Kategooria : Teenistusmaksu

Firma nimi 2013 arvel

Firma nimi 2013 arvel

Kas firma nimi arvel on vajalik? Vaata, millised muudatused selles küsimuses jõustusid 2013. aasta alguses!

Pärast tähtaega esitatav deklaratsioon ei pea olema kallis

Pärast tähtaega esitatav deklaratsioon ei pea olema kallis

Kas deklaratsiooni õigeaegse esitamata jätmine peab kaasa tooma sunniraha? Kontrolli, milliseid mõjusid pärast tähtaega esitatud deklaratsioon tekitab!

Käibemaksu tagastamise tingimused – kõige olulisem info

Käibemaksu tagastamise tingimused – kõige olulisem info

Ettevõtja, kas olete kauba- ja teenusemaksu tasunud ja teie sisendkäibemaks on tasumisele kuuluvast käibemaksust suurem? Mida saate sel juhul teha, kas saada raha tagasi või kanda ülejääk järgmisse kuusse? Loe ja tutvu käibemaksu tagastustingimustega!

Kviitungi väljastamise kohustus ka siis, kui klient nõuab arvet

Kviitungi väljastamise kohustus ka siis, kui klient nõuab arvet

Loe artiklit ja uuri, kas ettevõtja on kohustatud kviitungit väljastama ka siis, kui klient temalt arvet nõuab. Kuidas siis tulusid näidata, kas kviitungi või arve alusel? Loe edasi!

Tulude korrigeerimine aastavahetusel - tunnustus raamatutes

Tulude korrigeerimine aastavahetusel - tunnustus raamatutes

Tulude korrigeerimine aastavahetusel võib olla problemaatiline, kuna selle raamatupidamises kajastamise aeg sõltub paljudest teguritest. Seega kontrollige, millised määrused reguleerivad selle koostamist ja kuidas finantsaruanded seda mõjutavad.

Varude ülejäägid ja puudujäägid KPiR-is

Varude ülejäägid ja puudujäägid KPiR-is

Maksumaksja! Kas teate, kuidas kajastada tulude ja kulude maksuraamatus kaubanduskaupade ja -materjalide ülejääke ja puudujääke? Artiklis selgitatakse täpselt, mida füüsiline laovaru hõlmab? ja millised puudused võivad olla maksukulu!

JPK_V7 ehitusfirmas - uus käibemaksukohustuslaste register!

JPK_V7 ehitusfirmas - uus käibemaksukohustuslaste register!

JPK_V7 ehitusettevõttes on üks peamisi maksukohustusi ettevõtjatel, kes tegelevad muuhulgas hoonete müük. Artiklist saate teada, kuidas seda toimingut uues JPK_V7-s märkida!

IKZE maksusoodustus iga-aastases PIT-arvelduses - mida tasub teada?

IKZE maksusoodustus iga-aastases PIT-arvelduses - mida tasub teada?

Millistel tingimustel arveldatakse IKZE hüvitist individuaalse pensionikindlustuskonto raames? Uurige, kuidas lisada iga-aastasesse maksudeklaratsiooni maksusoodustus ja IKZE juhul, kui maksumaksja maksab ühekordse summa, skaala ja kindla maksu!

PIT-16 õigeaegse esitamata jätmine - maksutagajärjed

PIT-16 õigeaegse esitamata jätmine - maksutagajärjed

Kas teate PIT-16 õigeaegse esitamata jätmise tagajärgi? Kas aktiivse leina esitamine aitab taastada aktiivse leina esitamise tähtaja? Millal saab maksu mahaarvamise kaarti taotleda? Lugege meie artiklit ja uurige rohkem!

Ühekordse summa saamise õiguse kaotus maksuaasta jooksul

Ühekordse summa saamise õiguse kaotus maksuaasta jooksul

Kas soovite ühe tulumaksu alusel maksustamise vormina valida kindla määra ja ei tea, millised tingimused peavad olema täidetud, et seda saaks kasutada? Artiklis kirjeldatakse mitmeid seadusest tulenevaid nõudeid ja tingimusi, mille korral kaotate õiguse põhisummale.

Interneti maksusoodustus – kuidas seda iga-aastases maksudeklaratsioonis tõendada?

Interneti maksusoodustus – kuidas seda iga-aastases maksudeklaratsioonis tõendada?

Arveldused maksuhalduriga annavad maksumaksjatele võimaluse kasutada mitmeid soodustusi. Uurige, kellel on õigus Interneti-maksusoodustusele ja millised tingimused peavad selle kasutamiseks olema täidetud. Vaata ka, kuidas maksusoodustust aasta maksudeklaratsioonil näidata.

Lapse maksusoodustus – kellel on see õigus ja kuidas seda arveldada?

Lapse maksusoodustus – kellel on see õigus ja kuidas seda arveldada?

Lapse maksusoodustust saavad maksumaksjad, kellel on alaealised lapsed või kuni 25-aastased koolilapsed, kelle aastane sissetulek ei ületa teatud summat. Kes saab määrata lapsetoetuse? Mis tähtsus on maksustamisvormil?

Väljastatud arvete tühistamine – millal on see võimalik?

Väljastatud arvete tühistamine – millal on see võimalik?

On olukordi, kus väljastatud arve võidakse tühistada. Võimalik, kui arve ei ole jõudnud seaduslikku ringlusse ja tehing on lõpetamata. Kontrollige, millal on võimalik väljastatud arveid tühistada ja millal neid parandada?

Ainult käibedeklaratsiooni ja JPK_V7 faili elektrooniline saatmine

Ainult käibedeklaratsiooni ja JPK_V7 faili elektrooniline saatmine

Käibemaksudeklaratsiooni elektrooniline saatmine on kõigile kohustuslik. Alates 2020. aasta oktoobrist on ühe JPK_V7 saadetise puhul kaotatud VAT-7 ja VAT-7K deklaratsioonid. Vaadake, kui lihtne on deklaratsioone ja JPK-faile Interneti kaudu saata!

Aasta jooksul inventuur ja tulumaksu avansiline tasumine

Aasta jooksul inventuur ja tulumaksu avansiline tasumine

Kas tead, et ettevõtja saab koostada inventuuri maksuaasta jooksul? Uurige inventuuri maksutagajärgi aasta jooksul. Samuti kontrollige, kas vaheinventuuri saab läbi viia iga ettevõtja.

Aasta lõpetamine kindla tasuga – millised kohustused?

Aasta lõpetamine kindla tasuga – millised kohustused?

Ettevõtjad, kes arveldavad fikseeritud tulude pealt maksuaastat lõpetades, on kohustatud arvestuse sulgema. Kuidas peaks aasta lõpp olema kindla intressimääraga? Lisateavet leiate meie artiklit lugedes!

Füüsiline inventuur erijuhtudel - 2. osa

Füüsiline inventuur erijuhtudel - 2. osa

Ettevõtlust juhtivad ettevõtjad kahtlevad mõnikord, mis kuupäevadel nad peaksid koostama inventuuri, mida nimetatakse füüsiliseks inventuuriks. Loe ja kontrolli, millal teha füüsilist inventuuri ja kuidas kaupa hinnata!

Talverehvide vahetus – kas see võib olla maksudest mahaarvatav kulu?

Talverehvide vahetus – kas see võib olla maksudest mahaarvatav kulu?

Auto on peaaegu iga ettevõtte lahutamatu osa. Selle käitamine on seotud suurte kulutustega ja üks neist on rehvide vahetamine talverehvide vastu. Kas sellist kulu saab kajastada maksukuluna? Lugege ja kontrollige!

Sotsiaalmaksete mahaarvamine iga-aastases maksudeklaratsioonis – kuidas seda tehakse?

Sotsiaalmaksete mahaarvamine iga-aastases maksudeklaratsioonis – kuidas seda tehakse?

Sotsiaalmaksete mahaarvamine iga-aastases maksudeklaratsioonis on nii ettevõtjate kui ka füüsiliste isikute õigus, mida kasutavad kõik. Millistes aastamaksudeklaratsioonides on võimalik ZUS-i sissemakseid maha arvata ja millistel kirjetel? Lugege ja kontrollige!

Lihtsustatud tulumaksu ettemaksetest loobumine

Lihtsustatud tulumaksu ettemaksetest loobumine

Kontrolli, kas seoses koroonaviiruse epideemiast tingitud kriisiga on võimalik loobuda tulumaksu lihtsustatud ettemaksetest? Loe artiklit ja saa teada, millal saad lihtsustatud PIT-ettemaksetest loobuda ja kuidas seda teha!