Käibemaksu kassameetodi õiguse kaotus 2015. a

Teenistusmaksu

Käibemaksu kassameetodil arveldamine on seotud maksukohustuse tekkimise erimomendiga. Kui müük toimub aktiivsetele käibemaksukohustuslastele, tekib maksukohustus kogu või osa makse laekumisel. Kui müük toimub teistele üksustele (nt füüsilised isikud, kes ei tegele ettevõtlusega), tekib see kohustus kogu makse või selle osa laekumise kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 180 päeva pärast kauba üleandmise kuupäeva. või teenuse osutamine. Kas teate, millal võite kaotada õiguse käibemaksu tasumise meetodile?

Sularaha meetod - ainult väikestele maksumaksjatele

Sularahameetodi kasutamise tingimuseks on väikemaksumaksja staatus. Väikemaksumaksja on isik, kelle müügiväärtus (koos tasumisele kuuluva maksuga) eelmisel aastal ei ületanud 1 200 000 eurot. Komisjonitasupõhiste üksuste puhul on limiit 45 000 eurot.

Kes kaotab 2015. aastal õiguse sularahameetodile?

Väikemaksumaksja staatuse kaotamine on seotud ka sularahaarveldusmeetodi õiguse kaotamisega. Väikemaksumaksja piirmäärad 2015. aastal on veidi madalamad kui aastal 2014. Seetõttu tuleb ette olukordi, kus väikemaksumaksja ei ületanud 2014. aastaks kehtestatud käibe piirmäära, kuid kaotas 1. jaanuaril 2015 siiski väikemaksumaksja staatuse.

Praegu on Poola valuutasse ümber arvestatud limiidid järgmised: 5 015 000 zlotti – eelmise aasta müügiväärtus ja 188 000 zlotti – komisjonitasu makstavatele üksustele. See tähendab, et ettevõtted, kes saavutasid 2014. aastal eelnimetatut ületava käibe 2015. aastal kaotavad nad kassaarvestuse õiguse.

Näide 1.

2014. aastal kasutas hr Jan käibemaksu arveldamisel sularaha meetodit. 2014. aasta müügi brutoväärtus on 5 050 000 zlotti ja ei ületa 2014. aastaks kehtestatud väikemaksumaksja piirmäära - 5 068 000 zlotti. Müügiväärtus ületab aga 2015. aastaks kehtestatud piiri - 5 015 000 zlotti. Seetõttu kaotas härra Jan 2015. aasta alguses väikese maksumaksja staatuse ja õiguse kasutada sularaha meetodit. Alates 1. jaanuarist 2015 on hr Janil üldreeglite kohaselt käibemaksu arvestamise kohustus.

Käibemaksu sularahameetodi õiguse kaotamine – mida teha?

Alates 1. jaanuarist 2015 väikemaksumaksja staatuse kaotanud maksumaksja, kes kaotas samal ajal õiguse sularahas arveldusviisile, on kohustatud sellest asjaolust maksuametit teavitama. Selleks tuleb esitada VAT-R uuendusteatis. See teade tuleks esitada 7 päeva jooksul alates käibemaksu sularahameetodi kasutamise õiguse kaotamisest.

Sularahameetodi kasutamise õiguse kaotamine - käibemaksu arveldus

Pärast sularahameetodi kasutusõiguse kaotamist on võimalik valida kvartalipõhised käibemaksuarveldused, kuid levinuim on igakuine arveldus. See on tingitud asjaolust, et kvartaalse arvelduse valimisel on üksus kohustatud tasuma maksuettemakseid vastavalt artiklis sätestatud põhimõtetele. 103 sek. Käibemaksuseaduse 2a-2g. Need reeglid ei pruugi olla maksumaksjatele soodsad. Kui aga maksumaksja otsustab vaatamata raskustele arveldada käibemaksu kvartalipõhiselt, on tema kohustus teavitada oma otsusest maksuameti juhatajat selle kvartali teise kuu 25. kuupäevaks, mille kohta ta kvartalideklaratsiooni esitab. esimest korda. Parim lahendus on aga koos VAT-R uuendusrakendusega anda info kuu- või kvartaliarvelduse valiku kohta.

Arveldamata tehingud ja käibemaks pärast sularahameetodile õiguse kaotamist

Sularahameetodi kasutamisel tekib maksukohustus tehingust tuleneva makse tasumisel. Tehingute puhul, mille maksukohustust ei ole tekkinud (tasu ei ole laekunud) enne sularahameetodi õiguse kaotust, toimub arveldamine kehtivate reeglite järgi - sularaha meetodil.

Mis puudutab sisendkäibemaksu - sularahameetodi kasutamisel on maksumaksjal õigus arvelduses käibemaks maha arvata selle perioodi eest, mil ta väljamakse tegi. Kui kaupleja aga sooritab oste sularahameetodi kasutamise ajal, maksab ta alles pärast selle kasutusõiguse kaotamist - selliste tehingute üle tuleb siiski arvestada sularahameetodi reeglite järgi.