Lastevankritega kauplusesse sisenemise keeld ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Co-Suuruse Muutmine

Igaüks, kelle suhtes on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, võib taotleda asjakohast hüvitist. Võrdne juurdepääs avalikele teenustele on tagatud Poola Vabariigi põhiseadusega. See ei ole oluline sugu, vanus, religioon, rass või sotsiaalne kategooria. Seega kas lapsevankritele juurdepääsu keeld võib kujutada endast diskrimineerimist? Mis seadus selle kohta on? Selgitame allolevas tekstis.

Lapsevankritega juurdepääsu keeld ja põhiseadus

Poola Vabariigi põhiseadus tagab võrdse juurdepääsu avalikele rajatistele ja teenustele. See tähendab, et igaüks, olenemata oma eripäradest, saab kasutada näiteks kino, parki, raamatukogu või kauplust. Olenemata muuhulgas Tema sugu, rahvus, religioon, seksuaalne sättumus ja sotsiaalne staatus – olgu ta siis vallaline, naine, vanem või vanaisa.

Lapsevankritega sisenemise keeld ja õigusrikkumiste seadustik

Sellest tulenevalt tekib küsimusi mõnikord kaupluste ustele ilmuvate siltide sobivuse kohta. kas"jalutuskärud pole lubatud„Riikab õigust võrdsele kohtlemisele? Kas seda saab karistada rahatrahviga? Vastuse leiate artiklist. Väikeste õigusrikkumiste seadustiku artikkel 138:

Kes teenuste osutamisega professionaalselt tegeledes taotleb ja võtab tasu maksmise eest
kohaldatavast kõrgem või keeldub tahtlikult ilma põhjendatud põhjuseta osutamast, milleks ta on kohustatud, – karistatakse rahatrahviga.

Juurdepääs avalikele teenustele

Poed on rajatised, kus osutatakse teenuseid ja millele juurdepääs on avalik. See tähendab, et selliseid soodustusi pakkuv ettevõtja ei tohiks keelduda nendest teatud sotsiaalset kategooriat esindavatele inimestele (nt lastega vanemad). Juhtudeks, mil antud isikute teenusest on võimalik keelduda, on olukord, kus see on võimatu või ohustab ruumides viibivate isikute elu või tervist.

Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Vankrite juurde pääsemise keeld diskrimineerib selgelt laste hoolealuseid. Kui sellise teenuse osutamisest keeldutakse ratastooli tõttu, milles laps viibib, võetakse neilt ka õigus avalikele teenustele.

Määruste kohaselt rikub taldrik kirjaga "kärud keelatud" või muu sarnane piirang antud sotsiaalset gruppi esindavate inimeste isiklikku väärikust. Müüjad võivad sellise keelu vastu vaielda, nt suurenenud varguste arvuga või raskustega ruumides liikumisel. See ei ole aga piisav põhjendus. Seaduse järgi ei ole ratastooliga liikuvate inimeste puhul toodete müügiteenuse osutamine võimatu ning see ei ohusta elu ega tervist. Seetõttu peaks ettevõtja võimaldama sellistele isikutele juurdepääsu. Vastasel juhul määratakse talle vastavalt pisirikkumiste seadustikule rahatrahv. Rikkunud isik võib aga taotleda hüvitist.