti on oluline, et seadusandja välistaks teatud arvete käibemaksu mahaarvamise võimaluse, mis on väga levinud töölähetuste ajal. Need on arved nii majutuse, toitlustusteenuste kui ka rongi- ja bussipiletite eest lühematele kui 50 km liinidele. Seetõttu toimub selliste kulude konteerimine KPiR-i brutosummades, ilma käibemaksukohustuslaste osturegistrita.

Töötajate delegatsioon

Töötaja puhul aga broneeritakse lähetusega seotud kulud läbi sisemise tõendi, milleks on delegatsiooni arveldus. Sisemised tõendid delegatsiooni lahendamise kohta peaksid sisaldama vähemalt järgmist:

  • ees- ja perekonnanimi,
  • Sihtkoht,
  • sihtlinna nimi,
  • tööreisil viibitud tundide ja päevade arv,
  • saastekvootide määr ja väärtus.

Delegeerimise arveldamisel võetakse arvesse töötaja poolt delegeerimisega seoses tehtud kulutused esitatud dokumentide või kirjalike avalduste alusel koos arvestatud hüvitistega ning ühekordse majutus- või sõidukuludega. Need dokumendid lisatakse sisedokumendile, mis sisestatakse KPiR-i.

Kokkuvõttes on töötajaga seotud hüvitiste ja muude sõiduaja kulude kulud konteeritud KPiR-i sisemiste tõendite kaudu. Tööandja delegeerimisega seotud kulud konteeritakse KPiR-i vastavalt dokumendi tunnustele, s.o arvete või arvetena, välja arvatud hüvitiste väärtus, mis kajastatakse nagu töötajate delegeerimise puhul - sisemiste tõendite kaudu.

Töölähetuse tellimus

Töölähetuse kulude arveldamisel võib aluseks võtta ka "lähetusarvestuse", mida saab käsitleda ka raamatupidamisdokumendina. Selle dokumendi alusel saab peale töölähetuste kulude tasaarveldamist teha kandeid KPiR-i. See arveldus sisaldab kõiki lähetusega seotud kulusid (päevarahad, majutus jne) esitatud arvete, arvete ja muude raamatupidamisdokumentide alusel. Need dokumendid on seotud arveldusega ning reisikulude kogusumma kantakse KPiR-i ühe kandega.