Pensioni taotlemine pärast pensioniikka jõudmist

Teenus

Õigus vanaduspensionile pärast vanaduspensioniikka jõudmist kuulub seaduse järgi, kuid sellise hüvitise saamiseks on vaja ZUS-ile esitada vastavad dokumendid. Kuidas pensioni taotlemine välja näeb? Millised tegevused tuleb läbi viia ja millised dokumendid esitada hüvitise saamiseks?

Millal saan pensioni taotleda?

Vanaduspension on toetus, mille eesmärk on kindlustada toimetulekut inimestele, kes pärast vanaduspensioniikka jõudmist, s.o:

  • naised - 60 aastat,
  • mehed - 65 aastat,

otsustasid oma kutsetegevuse lõpetada. Pensionihüvitis määratakse peamiselt asjaomase isiku taotlusel. See väljastatakse ex officio isikule, kes kogub töövõimetuspensioni 60- või 65-aastaseks saamise päeval. Siis ei pea ta täitma pensioni määramisega seotud formaalsusi.

Pensioni taotlemine on õigus, mitte kohustus. Õigus universaalsele vanaduspensionile tekib mitte varem kui vanaduspensioniikka jõudmise päeval. Seda toetust taotlev isik ei ole aga kohustatud avaldust sünnipäeval esitama. Nad saavad seda teha kuni 30 päeva enne hüvitise saamiseks vajalike tingimuste täitmist või pärast seda.

Vanaduspensioni taotlemine – dokumentatsioon

Kõige olulisem dokument pensioni taotlemise protsessis on EMP taotlus ise. Selle saab ZUS-ile esitada kolmel viisil, nimelt:

  • esitada mis tahes ZUS-i üksusele (kirjalikult või suuliselt),
  • saata posti või kulleriga,
  • saata PUE ZUSi profiili kaudu,
  • esitada tööandja kaudu.

Kui otsustame esimese vormi kasuks, on kõige parem avaldus esitada elukohale vastavasse asutusse, teise üksusesse edastatud avaldus edastatakse niikuinii sinna.

Töö- ja sotsiaalministri määrus vanadus- ja puudetoetuse korra kohta määrab, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada.

"§ 10. 1. Vanaduspensioni või töövõimetuspensioni taotlev huvitatud isik peab taotlusele lisama dokumendid, milles on märgitud:
1) sünniaeg;
2) hüvitiste saamise õigust põhjendavad perioodid ja nende suurus;
3) terviseseisund, samuti sissemakse maksja koostatud ametialane vestlus, kui kindlustatu jääb tööle – kus õigus hüvitisele sõltub töövõimetuse tuvastamisest;
4) hüvitiste arvutamise aluse määramiseks võetud töötasu, sissetulekute, sissetulekute ja töötasu suurus;
5) välisriigi kindlustusasutustelt makstava hüvitise määramiseks vajalikud asjaolud, kui see on ette nähtud rahvusvahelistes lepingutes, mille osaline Poola Vabariik on.

Pensioni taotlemisega kaasneb kohustus esitada kõik taotlusele lisatud dokumendid ZUS-ile isiklikult või posti teel.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Töölepingu ajal pensioniikka jõudmine

Töösuhtesse jäämise ajal pensioni taotlemine reeglina ei too kaasa pensioni määramist - õigused hüvitisele tekivad tööandjaga sõlmitud lepingu lõpetamisel. Kuni töösuhte lõpuni vanaduspensioni maksmine peatub. See antakse alles pärast töötõendi esitamist ZUS filiaalile.

Takistused pärast vanaduspensioni saamist sama või teise tööandja juurde tasustatavale tööle naasmiseks puuduvad. Seda seetõttu, et see ei peata ega vähenda hüvitist.

Pensionitaotluse läbivaatamine ZUS-i poolt

Taotluse vaatab läbi asjaomase isiku elukohajärgselt pädev ZUS-i filiaal või mõni muu ZUS-i presidendi määratud tehase organisatsiooniüksus. ZUS-il on vanaduspensioni määramise otsuse tegemiseks aega 30 päeva alates viimase otsuse tegemiseks vajaliku asjaolu väljaselgitamise päevast.