Muudatused Poola Ladas. Senat tegi muudatusettepanekud!

Co-Suuruse Muutmine

Poola ordu kehtestamise kavandatav kuupäev on 1. jaanuar 2022. Senat võttis neljapäeval vastu üle 70 muudatuse maksuseadusi muutvasse paketti. Artikkel võtab kokku senati pakutud muudatused Poola Ladas.

Milliseid muudatusi teeb senat Poola Ladas?

Senati pakutud muudatused Poola Ladas hõlmavad järgmist:

  • seaduse paljude sätete vacatio legis kehtivusaja pikendamine ühe aasta võrra, s.o kuni 1. jaanuarini 2023;

  • maksustamisest väljajätmine nn minimaalne tulumaks ettevõtjatele, kelle käive on kuni 750 miljonit eurot (sealhulgas jaemüügilt juba maksu maksvad supermarketite ketid);

  • üksikvanematele kehtiva lastega ühise arvelduse reeglite taastamine;

  • keskklassi soodustuse laiendamine mitte ainult töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, vaid ka käsunduslepingu alusel elavatele isikutele, pensionäridele ja töövõimetuspensionäridele;

  • maksukaardi arveldamise võimaluse säilitamine arstidele, hambaarstidele ja teistele arstide kutsealadel tegutsevatele isikutele;

  • muudatus maksukaardiga arveldustaotluste osas, et enne 2021. aasta lõppu esitatud taotlusi, mis ei ole selleks kuupäevaks arvesse võetud, võetaks arvesse kehtiva regulatsiooni alusel;

  • puudub võimalus tasuda 8% maksu viimase 5 aasta jooksul teenitud, kuid õigeaegselt avaldamata tulult;

  • avalik-õiguslikele organisatsioonidele ülekantava tasumisele kuuluva maksusumma protsendi suurendamine 1%-lt 1,2%-le;

  • kõrvaldades sätted, mis tooksid kaasa topeltmaksustamise nn kontrolli all olevad välismaised ettevõtted.

Senati kehtestatud muudatused Poola Ladas lähevad nüüd seimi. Eeldatavasti hakkab ta nendega tegelema reedel, 29. oktoobril või 16.-17. novembril ehk järgmisel kohtumisel. Muudatused Poola Ladas saab tagasi lükata vaid siis, kui seda toetab absoluutne enamus häältest.