Kulud üle 15 000 Sularahas makstud Poola zlott ei ole kulu

Teenistusmaksu

2017. aastal vähendati sularahatehingute limiiti 15 000 eurolt 15 000 zlottile, mis tuleneb majandustegevuse vabaduse seadusesse enne selle kehtetuks tunnistamist sisse viidud muudatustest. Tänasest reguleerib sularahatehingute limiiti ettevõtjaseadus. Millised muudatuste tagajärjed on ettevõtjatele langenud ja kas kulutused üle 15 000 Kas sularahas makstud Poola zlottid jäeti maksukuludest välja? Kontrollige, kuidas töötab sularahamakse limiit 15 000 PLN.

Sularahamaksete limiit 15 000 PLN

Ettevõtlusseaduse § 19 sätestab, et äritegevusega seotud maksete tegemine või vastuvõtmine toimub ettevõtja maksekonto kaudu, kui mõlemad tingimused on ühiselt täidetud:

 • makse tulemuseks oleva tehingu pool on teine ​​ettevõtja ja

 • ühekordse tehingu väärtus, olenemata sellest tulenevate maksete arvust, ületab 15 000 Poola zlotti.

Kui ettevõtja arveldab tehinguid välisvaluutas, tuleb need konverteerida zlottidesse vastavalt Poola keskpanga poolt tehingupäevale eelneval viimasel tööpäeval teatatud välisvaluutade keskmisele vahetuskursile.

Seega peavad pangakonto kaudu maksete tegemise või laekumise kohustuse täitmiseks olema täidetud kaks ülaltoodud tingimust.

Kulud üle 15 000 Sularahas makstud PLN ei ole kulu!

Ettevõtjad, kes piirangutest hoolimata ostavad summas, mis on suurem kui 15 000 Poola zlotti Poola zlotti ja maksta selle sularahas, ei saa nad seda ostu maksudest maha arvata. Art 22p sek. Üksikisiku tulumaksuseaduse 1 punkt 1:
Mittepõllumajandusliku majandustegevusega tegelev maksumaksja ei sisalda tulude saamise kulusid selles osas, milles tasutakse artiklis 1 nimetatud tehingu eest. 6. märtsi 2018. aasta seaduse § 19 – ettevõtjaseadus tehti ilma maksekontot kasutamata. Sanktsioonid on seega tõsised ja ettevõtja võib määruste täitmata jätmisega palju kaotada. Määrus nõuab, et kulud ei ületaks mitte ainult 15 000 Poola zlotti, mis makstakse täielikult sularahas, vaid ka need, mille põhisumma on 15 000 Poola zlotti ja mis tasuti osaliselt sularahas ja osaliselt pangaülekandega. Sellises olukorras ei ole ettevõtjal seega õigust sularahas tasutud summat kuluna arvata.

Näide 1.

Ettevõtja ostis materjali laost 20 000 Poola zlotti eest. Ta tegi makse nii, et:

 • Ta maksis 10 000 zlotti sularahas

 • Ta maksis pangaülekandega 10 000 PLN.

Kas tehingule kehtib sularahamakse limiit 15 000 PLN?

Jah. Tehingu koguväärtus ületas 15 000 Poola zlotti, mistõttu sularahas tasutud osa, s.o 10 000 zlotti, ei saa ettevõtja maksusoodustuse kuludena kajastada.

Kuidas kanda maha sularahas tasutud kulu, mis ületab 15 000 Poola zlotti?

Kui ettevõtja on eeskirjadele vaatamata 15 000 Poola zlotti ületava arve kuludesse kandnud ja seejärel selle täielikult või osaliselt sularahas tasunud, on tal kohustus sularahas arveldatud summa maha kanda. Tegu räägib sellest, kuidas seda teha. Art 22p sek. Isiku tulumaksuseaduse § 2
Tulu saamise kulude kajastamise korral kulu selles osas, milles makstakse artiklis 1 nimetatud tehingu eest. 6. märtsi 2018. a seaduse § 19 – Ettevõtjaseadus tehti rikkudes paragrahv 1, maksumaksjad, kes tegelevad selles osas mittepõllumajandusliku majandustegevusega:
- vähendada kas maksudest mahaarvatavaid kulusid
- kui mahaarvatavaid kulusid ei ole võimalik vähendada - suurendavad tulusidkuus, mil makse tehti ilma maksekontot kasutamata.

Näide 2.

Ettevõtja ostis materjali laost 20 000 Poola zlotti eest. Kuu esimesel päeval (01.05.2020) sai ta arve FV 12/2020, mille ta broneeris väljastamise kuupäeval KPIR-is. Kuu lõpus (31. mai 2020) tasus täies ulatuses sularahas.

Lisaks ostis ettevõtja 3. mail teiselt töövõtjalt reklaammaterjale summas 13 000 zlotti ja 5. mail 10 000 zlotti eest kommertskaupu - arved tasuti sularahas.

Kulud ei saa olla maksudest mahaarvatavad kulud ja seetõttu tuleks nende kajastamine KPiR-ist välja jätta:

Kuupäev

isikukood

7. Kaupade või teenuste müük

8. Muud tulud

10. Kaubanduskaupade ja -materjalide ostmine

13. Muud kulud

1.05.2020

FV 12/2020

   

20.000

 

3.05.2020

FZ 123/2020

     

13.000

5.05.2020

FZ 223/2020

   

10.000

 

31.05.2020

Kulude korrigeerimine 01.05.2020

   

-20.000

 

Kuna kõigi kulude väärtus antud perioodil on suurem kui korrektsiooni väärtus, vähendab ettevõtja maksusoodustuse kulusid.

Näide 3.

Ettevõtja ostis materjali laost 20 000 Poola zlotti eest. Kuu esimesel päeval 1.05.2020 sai ta arve FV 1/05/20, mille pani väljastamise kuupäeval KPIR-i. Järgmise kuu lõpus (30.06.2020) tasus täielikult sularahas. Juunis väljastas ettevõtja ühe müügiarve kuupäevaga 1.06 3000 zlotti eest ja ostis materjale 10 000 zlotti eest, tasudes pangaülekandega.

Kulu ei pruugi olla maksusoodustusega kulud, mistõttu tuleks selle kajastamine KPiR-ist välja jätta:

Kuupäev

isikukood

7. Kaupade või teenuste müük

8. Muud tulud

10. Kaubanduskaupade ja -materjalide ostmine

13. Muud kulud

1.05.2020

FV 05.01.2020

   

20.000

 

...

...

...

...

...

...

1.06.2020

FS 12/2020

3.000

     

10.06.2020

FZ 223/2020

   

10.000

 

30.06.2020

Kulude korrigeerimine 01.06.2020

 

10.000

-10.000

 

Kuna kõigi kulude väärtus antud perioodil on korrektsiooni väärtusest väiksem, vähendab ettevõtja maksusoodustuse kulusid vaid võimaliku osa ehk 10 000 zlotti võrra ning ülejäänud osa korrigeerimisest kajastatakse muude tuludena. .

Sätted, mis käsitlevad 15 000 zlotti ületavate kulude kulude kajastamise lõpetamist PLN kehtib ka:

 • põhivara soetamine või tootmine või sularahas tasutud immateriaalse vara soetamine;

 • sularahamakse tegemine:

  • pärast mittepõllumajandusliku majandustegevuse likvideerimist,

  • pärast registreeritud tulude maksustamisvormi muutmist kindla määraga.

Küll aga vähendab ettevõtja kahel viimasel juhul mahaarvatavaid kulusid või suurendab tulusid sellel maksuaastal, mil toimus selle tegevuse likvideerimine, või maksustamisvormi muutmise maksuaastale eelnenud maksuaasta eest.

Sularahatehingute limiidiga maksete liigid

Kohustuste tasumise olukorrale kohalduvad maksuregulatsioonid, mis nõuavad praktikas 15 000 Poola zlotti ületavate tehingute sularahamaksete kulude kajastamist. Lisaks traditsioonilisele vormile, nagu sularaha või otseülekanne, kasutavad ettevõtjad arveldusi ka hüvitise alusel või elektrooniliste maksete kaudu. Kas neile kehtib ka sularahamakse limiit 15 000 PLN?

Hüvitis on lubatud üle 15 000 Poola zloti

Ettevõtjad ei pea kartma, et 15 000 zlotti ületavate tehingute hüvitamine toob kaasa vajaduse kulusid korrigeerida. Rahandusministeerium selgitas seaduses sätestatuga tutvumise staadiumis, et hüvitise arveldamisel sularahatehingute limiiti ei kohaldata - mahaarvamisega. Seda kinnitas ka Katowice maksukoja direktor 7. oktoobri 2016. a üksikmääruses, toimiku viide. 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1.AK:

Ettevõte võib tasaarvestada vastastikuseid nõudeid, sõltumata Art. 15d lõik. 1 § 1 ja hüvitisega tasutud ettevõtte kohustused moodustavad maksusoodustuse kulud täies ulatuses tingimusel, et kõik art. 15 sek. sularahamaksu seaduse 1.

Lubatud on ka elektroonilised maksed ja kaardimaksed üle 15 000 PLN

Sularahatehingute limiidi regulatsiooni ei kohaldata maksevahenditega kohustuste arveldamise vormidele, näiteks:

 • krediitkaardid,

 • elektroonilised maksed, nagu DotPy, PayByNet, PayPal, PayU jne.

Sellistes olukordades käsitletakse neid maksekonto kaudu maksena.

Kas sularahamaksete limiit 15 000 PLN kehtib ka töövõtjatele või töölehtedele tehtavatele maksetele?

Mitte. Siinkohal tuleks tähelepanu pöörata ettevõtjaõiguse seaduses sätestatule.

Ettevõtlusõiguse seadus art 19
Teostatud äritegevusega seotud maksete tegemine või vastuvõtmine toimub ettevõtja maksekonto kaudu igal juhul, kui:
1.makse tulemuseks oleva tehingu osapooleks on teine ​​ettevõtja ja
2.tehingu ühekordne väärtus, olenemata sellest tulenevate maksete arvust, ületab 15 000 Poola zlotti või sellele summale vastava summa ning välisvaluutas tehtud tehingud konverteeritakse zlottidesse vastavalt poolt teatatud välisvaluutade keskmisele vahetuskursile. Poola keskpank tehingu tegemise päevale eelneval viimasel tööpäeval.

Seaduse säte tähendab, et pangaülekandega tasumise kohustus tekib kahe tingimuse ühisel täitmisel. Esimene on seega see, et tehingu osapooleks peab olema teine ​​ettevõtja. Ettevõtja seaduse tähenduses on füüsiline isik, juriidiline isik ja organisatsiooniline üksus, mis ei ole juriidiline isik, kellele eraldi seadusega antakse õigusvõime - oma nimel majandustegevust teostav.

Majandustegevus on seevastu tulutoov tootmis-, ehitus-, kaubandus-, teenindustegevus, samuti maavarade uurimine, äratundmine ja maardlatest kaevandamine, samuti organiseeritult ja pidevalt toimuv kutsetegevus. Seetõttu ei kehti 15 000 Poola zlotti suurune sularahamakse limiit selle töövõtja maksetehingule, kes ei tegele äritegevusega.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Süsteem wfirma.pl hoiab sularahamakse limiidil silma peal!

Kuludokumendid wfirma.pl süsteemis sisestatakse KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSU ARVE / MITTA KM-i vahekaardi kaudu, kus tuleb valida sobiv kululiik ja täita andmed vastavalt arvele.

Kui süsteemi sisestatakse kuludokument, mille makseviisiks on valitud SULARAHA ja mille brutoväärtus ületab 15 000 zlotti, kuvab süsteem teate, mis teavitab sularahalimiidi ületamise tõttu kulu mahakandmise vajadusest. tehingud.

Kulu süsteemist kustutamise meetodit kirjeldatakse artiklis: Sularahas tasutud kulu, mille väärtus ületab 15 000 zlotti, mahakandmine. zlott