Kas elektroonilise väljaande ostmine on teenuste import?

Teenistusmaksu

Koos piiride avanemise ja tehnoloogia arenguga koguvad populaarsust välistehingud ja elektrooniliste väljaannete ostmine. Kas välisriigi töövõtjalt elektroonilise väljaande ostmist käsitletakse teenuste impordina? Kontrollima!

Teenuste import – määratlus

Teenuste import on teenuste osutamine, mille osutamiseks on maksumaksjaks artiklis märgitud ostja. 17 sek. KMS 1 punkt 4. Teenuse importimise puhul vastutab käibemaksu tasumise kohustus reeglina teenuse saaja ehk teenuse ostnud isik. Ostetud teenuste kvalifitseerimiseks imporditud teenustena peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • teenuste osutamise koht on Poola territoorium,

  • teenuseosutaja asukoht või elu- või viibimiskoht peab olema väljaspool Poolat,

  • teenuse saaja on juriidiline isik, juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksus ja füüsiline isik, kelle asukoht, elu- või viibimiskoht on Poola territooriumil ja kes on kohustatud arveldama Poola maksuametis,

  • Poolas ei tasunud teenuseosutaja Poolast teenusepakkujale osutatud teenuse eest tasumisele kuuluvat käibemaksu.

Elektroonilisteks teenusteks kvalifitseeritud teenused

Elektrooniliselt osutatavad teenused on Interneti või elektroonilise võrgu kaudu osutatavad teenused, mille osutamine on reeglina automatiseeritud ja nõuab minimaalselt inimese sekkumist ning mille teostamine ilma tehnoloogia osaluseta oleks võimatu.

EL Nõukogu rakendusmääruse nr 282/2011 artikkel 7 sisaldab elektrooniliste teenuste loetelu, eelkõige:

  • üldiselt toodete, sealhulgas tarkvara, selle modifikatsioonide või uuemate versioonide tarnimine digitaalsel kujul,

  • teenused, mis võimaldavad või toetavad ettevõtete või isikute olemasolu elektroonilises võrgus, näiteks veebisait või veebisait,

  • teenused, mis genereeritakse automaatselt arvuti poolt ja saadetakse Interneti või elektroonilise võrgu kaudu vastusena saaja sisestatud konkreetsetele andmetele,

  • kaupade või teenuste tasu eest oksjoniõiguse üleandmine veebituruna toimiva veebisaidi kaudu, kus potentsiaalsed ostjad esitavad oma pakkumised automatiseeritud protseduuride abil ja kus pooli teavitatakse müügist arvuti poolt automaatselt koostatud elektronposti teel,

  • Interneti-teenuse paketid, mis pakuvad juurdepääsu teabele, kus telekommunikatsioonielement on abi- ja sekundaarne, st paketid, mis ei võimalda ainult Interneti-juurdepääsu ja sisaldavad muid elemente, nagu lehed, mis võimaldavad juurdepääsu uudistele, ilmateabele või turismiteabele, mängud , võimaldavad veebisaidi hostimist, juurdepääsu arutelurühmadesse,

  • I lisas loetletud teenused.

Pange tähele, et I lisas loetletud kataloog ei ole ammendav, see sisaldab ainult näiteid elektroonilistest teenustest.

Elektroonilise väljaande ost - teenuste import

Elektroonilise väljaande ostmist käsitletakse teenuste impordina. Sellest tulenevalt lasub müügimaksu tasumise kohustus teenuse ostjal, mitte müüjal.

Vastavalt Art. KMS § 28b kohaselt on teenuste osutamise kohaks maksumaksjale teenuse osutamise korral teenuse saajaks oleva maksumaksja asukoht.

Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas välistöövõtjalt ostetud trükiseid, ajakirjandusartikleid või veebipõhiseid uuringuid saab liigitada elektroonilisteks teenusteks.

Kui need laaditi alla välisriigi töövõtjalt, näitab nende tarneviis, et tegemist on elektroonilise teenusega. Vastavalt sellele lasub käibemaksu arvestamise kohustus ostjal.

Näide 1.

Poola firma X laadis tasu eest välisfirma Y kodulehelt alla spetsiaalse tarkvara.

Seda tehingut võib pidada teenuste impordiks, mistõttu maksu arvutamise ja tasumise kohustus lasub Poola ettevõttel. Seda tüüpi sisekaubanduses tehtavate tehingute puhul tuleks võtta aluseks siseriikliku käibemaksumääraga maksustamisel arve summa - reeglina on see 23%. Käibemaksukohustuslasest ettevõtja, kes on ostnud välismaa ettevõtjalt ajakirjandusartikleid või elektroonilisi uurimusi, mis on mõeldud kogu tema maksustatava tegevuse teenindamiseks, peaks käibedeklaratsioonis esitama teenuste impordi käibemaksu nii sisend- kui ka väljundi pealt. maksu pool. Oluline küsimus teenuste importimisel on ka riik, kust maksumaksja seda tüüpi teenust ostab.

Kui ettevõtja ostab teenuse Euroopa Liitu mittekuuluvast riigist, ei ole vaja registreerida käibemaksukohustuslaseks EL. Kui ost toimus EL-i liikmesriigis, siis on vaja registreerida ettevõte EL-i tehinguteks vormil VAT-R. Registreerimise tulemusel antakse Euroopa NIP-number (enne NIP-numbrit lisatakse PL-i eesliide Poola ettevõtjate jaoks ja vastav eesliide teiste liikmesriikide jaoks.

Teenustehingutes PL-koodi esitamise kohustus lasub Poola maksumaksjatel igal juhul, kui nad ostavad teenuseid välismaistelt töövõtjatelt, kelle jaoks nad on teenuste impordi tõttu maksumaksjad, st kui nad ostavad teenuseid, mille täitmise koht on kindlaks määratud. ostja riigis - Art. . 28b. Teenuse importimise maksukohustus tekib teenuse osutamisel või tasumisel, olenevalt sellest, kumb on esimene.