Ettemaksuarve väljastamine pärast ettemaksu laekumist kauba ühendusesisese tarne eest

Teenistusmaksu

Pärast Euroopa turu avamist tarnivad Poola maksumaksjad ühendusesiseseid kaupu paljudesse Euroopa Liidu riikidesse. Välisklientide mitmekesised tellimused toovad kaasa vajaduse koguda tulevaste tarnete eest ettemakseid. Samuti pole harvad juhud, kui mõned EL-i kliendid nõuavad ettemaksuarvet. Kuidas peaks Poola maksumaksja käituma pärast WDT ettemaksu saamist?

Ettemaksu arve väljastamine pärast ettemaksu saamist ühendusesisese kaubatarne ja käibemaksu mõju eest

Aktiivne käibemaksukohustuslane müüb puidutöötlemispinke Poolas ja Euroopa Liidu riikidesse. Maksumaksja on registreeritud ka ühendusesiseste tehingute tegemiseks. Kuna osa masinaid ostab maksumaksja ja osa toodetakse omal jõul, sõlmitakse sellest palju pikaajalisi lepinguid Euroopa Liidu riikidega.

Enamik töövõtjaid on oma riigis aktiivsed käibemaksukohustuslased ja registreeritud EL-i käibemaksukohustuslastena. Maksumaksja saab sageli tellimusi, mis nõuavad ühe või masinapartii individuaalset kohandamist klientide vajadustega. Tellimuste keerukuse ja mahu tõttu sai maksumaksja tootmise käigus aastaid ettemakseid kauba ühendusesisese tarne eest, edaspidi ühendusesisene tarne. Pärast nende saamist väljastas ta ettemaksuarved, mida kliendid nõudsid aastaid.

Regulatsioonide muudatus tõi aga kaasa nende arvete väljastamise lõpetamise. Välismaised kliendid nõuavad aga endiselt ettemaksu arveid pärast ühendusesisese tarne eest ettemaksu tasumist. Maksumaksja kaalub ettemaksuarvete väljastamise võimalust tulenevalt klientide nõudmistest.

Alates 2013. aasta jaanuarist tekib ühendusesisese kaubatarne maksustamise kohustus maksumaksja poolt arve väljastamise kuul, kuid mitte hiljem kui tarne toimumise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval. Eeltoodu kohustab maksumaksjat esitama müügikäibemaksuregistris WDT müügiarve (käibemaksudeklaratsioon ja JPK_VAT) väljastamise kuul, välja arvatud juhul, kui seda ei ole väljastatud ühendusesisese tarne kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Sellisel juhul tekib selle müügi maksustamise ja aruandluse kohustus ühendusesiseste tarnete müügikuule järgneva kuu 15. kuupäeval.

Määruse muudatuse raames kaotati ühendusesiseste tarnete müügi maksustamise kohustus selle eest ettemaksu laekumisel. Nimetatud muudatus tõi kaasa asjaolu, et ettemaksu laekumine ei tekita kohustust maksustada ühendusesiseste tarnete müüki selle laekumise hetkel, vaid eelpool nimetatud hetkedel.

Vastavalt Art. 106b lõige. Käibemaksuseaduse 1 punkti 4 kohaselt on maksumaksjal kohustus enne kauba müüki või teenuse osutamist väljastada arve, mis tõendab kogu makse või selle osa laekumist, välja arvatud juhul, kui tasumine puudutab kauba ühendusesisest tarnet. kaubad või tegevused, mille puhul tekib antud müügi maksustamiskohustus arve väljastamise kuupäeval:

 1. elektri, soojuse või jahutuse ning gaasijuhtmega varustamine,
 2. teenuste osutamine:
  • telekommunikatsioon,
  • punktis loetletud Käibemaksuseaduse lisa 3 punktid 140-153, 174 ja 175,
  • rentimine, liising, liising või samalaadsed teenused,
  • isikute kaitse ja turvateenused, vara järelevalve ja ladustamine,
  • alalised õigus- ja kontoriteenused,
  • elektri, soojuse või jahutuse ja liinigaasi jaotamine

- välja arvatud teenused, mille art. 28B, mis on teenuste import.

Eeltoodut arvestades ei tohiks maksumaksja ühendusesisese kaubatarne ettemaksu saamiseks ettemaksu arveid väljastada ka olukordades, kus Euroopa Liidust pärit klient nõuab nende väljastamist. Seadusandja ka Art. 106b lõige. Käibemaksuseaduse 3 punkti 1 kohaselt on maksumaksjal kohustus enne kauba tarnimist või teenuse osutamist väljastada arve, mis tõendab kogu makse või selle osa laekumist, välja arvatud juhul, kui tasutakse ühendusesiseseid tarneid. Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Ettemaksuarve väljastamine WDT ettemaksu laekumise kohta ja enne selle laekumist

Maksukohustuslane, kes on aktiivne käibemaksukohustuslane ja registreeritud ühendusesiseseks tehinguks, müüb enda valmistatud uksi ja aknaid. Paljud maksumaksja kliendid on Euroopa Liidu ettevõtted. Üsna sagedane nähtus, mida maksumaksja praktiseerib, on klientidelt uste ja akende tarne eest ettemaksu kogumine. Pärast ettemaksu mõju ühendusesiseste tarnete müügi maksustamise kohustuse regulatsiooni muutumist väljastab maksumaksja pro-vormi arve, mille seejärel tasuvad kliendid. Mõni aga ei taha proformat saada ja nõuab ettemaksuarvet. Maksumaksja plaanib:

 1. väljastada ettemaksu laekumisel ettemaksuarveid või
 2. väljastada ettemaksuarveid kuni 30 päeva enne ettemaksu laekumist.

Vaatamata kavatsusele väljastada ettemaksuarveid, ei näita maksumaksja neid:

 1. käibemaksukohuslasest müügiregistris,
 2. käibedeklaratsioonis,
 3. JPK_VATis,
 4. käibemaksu-EL kokkuvõtlikus teabes

- kuna antud tehingu koguväärtust näitab maksumaksja peale lõpparve väljastamist.

Maksumaksja tunnustab õigesti hetke, millal ta maksustab antud ühendusesiseste tarnete müügi, st arve väljastamise ajal või ühendusesiseste tarnete müügi maksustamise puudumisel hiljemalt 15. ühendusesiseste tarnete müügi kuule järgnev kuu, samas kui on vastuvõetamatu väljastada ettemakse mõju WDT-le dokumenteerivate ettemaksete arveid, isegi kui klient seda nõuab. Kui aga maksumaksja väljastab sellise arve, siis sellel ei kaasne laekunud ettemaksu maksustamise kohustust tekitavat õiguslikku ja maksustavat mõju.